Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Bài giảng Kế hoạch thi đua năm học 2015 - 2016
  Kế hoạch thi đua năm học 2015 - 2016
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ năm, 05 Tháng 11 2015 11:04

  KẾ HOẠCH

  Thực hiện công tác thi đua - khen thưởng năm học 2015-2016

  Căn cứ Nghị định số 42/2010/NĐ-CP ngày 15tháng 4 năm 2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua Khenthưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng vàNghị định số 39/2012/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ sửa đổi, bổsung một số điều của Nghị định số 42/2010/NĐ-CP của Chính phủ;

  Căn cứ Thông tư 02/2011/TT-BNV ngày 29tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện Luật Thi đua - Khen thưởng;

  Căn cứ Thông tư số 12/2012/TT-BGD&ĐT ngày 03 tháng4 năm 2012 của Bộ trưởng BGD&ĐT hướng dẫn công tác thi đua, khen thưởng trongngành giáo dục;

  Căn cứ phương hướng, nhiệm vụ của ngànhGiáo dục và Đào tạo thành phố năm học 2015-2016;

  Căn cứ kết quả công tác thi đuanăm học 2014-2015, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Bình xây dựng kế hoạchthi đua - khen thưởng năm học 2015-2016 như sau:

  I.        ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

  1.     Đội ngũ cán bộ, giáo viên và học viên đầu nămhọc 2015 - 2016

  a)    Cánbộ quản lý, giáo viên, nhân viên(thời điểm 30/8/2015)

  -        Tổng sốCán bộ - Giáo viên - NV: 76 ;  Nữ:   (BC: 51; HĐ: 20; TG: 05). Trong đó: BGĐ: 03        Giáo viên: 54 (BC, HĐ: 49; TG: 5)     NV: 19.

  -        Chibộ Đảng: 16 đảng viên; Côngđoàn: 65 công đoàn viên; Chi đoàn giáo viên: 23 đoàn viên.

  -        Tổ chuyênmôn: 07 tổ (Văn, Toán - Tin, Lý, Hóa, Sinh, Sử - Địa -CD), Anh.

  -        Tổ nghiệpvụ: 02 tổ (Hành chính – Tổng hợp, Tổ Giáo vụ)

  b. Học viên (thời điểm01/9/2015)

  A .THPT

  Số lớp

  Số học sinh

  Lớp 12

  08

  366

  Lớp 11

  09 + 05 (Q12)

  381 + 218 (Q12)

  Lớp 10

  11 + 11 (Q12)

  512 + 530 (Q12)

  Cộng

  28 + 16 (Q12) = 44

  1259 + 748 (Q12) = 2007

  B. THCS

  Số lớp

  Số học sinh

  Lớp 6

  1

  26

  Lớp 7

  1

  32

  Lớp 8

  2

  76

  Lớp 9

  2

  103

  Cộng

  06

  237

  Tổng cộng

  34 + 16 (Q12) = 50

  1496 + 748 (Q12) = 2244

  2. Thuận lợi, khó khăn:

  Được  sự quan tâm chỉ đạo sâu sát và kịp thời củaPhòng Giáo dục thường xuyên Sở Giáo dục - Đào tạo, của Quận ủy-UBND quận TânBình, sự phối hợp của Phòng Giáo dục &Đào tạo, các ban ngành đoàn thể và sựchỉ đạo trực tiếp của chi bộ Trung tâm GDTX. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, côngnhân viên nhiệt tình, có ý thức trách nhiệm luôn cố gắng hoàn thành nhiệm vụ. Ban đại diện Cha mẹ học sinh nhiệttình, hỗ trợ tận tình và kịp thời cho hoạt động dạy và học. Môi trường sư phạm,nề nếp, chất lượng học tập tại Trung tâm khá tốt, tạo được uy tín trong nhândân.

  Chất lượng đầu vào của học sinhcòn thấp, ý thức học tập, kỷ luật chưa cao. Số giáo viên biên chế chưa đủ vớicơ số lớp học. Giáo viên hợp đồng thỉnh giảng còn nhiều. Nội bộ chưa thật sự ổnđịnh.

  3. Kết quả thi đua năm học 2014 - 2015:

  a.      Học viên:

  -      Học lực: Giỏi:3 %   - Kh 20%;  - TB: 51%      - Yếu:22% và K: 4%.

  -      Hạnh kiểm: Tốt:  62% . – Khá: 28%. - TB: 10% . - Yếu:0%% .

  -     Thi máytính casio: cấpthành phố: 01 giải III, cấp toàn quốc: 01 giải nhì.

  -      Học sinh giỏi toàn quốc: 01em;

  -      Học sinh giỏi TP: 22 em

  -      Học viên xếp loại giỏi toàn diện cuốinăm:  44

  -      Học viên tiên tiến: 302

  -      Lớp xuất sắc: 03

  -      Lớp tiên tiến về học tập và phong trào: 10

  b.      Giáo viên:

  -        Tốt 69/72(95.83%) – Khá 01/72 (1.39%) – Không xếp loại 02 (2.78%).

  -        69/72 CB– GV – CNV đạt Lao động Tiên tiến (95.83%).

  -        Đạt danhhiệu Chủ nhiệm giỏi: 13/38 (34,21%).

  -        Giáo viêndạy giỏi cấp cơ sở: 13.

  -        Giáo viêndạy giỏi cấp Cụm: 11.

  -        Danh hiệuCSTĐ cơ sở: 10/69 (14,49%).

  -        Danh hiệuCSTĐ cấp Thành phố 01/10 (10% ).

  -        Bằng khenUBND thành phố: 01.

  -        Bằng khenThủ tướng: 02.

  -        Tổ lao độngxuất sắc: 08/09 tổ, tổ tiên tiến 01.

  -        Trung tâmđạt danh hiệu: Tập thể Lao động Xuất sắc.

  I. NỘI DUNG THI ĐUA

  1. Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quảcuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; chú trọng tiếptục tích cực đổi mới toàn diện nhà trường:

  - Đẩy mạnh cuộc vận động“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HồChí Minh” trong đội ngũ cán bộ giáo viên công nhân viên và học viên thôngqua công tác vận động thực hiện nghiêm túc Quy định đạo đức nhà giáo, nội quy họcviên và các quy định công tác của ngành, của trung tâm.

  -  Đưanội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”lồng ghép vào bài giảng,phấn đấu ngàycàng nhiều gương điển h́ình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác với nhiềuhình thức phong phú, đa dạng thiết thực và hiệu quả. Tổ chức kế hoạch họctập và  làm theo gương đạo đức Bác Hồ (từtháng 28/9/2015 đến19/5/2016), phát động đóng góp bổ sung 150 đầu sách,truyện cho Tủ sách Bác Hồ.

  2. Tổ chức phong trào thi đua “Dạytốt - Học tốt”:

  - Triểnkhai và tổ chức thực hiện tốt chủ đề năm học 2015 – 2016 “Tập trung xây dựng và nhân rộngtrường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dụctruyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con ngườivề lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề.

  - Tiếp tục triển khai cóhiệu quả phong trào thi đua “Xây dựng trườnghọc thân thiện, học sinh tích cực” thông qua việc tổ chức thực hiện các hoạtđộng phong trào thi đua “Dạy tốt - Học tốt”,thao giảng, Bông hoa hoa điểm 10; các hoạt động ngoại khóa phong phú, đa dạngvà phù hợp như văn nghệ, báo tường, hội thao, trò chơi dân gian, trò chơi vận động,tích cực tham gia các chương trình hoạt động do ngành và huyện tổ chức qua đórèn luyện giá trị sống, kỹ năng sống cho học viên; quản lý và giữ gìn môi trườnghọc đường sạch, đẹp, an toàn; xây dựng các phương tiện, điều kiện hỗ trợ hoạt độngdạy học và giáo dục thuận lợi.

  - Thống nhất tiêu chuẩn đánh giá thi đua giáo viên, nhân viên được thông qua trong Hộinghị cán bộ công chức đầu năm học.

  3. Thực hiện tốt cuộcvận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”; cán bộ,giáo viên luôn nêu cao ý thức không ngừng học tập nâng cao trình độ chínhtrị và chuyên môn nghiệp vụ; chú trọng đổi mới tư duy trong nghiên cứu, giảngdạy:

  - Thực hiện có hiệu quảchỉ đạo của Sở GD&ĐT về đổi mới nội dung chương trình, phương pháp kiểm trađánh giá người học theo hướng tinh thần Nghị quyết 29 về đổi mới toàn diện giáodục; tiếp tục đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính tích cực,chủ động của họcviên.

  - Tổ chức giảng dạy đầy đủ có chất lượng cácmôn học theo chương trình giáo dục của ngành giáo dục thường xuyên, tăngcường đổi mới phương pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựngmôi trường học tập thân thiện, tích cực phù hợp với điều kiện dạy và học củaTrung tâm.

  - Các tổ chuyên môn xây dựng phân phối chương trình, thốngnhất tiến độ chuyên môn, xác định nội dung phải hoàn thành ở thời điểm kết thúchọc kỳ. Đẩymạnh công tác bồi dưỡng và tự bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũthông qua việc tổ chức thực hiện các quy định về dự giờ thăm lớp, thao giảng,chuyên đề, ứng dụng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy.

  - Đầu tư các biện pháp để nâng cao chất lượnggiảng dạy Ngoại ngữ -Tin học-Văn hoá ngoài giờ, đa dạng hóa các loạihình giáo dục, hình thức đào tạo đáp ứng yêu cầu học tập thường xuyên, học tậpsuốt đời của nhân dân của trên địa bàn Quận. Tăng cường đổi mới phương thứcgiáo dục đạo đức, giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục hướng nghiệp, chú trọnggiáo dục giá trị sống, kỹ năng sống cho học sinh.

  4. Tăng cường hiệuquả sử dụng công nghệ thông tin, đầu tư trang thiết bị, đồ dùng dạy học hiện đạiphục vụ công tác trong nhà trường:

  - Tiếp tục bồi dưỡng về trình độ chính trị vàchuyên môn cho đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục. Cán bộ, giáo viênphải biết khai thác các tri thức trên Internet nhằm nâng cao chất lượng sử dụngcông nghệ thông tin trong quản lý và dạy học.

              - Trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị;hỗ trợ tích cực cho đổi mới phương pháp giảng dạy, dạy học cá thể, quyết tâmnâng cao chất lượng dạy, kết quả học tập theo phương châm “Kỷ cương nghiêm – Chất lượng thật – Hiệu quả cao”.

              - Phát huy hiệu quả tối đa cơ sở vậtchất: Hội trường, phòng thí nghiệm, phòng vi tính, phòng Lab, phòng nghe nhìn,phòng học lý thuyếtvà các công cụ hỗ trợ khác.

  - Đẩy mạnh thực hiện môi trường “Học tập thân thiện,học viên tích cực”, xâydựng mối quan hệ tốt đẹp, ứng xửvăn minh, tôn trọng lẫn nhau giữa người dạy và người học. Xây dựng ý thức bảo vệtài sản, giữ gìn vệ sinh chung trong đơn vị.

  5. Tiếp tục phối hợp và phát huy sức mạnhtổng hòa của việc gắn kết gia đình - nhà trường - xã hội trong công tác giáo dục;giữ mối liên hệ và kết hợp chặt chẽ với hệ thống chính trị địa phương, với phụhuynh học sinh thực hiện tốt các chế độ chính sách xã hội trong giáo dục, đáp ứng yêu cầu và quyền lợi học tập củacon em nhân dân thành phố:

  - Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị phụcvụ giảng dạy và học tập.

  - Tăng cường sự phối hợp với Ban đại diện chamẹ học sinh, đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục.

  - Đẩy mạnh phối hợp xã hộihóa giáo dục, thành lập chi hội khuyến học của trung tâm. Ban đại diện cha mẹ học sinh kết hợp cùng Ban giám đốc,các đoàn thể trong trung tâm và giáo viên chủ nhiệm tăng cường giáo dục đạo đức, văn hóa cho học  viên; hỗ trợ quỹ học bổng, quỹ khen thưởngtrong các phong trào thi đua.

  - Đóng góp tự nguyện theo tinh thần Thông tư 29/2012trong việc tu bổ, sửa chữa mua sắm cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạyvà học, bồi dưỡng học viên giỏi, phụ đạo học viên yếu, trao tặng các suất học bổngkhuyến học.

  6. Công tác thi đua - khen thưởng

  Căn cứ vào tình hình cụ thể của nhà trường, năm học2015 - 2016 được tổ chức thành 02 đợt thi đua theo học kỳ nhưsau:

  -Đợt 1: Từ ngày 31/8/2015 đến ngày 26/12/2015 (HKI)

  -Đợt 2: Từ ngày 28/12/2013 đến 21/05/2016 (HKII)

  Chỉ tiêu thi đua năm học 2015 2016

  Stt

  Đơn vị

  Tập thể

  Ghi chú

  1

  Trung tâm

  GDTX Tân Bình

  - Tập thể lao động Xuất sắc

  - Cờ thi đua Thành phố.


  TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN CÁC CÔNG TÁC

  Thời gian

  Nội dung

  Từ tháng 8/2015

  đến tháng 9/2015

  - Xây dựng kế hoạch, tổ chức phát động,triển khai tiêu chuẩn và các danh hiệu thi đua.

  - Tổ chức cho giáo viên, nhân viên đăngký các danh hiệu thi đua và đề tài sáng kiến kinh nghiệm đối với các danh hiệuCSTĐ cơ sở - thành phố trong họp tổ chuyên môn nghiệp vụ.

  - Đăng ký thi đua với Sở Giáo dục và Đàotạo và Cụm thi đua 4.

  - Nộp Tờ trình đề nghị công nhận Hội đồngkhoa học trung tâm.

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừngcác ngày lễ lớn trong tháng 8, 9/2015.

  - Các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đuaChiến sĩ thi đua cơ sở, Chiến sĩ thi đua thành phố nghiên cứu và viết sáng kiếnkinh nghiệm.

  Sơ kết

  Thi đua đợt 1

  (12/2015)

  - Cá nhân tự đánh giá kết quả thi đua đợt I.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhân của tổ và nộp hồsơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng của trung tâm tổ chức họpbình xét danh hiệu thi đua cá nhân và tổ chức khen thưởng HKI.

  Tháng 01/2016

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừng các ngày Lễ lớntrong tháng 12/2015 và 1/2016, xuân Bính Thân 2016.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhân của tổ và nộp hồsơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm tổ chức họp bìnhxét đánh hiệu thi đua cá nhân và tổ chức khen thưởng.

  - Các cá nhân đăng ký danh hiệu thi đua Chiến sĩ thi đuacơ sở, Chiến sĩ thi đua thành phố nộp SKKN cho Hội đồng khoa học trung tâm.

  Từ tháng 2/2016

  đến tháng 5/2016

  - Tham gia các phong trào thi đua chào mừngcác ngày lễ lớn trong tháng 2, 3, 4, 5/2016.

  - Hội đồng khoa học của Trung tâm chấm,đánh giá các sáng kiến kinh nghiệm, nộp hồ sơ về Sở GD&ĐT theo hướng dẫn. 

  - Cá nhân tự đánh giá kết quả thi đua họckỳ II và cả năm.

  - Các tổ họp xét thi đua cho các cá nhâncủa tổ và nộp hồ sơ về Hội đồng thi đua khen thưởng trung tâm.

  - Hội đồng thi đua khen thưởng của trung tâm tổ chức họp bình xét danhhiệu thi đua tập thể, cá nhân.

  - Hoàn tất hồ sơ thi đua nộp về cụm thi đua 4 và Hội đồng thi đua củaSở Giáo dục và Đào tạo theo qui định.

  - Họp cụm thi đua 4 - xét thi đua năm học 2015 - 2016.

   

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -