Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Giới thiệu Lược sử hình thành
  Lược sử hình thành
  Thứ tư, 23 Tháng 2 2011 16:24

  SƠ LƯƠC LỊCH SỬ

  TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN QUẬN TÂN BÌNH

  Cơ sở vật chất của trường Bổ túc văn hoá quận Tân Bình (nay là Trung tâm GDTX quận Tân Bình) được chính quyền cách mạng tiếp thu và được chuyển giao từ cơ sở tư thục Đắc Lộ của Tu viện Đắc Lộ. Cơ sở được xây dựng và hoạt động từ năm 1967 dưới chế độ Sài Gòn. Do linh mục Vũ Khánh Tường phạm tội chính trị nên Nhà nước ta đã tịch thu và quốc lập hoá trường Đắc Lộ theo Quyết định số 1111/QĐ-UB ngày 12 tháng 6 năm 1978 của Uy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh.

  Sau 30/4/1975, chức năng hoạt động của trường BTVH là nâng cao trình độ học vấn cho cán bộ, đảng viên, cnv để đáp ứng yêu cầu quy hoạch,tiêu chuẩn hoá đội ngũ CBCC,Thanh niên ưu tú; góp phần phục vụ xã hội. Hoạt động của trường BTVH với hình thức đa dạng,phong phú và linh hoạt theo hệ tập trung,bán tập trung và tại chức. Ngày nay, theo sự phát triển của xã hội; chức năng,nhiệm vụ được mở rộng và nâng cao;quy mô của Trung tâm Giáo dục Thường xuyên được hình thành, tạo cơ hội thuận lợi cho mọi người được học tập. Ở từng thời điểm nhất định, Trung tâm GDTX Tân Bình hoạt động và thông qua các cán bộ quản lý như sau :

  1) Từ năm 1975 đến năm 1978 : thực hiện nhiệm vụ thanh toán nạn mù chữ cho nhân dân lao động (do Phòng Giáo dục quản lý) và BTVH tại chức cấp 1, 2, 3 (Trường Dân chính cấp 3 và các trường BTVH tạichức cấp 1,2 quản lý).

  2) Từ năm 1978 đến năm 1985 : thành lập trường BTVH tập trung (1978) và hoạt động song song với hệ tại chức, thực hiện theo Chỉ thị số 221/CT-TW, Chỉ thị số 47/CT-TW và Chỉ thị số 115/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc nâng cao trình độ học vấn cho cán bộ,đảng viên,cnv nhà nước.

  a/ Trường Dân chính cấp 3 :

  a1) Chức năng,nhiệm vụ : BTVH cho CB-CNV với hình thức tại chức.

  a2) Cán bộ quản lý :

  • Ông Nguyễn Thái Bảo-Chủ tịch UBND quận Tân Bình – Hiệu trưởng (1976-1978).
  • Ông Nguyễn Đình Chiển – Phó Phòng Giáo dục Q.Tân Bình –Hiệu trưởng(1979-1981).
  • Ông Nguyễn Văn Quý – Bí thư Chi bộ Phòng Giáo dục Q.Tân Bình - Hiệu trưởng (1981-1983)
  • Ông Phạm Minh Sĩ - Phó Phòng Giáo dục Q.Tân Bình - Hiệu trưởng (1983-1985)

  b/ Trường BTVH tập trung :

  b1) Chức năng, nhiệm vụ : BTVH cho CB-Đảng viên-Thanh niên ưu tú-CNV.

  b2) Cán bộ quản lý :

  • Ông Nguyễn Thái Bảo-Chủ tịch UBND quận – Hiệu trưởng(1978-1979).
  • Ông Lưu Văn Triêm – Hiệu trưởng (1979-1984).
  • Ông Pham Quang Phổ – Q.Hiệu trưởng (1984-1985).

  3) Từ năm1985 đến năm1989 : Tiếp thực hiện nhiệm vụ cho Cán bộ, Đảng viên, Thanh niên ưu tú và CNV theo Chỉ thị 115/CT-TW của Ban Bí thư TW Đảng…

  * Trường Dân chính cấp 2,3 : Bà Bùi Ngọc Dung-Phó Phòng Giáo dục – Hiệu trưởng.

  * Trường BTVH tập trung : Ông Phạm Quang Phổ – Q.Hiệu trưởng.

  4) Từ năm 1989 dến năm 1992 : Từ năm học 1989-1990, trường Dân chính cấp 2,3 và trường BTVH tập trung được hợp nhất thành trường BTVH khu vực ; đến năm 1991 hình thành Trung tâm Giáo dục Bổ túc Tân Bình.

  - Chức năng nhiệm vụ : XMC, Phổ cập giáo dục và BTVH cho CB-CNV .

  - Cán bộ quản lý : Ông Phạm Quang Phổ – Hiệu trưởng .

  5) Từ năm 1992 đến năm 1994 : Hình thành Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Q.Tân Bình,tổ chức hoạt động theo Quyết định số 2463/QĐ-GDĐT ngày 07-11-1992 của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

  - Chức năng,nhiệm vụ: XMC, Phổ cập giáo dục và BTVH cho nhân dân, CBCNV.

  - Cán bộ quản lý : Ông Phạm Quang Phổ – Giám đốc.

  6)Từ năm 1994 đến năm 1997 : Trung tâm GDTX và Trung tâm Dạy nghề được hợp nhất thành Trung tâm GDTX-Dạy nghề Tân Bình theo Quyết định số 75/QĐ -UB ngày 17-6-1994 của UBND quận Tân Bình.

  - Chức năng, nhiệm vụ : dạy chữ và dạy nghề cho mọi đối tượng.

  - Cán bộ quản lý : Ông Pham Quang Phổ – Giám đốc.

  7) Từ năm 1997 đến năm 2000 : Tháng 8/1997, Trung tâm GDTX được tách ra riêng biệt theo Quyết định số 4474/QĐ-UB ngày23-8-1997 của UBND thành phố Hồ Chí Minh.

  - Chức năng, nhiệm vụ : XMC-sau XMC ,BTVH cho mọi đối tượng trong xã hội, góp phần phổ cập giáo dục THCS (Hoạt động theo Quyết định số 1660/QĐ -GDĐT ngày 20/5/1997 của Bộ Giáo dục-Đào tạo)

  - Cán bộ quản lý :

  • Ông Nguyễn Bá Ngọc – Q. Giám đốc (1997-1998).
  • Bà Nguyễn Thị Thuý Nga – Giám đốc(1998-1999).
  • Ông Pham Ngọc Thanh - Phó Phòng GD-ĐTquận - Giám đốc (1999-2003).

  8) Từ năm 2000 đến năm 2002 : Hoạt động theo Quyết định số 43/QĐ-GDĐT ngày25-8-2000 của Bộ Giáo dục-Đào tạo .

  - Chức năng,nhiệm vụ : Mở rộng hình thức hoạt động đa dạng : XMC-Sau XMC, BTVH, Dạy nghề, Tin học-Ngoại ngữ, liên kết đào tạo …

  - Cán bộ quản lý :

  • Ông Phạm Ngọc Thanh – Giám đốc (1999-2003)
  • Ông Nguyễn Bá ngọc – Phó giám đốc (1999 – 2002)
  • Ông Phan Minh Khoa – Phó giám đốc (2000)

  9)Từ năm 2002 đến năm 2003 : Hoạt động theo Quyết định số 43/QĐ-GDĐT ngày25-8-2000 của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

  - Chức năng,nhiệm vụ : Mở rộng hình thức hoạt động đa dạng : XMC-Sau XMC, BTVH, Dạy nghề, Tin học-Ngoại ngữ ,liên kết đào tạo …

  - Cán bộ quản lý :

  • Ông Phạm Ngọc Thanh – Giám đốc . (1999 – 2003)
  • Ông Phan Minh Khoa – Phó giám đốc
  • Bà Lê Thị Thu Thủy – Phó giám đốc

  10) Từ năm 2003 đến năm 2005: Hoạt động theo Quyết định số 43/QĐ-GDĐT ngày 25-8-2000 của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

  - Chức năng,nhiệm vụ : Mở rộng hình thức hoạt động đa dạng : XMC - Sau XMC, BTVH, Dạy nghề, Tin học - Ngoại ngữ,l iên kết đào tạo …

  - Cán bộ quản lý :

  • Bà Lê Thị Thu Thủy – Phó phòng GD - Giám đốc
  • Ông Phan Minh Khoa – Phó giám đốc (2000)
  • Bà Đoàn Thị Nga – Phó giám đốc (2005)
  11) Từ năm 2005 đến năm 2010

  - Chức năng,nhiệm vụ : Mở rộng hình thức hoạt động đa dạng : XMC - Sau XMC, BTVH, Dạy nghề, Tin học - Ngoại ngữ,l iên kết đào tạo …

  - Cán bộ quản lý :

  • Ông Phan Minh Khoa – Giám đốc
  • Bà Phạm Thị Thanh Lịch  – Phó giám đốc (2009-2010)
  • Bà Đoàn Thị Nga – Phó giám đốc
  12) Từ tháng 12 năm 2010 : Hoạt động theo số QĐ số 3544/QĐ-UBND  ngày 14 tháng 8 năm 2010 của UBND Tp.HCM về việc chuyển Trung tâm GDTX Tân Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. 

  - Chức năng,nhiệm vụ : Mở rộng hình thức hoạt động đa dạng : XMC Sau XMC, BTVH, Dạy nghề, Tin học - Ngoại ngữ, liên kết đào tạo …

  - Cán bộ quản lý :

  • Ông Phan Minh Khoa – Giám đốc
  • Bà Đoàn Thị Nga  – Phó giám đốc
  • Ông Nguyễn Văn Tiến  – Phó giám đốc

   

  13) Từ tháng 11 năm 2013 : Hoạt động theo số QĐ số 3544/QĐ-UBND  ngày 14 tháng 8 năm 2010 của UBND Tp.HCM về việc chuyển Trung tâm GDTX Tân Bình trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  - Chức năng,nhiệm vụ : Mở rộng hình thức hoạt động đa dạng : XMC Sau XMC, BTVH, Dạy nghề, Tin học - Ngoại ngữ,liên kết đào tạo …

  - Cán bộ quản lý :

  • Ông Phan Văn Việt – Giám đốc
  • Bà Đoàn Thị Nga  – Phó giám đốc
  • Ông Nguyễn Văn Tiến  – Phó giám đốc

  14) Từ 15/6/2015 theo quyết định Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí MInh bổ nhiệm cám bộ quản lý Cô Phạm Thị Thúy Nhài

     - Cán bộ quản lý :

  • Ông Phan Văn Việt – Giám đốc
  • Ông Nguyễn Văn Tiến  – Phó giám đốc
  • Bà Phạm Thị Thúy Nhài  – Phó giám đốc
  15) Từ 1/4/2016 theo quyết định Sở Giáo dục và Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh

     - Cán bộ quản lý :

  • Ông Nguyễn Văn Tiến  – Phó giám đốc - Phụ trách chung
  • Bà Phạm Thị Thúy Nhài  – Phó giám đốc
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -