Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Bài giảng Kế hoạch thi đua năm học 2013 - 2014
  Kế hoạch thi đua năm học 2013 - 2014
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ hai, 07 Tháng 10 2013 15:24

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện công tácthi đua - khen thưởng, năm học 2013-2014


  Căn cứ Nghị định số42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,Khen thưởng và Nghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

  Căn cứ Thông tư02/2011/TT-BNV ngày 29 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện LuậtThi đua - Khen thưởng;

  Căn cứ Quyết định số58/2011/QĐ-UBND ngày  07 tháng 9 năm 2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ ChíMinh ban hành qui định về công tác thi đua - khen thưởng tại Thành phố Hồ ChíMinh;

  Căn cứ phương hướng,nhiệm vụ của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2013-2014;

  Căn cứ Công văn số2950/GDĐT-VP ngày 05 tháng 9 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố HồChí Minh về thực hiện công tácthi đua khen thưởng năm học 2012-2013

  Căn cứ đặcđiểm tình hình của đơn vị và kết quả công tác thi đua năm học 2012-2013 của đơnvị, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Bình xây dựng kế hoạch công tác thi đua- khen thưởng năm học 2013-2014 như sau:

  I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1. Độingũ cán bộ, giáo viên và học viên đầu năm học 2013-2014

  a. CBQL - GV – CNV  ( thời điểm 30/8/2013 )

  -Tổng số Cán bộ - Giáoviên- CNV: 82            Nữ: 50

               (BGĐ: 03       Giáo viên: 58      CBCNV: 21 )

  alt             +  Biên chế:51

                                      b/Hợp đồng: 22

                                   c/Thỉnh giảng: 09

              - Chi bộ Đảng: 14 đảng viên.

              - Công đoàn: 52 công đoàn viên.

              - Chi đoàn TNCS: 27đoàn viên giáo viên

  - Tổ chuyên môn: 07tổ : ( Văn (10), Toán - Tin học (15), Lý (6 ), Hóa (7), Sinh (5), Sử (4 ) -Địa(4)- GDCD ( 2 ), Anh văn ( 6 )

  - Tổ nghiệp vụ: 01  Hành chính -Giáo vụ ( 21 )

  b .Học viên ( thời điểmngày 01/9/2013)

  Khối lớp

  Số lớp

  Số học sinh

  A THPT  Lớp 12

  10

  445

  Lớp 11

  14

  637

  Lớp 10

  14

  754

  Cộng

  38

  1836

  B. THCS  Lớp 6

  1

  55

  Lớp 7

  1

  64

  Lớp 8

  2

  106

  Lớp 9

  3

  140

  Cộng

  07

  365

  Tổng cộng

  45

  2201

  2. Thuận lợi, khó khăn:

  Được  sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời củaPhòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục - Đào tạo, của Quận ủy-UBND quận TânBình, sự phối hợp của Phòng Giáo dục &Đào tạo, các ban ngành đoàn thể và sựchỉ đạo trực tiếp của chi bộ Trung tâm GDTX. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, côngnhân viên nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệttình, năng nổ, hỗ trợ tận tình và kịp thời cho hoạt động dạy và học. Môi trườngsư phạm, nề nếp, chất lượng học tập tại Trung tâm khá tốt, tạo được uy tíntrong nhân dân, thu hút được đông đảo học viên theo học.

  Chất lượng đầu vào của học sinhcòn thấp, ý thức học tập, kỷ luật chưa cao. Số giáo viên biên chế chưa đủ vớicơ số lớp học. Giáo viên hợp đồng thỉnh giảng còn nhiều. Nội bộ chưa thật sự ổnđịnh.

  3. Kết quả thi đua năm học 2012-2013:

  a/Học viên :

  Tỷ lệ học lực cả năm: Giỏi:1.9 % (2011-2012: 1.0% ) - Khá 12.1 % (15.0% ) - TB: 40.8% (55.0% ) - Yếu: 37.2% (27. %) và Kém: 8.2% ( 2.0% ).

              Đánh giá kết quả học tập của học sinh có giảm sút. Số học sinh yếu, kém tăng nhiều.

     Tỷ lệ hạnh kiểm cả năm: Tốt: 45.3% - Khá 42.4 %- TB: 11.0% - Yếu: 1.3%           + Thi giải toán nhanh bằng máy tính casio: 03 đạt giải cấp thành phố (02 giải nhì, 01 giải KK).

  + 17 học viên giỏi cấp thành phố.

              + 33 học viên xếp loại giỏi toàn diện cuối năm (năm học 2011-2012 có 33).

              + 252 học viên tiên tiến.

              + 09 lớp xuất sắc.

              + 16 lớp tiên tiến về học tập và phong trào

  + Kết quả thi TN.BTTHPT 6/ 2013:84.25% ( tp 85.15 )

  + kết quả xét TN.BTTHCS: Khóa tháng 5/2013:  89/113 đạt 78.8% (năm2011-2012 đạt 86.3% )

  b/ Giáo viên :

  Kếtquả:

  -        Thanh tra toàn diện của TT: 13giáo viên ( 06 giỏi, 05 khá, 02TB ).

  -        Thanh tra chuyên đề: 14 giáo viên (12 tốt– 02 khá  ). 

  -        Công tác chủ nhiệm: 26 giáo viên (16  tốt, 10 khá )

  -        Thanh tra toàn diện Sở Giáo dục: 05 GV (02 giỏi – 03 khá ).

             + Tổng số CB-GV-CNV: 83 (tính đến23/5/2013)

               ( loại A: 72 ( 87% ) – loại B: 05 ( 06% ) và không xếp loại: 06 ( 07% ).

  + 65/83 CB – GV – CNV đạt Lao động Tiên tiến. Chiếm tỉ lệ 78.3%

  + 15/47 đạt danh hiệu Chủ nhiệm giỏi ( 31.9% )

  + Xếp loại giáo viên: 44/59 loại Giỏi ( 74.6% ), 15/59 loại Khá (25.4% )

  + 20/65 CB-GV-CNV đạt danh hiệu CSTĐ cơ sở ( tỷ lệ 30.8% ).

  + 05 CB – GV – CNV đạt danh hiệu CSTĐ cấp Thành phố.

  + 02 giáo viên đề nghị Bằng khen của Bộ GD&ĐT.

  + 05  đề nghị Bằng khen  UBND.TP

  + 04/08  tổ đạt  tổ lao động  xuất sắc, 04 tổ tiên tiến.

  + Trung tâm đề nghị Đơn vị tiên tiến cấp Thành phố.

  4. Chất lượng đào tạo năm học 2012-2013:

  ( Kèm văn bản tổng hợp Học lực – Hạnh kiểm )

  I. NỘI DUNG THI ĐUA

  1. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng tiếp tụctích cực đổi mới toàn diện nhà trường:

  - Đẩy mạnh cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên và học viên thông qua công tác vận động thực hiện nghiêm túc Quy định đạo đức nhà giáo, nội quy học viên và các quy định công tác của ngành, của trung tâm.

  -  Đưa nội dung cuộc vận động “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”lồng ghép vào bài giảng,phấn đấu ngày càng nhiều gương điển h́ình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác với nhiều hình thức phong phú, đa dạng thiết thực và hiệu quả. Tổ chức kế hoạch học tập và  làm theo gương đạo đức Bác Hồ ( từ01/11/2013 đến 19/5/2014 ), phát động đóng góp bổ sung 150 đầu sách, truyện cho Tủ sách Bác Hồ.

  2. Tổ chức phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”:

  - Tiếp tục triển khai có hiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” thông qua việc tổchức thực hiện các hoạt động phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”, thao giảng, Bông hoa hoa điểm 10; các hoạt độngngoại khóa phong phú, đa dạng và phù hợp như văn nghệ, báo tường, hội thao, tròc hơi dân gian, trò chơi vận động, tích cực tham gia các chương trình hoạt độngdo ngành và huyện tổ chức qua đó rèn luyện giá trị sống, kỹ năng sống cho học viên; quản lý và giữ gìn môi trường học đường sạch, đẹp, an toàn; xây dựng các phương tiện, điều kiện hỗ trợ hoạt động dạy học và giáo dục thuận lợi.

  - Thống nhất  tiêu chuẩn đánh giá thi đua giáo viên, nhânviên được thông qua trong Hội nghị cán bộ công chức đầu năm học.

  3. Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cán bộ, giáo viên luôn nêu cao ý thức không ngừng học tập nâng cao trình độ chính tr ịvà chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng đổi mới tư duy trong nghiên cứu, giảng dạy:

  - Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Sở GD&ĐT về giảm tải nội dung chương trình theo hướng giảm lý thuyết, tăng thực hành; tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực, chủ động của học viên; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá theo hướng học viên hiểu bài và biết vận dụng kiến thức, kết hợp khéo léo hình thức kiểm tra tự luận và trắc nghiệm khách quan qua đó tập dần cho học sinh ý thức và năng lực tự kiểm tra, tự đánh giá và tự điều chỉnh.

  - Tổ chức giảng dạy đầy đủ có chất lượng các môn học theo chương trình giáo dục của ngành giáo dục thường xuyên, tăng cường đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng môi trường học tập thân thiện, tích cực phù hợp với điềukiện dạy và học của Trung Tâm giáo dục thường xuyên. Các tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, thống nhất tiến độ chuyên môn, xác định nội dung phảihoàn thành ở thời điểm kết thúc học kỳ. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thông qua việc tổ chức thực hiện các quy định về dự giờ thăm lớp, thao giảng, chuyên đề, ứng dụng dụng công nghệ thông tintrong quản lý và giảng dạy.

  -Đầu tư các biện pháp để nâng cao chất lượng giảng dạy Ngoại ngữ -Tin học-Văn hoá ngoài giờ, đa dạnghóa các loại hình giáo dục, hình thức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập thườngxuyên, học tập suốt đời của nhân dân của trên địa bàn Quận. Tăng cường đổi mớiphương thức giáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp,chú trọng giáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

  4. Tăng cường hiệu quả sử dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đại phục vụ công tác trong nhà trường:

  - Tiếp tục bồi dưỡng về trình độ chính trị và chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quảnlý giáo dục. Cán bộ, giáo viên phải biết khai thác các tri thức trên Internet nhằm nâng cao chất lượng sử dụng công nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

              - Trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị; hỗ trợ tích cực cho đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học cá thể, quyết tâm nâng cao chất lượng dạy, kết quả học tập theo phương châm “Kỷ cương nghiêm – Chất lượng thật – Hiệu quả cao.

              -Phát huy hiệu quả tối đa của cơ sở vật chất: Hội trường, 03 phòng thí nghiệm,03 phòng vi tính, 01 phòng Lab, 01 phòng nghe nhìn, 26 phòng học và các công cụ hỗ trợ khác.

  - Đẩy mạnh thực hiện môi trường“Học tập thân thiện, học viên tích cực”.  Cải tạo mối quan hệ tốt đẹp, ứng xử văn minh trong giao tiếp, thực hiện tôn trọng lẫn nhau giữa người dạy và người học. Xây dựng ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh của Trung tâm.

  5.Tiếp tục phối hợp và phát huy sức mạnh tổng hòa của việc gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục; giữ mối liên hệ và kết hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương, với phụ huynh học sinh thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi học tập của con em nhân dân thành phố:

  - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy và học tập.

  - Tăng cường sự phối hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

  - Đẩy mạnh phối hợp xã hội hóa giáo dục, thành lập chi hội khuyến học của trung tâm. Ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp cùng Ban giám đốc, các đoàn thể trong trung tâm và giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức, văn hóa cho học viên; hỗ trợ quỹ học bổng, quỹ khen thưởng trong phong trào thi đua “Hai tốt”, quan tâm đến việc học tập của học viên.

  - Đóng góp tự nguyện theo tinh thần Thông tư29/2012 trong việc tu bổ, sửa chữa mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học, bồi dưỡng học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu, trao tặng các suất học bổng khuyến học.

  6.Công tác thi đua - khen thưởng

  Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, năm học 2013-2014 được tổ chức thành 02 đợt thi đua theo học kỳ nhưsau:

  -Đợt 1: Từ ngày 30/09/2013 đến ngày 28/12/2013 (HKI)

  -Đợt 2: Từ ngày 30/12/2013 đến11/05/2014 (HKII)

  Chỉ tiêu thi đua năm học 2013-2014

  Stt

  Đơn vị

  Tập thể

  Cá nhân

  1

  Trung tâm

  GDTX Tân Bình

  Tập thể

  lao động xuất sắc

  - Lao động TT: 63/82

  - CSTĐ.TP: 05

  - CSTĐ.cơ sở: 21

  - Bằng khen TTCP: 02

  - Bằng khen Bộ GD: 02

  - Bằng khen TP: 07

  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC

  Thời gian

  Nội dung

  Từ tháng 9/2013

  đến tháng 10/2013

  - Xây dựng kế hoạch,tổ chức phát động, triển khai tiêu chuẩn và các danh hiệu thi đua.

  - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên đăng ký các danh hiệu thi đua và đề tài sáng kiến kinh nghiệm đối với các danh hiệu CSTĐ cơ sở - thành phố trong họp tổ chuyên môn nghiệp vụ.

  - Đăng ký thi đua với Sở Giáo dục và Đào tạo và Cụm thi đua 4.

  - Nộp Tờ trình đề nghị công nhận Hội đồng khoa học trung tâm GDTX Tân Bình.

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 9, 10 /2013.

  - Các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua thành phố chuẩn bị nghiên cứu, đăng ký và viết sáng kiến kinh nghiệm.

  Sơ kết

  Thi đua đợt 1

  (Tháng 11+ 12 /2013)

  - Cá nhân tự đánh giá kết quả thi đua đợt I.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhân của tổ và nộp hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng của trung tâm tổ chức họp bình xét danh hiệu thi đua cá nhân và tổ chức khen thưởng HKI.

  Tháng 01/2014

  - Cá nhân tự đánh giá kết quả thi đua học kỳ I.

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ lớn trong tháng 12/2013 và 1/2014,Xuân 2014.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhân của tổ và nộp hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm tổ chức họp bình xét đánh hiệu thi đua cá nhân và tổ chức khen thưởng.

  - Các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua thành phố nộp SKKN cho Hội đồng khoa học trung tâm, hạn cuối là ngày 31/12/2013.

  Từ tháng 2/2014

  đến tháng 5/2014

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng các ngày lễ lớn trong tháng 2, 3, 4, 5/2014.

  - Hội đồng khoa học của Trung tâm chấm, đánh giá các sáng kiến kinh nghiệm, nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT theo qui định. 

  - Cá nhân tự đánh giá kết quả thi đua học kỳ II và cả năm.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhân của tổ và nộp hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng của trung tâm tổ chức họp bình xét danh hiệu thi đua tập thể, cá nhân.

  - Hoàn tất hồ sơ thi đua nộp về cụm thi đua 4 và Hội đồng thi đua của Sở Giáo dục và Đào tạo theo qui định.

  Tháng 6/2014

  Họp cụm thi đua 4 - xét thi đua năm học2013-2014.

   

   
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -