Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Tin trung tâm Tổng kết năm học 2015-2016
  Tổng kết năm học 2015-2016
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ năm, 02 Tháng 6 2016 07:45

   

        SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      TRUNG TÂM GDTX TÂN BÌNH                   

   

             Số :    07   /BC-GDTX                           Tân Bình, ngày 24 tháng 5 năm 2016

  BÁO CÁO TỔNG KẾT

  Năm học: 2015 – 2016

   

   Căn cứ Chỉ thị số 3131 /CT-BGDĐT ngày 25 tháng 8 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm năm học 2015-2016 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ Hướng dẫn số 4295/BGDĐT-GDTX ngày 24 tháng 8 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ báo cáo số 2839/BC-GDĐT-GDTX ngày 08 tháng 9 năm 2015 của Sở  Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 đối với giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ văn bản số 1442 /GDĐT-GDTX ngày 13 tháng 5 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn báo cáo tổng kết giáo dục thường xuyên năm học 2015 – 2016;

  Căn cứ thực tế thực hiện nhiệm vụ năm học 2015 – 2016 của trung tâm giáo dục thường xuyên quận Tân Bình,

   

  I.              TÌNH HÌNH CHUNG

  1. Thuận lợi:

  Có sự chỉ đạo sâu sát, thống nhất về mọi mặt của Phòng ban thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh đặc biệt là phòng Giáo dục thường xuyên.    

  Được sự quan tâm của Quận ủy - UBND quận Tân Bình, sự hỗ trợ của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận, của các phòng ban đối với hoạt động của Trung tâm.

  Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm và tâm huyết với nghề, gắn bó với trung tâm.

  2.  Khó khăn:

  Học viên từ nhiều nguồn, đa dạng về thành phần xuất thân, khác nhau về nhận thức nên việc chấn chỉnh nề nếp, kỷ luật, thực hiện nội quy còn chưa thuận lợi.

  Các em có hoàn cảnh khó khăn, mất căn bản và tập trung chưa cao cho việc học tập nên chất lượng và hiệu xuất đào tạo chưa đạt được như mong muốn.

  Sự quan tâm, hợp tác của không ít phụ huynh đối với việc học của con em mình chưa thật tốt, có lúc giao khoán cho nhà trường.

  II.                       KHÁI QUÁT ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH ĐƠN VỊ:

  1.Qui mô trung tâm

  Trung tâm có tổng số 48 lớp ( số lượng : 1192) : Cấp 2 có 6 lớp (số lượng : 162) ; cấp 3 có 226 lớp (số lượng : 1030)

  Trung tâm liên kết trường trung cấp Kinh tế Quận 12 có 16 lớp (số lượng : 556) : khối 10 có 11 lớp sĩ số 386, khối 11 có 5 lớp sĩ số 170.

  Trung tâm tổ chức học 3 ca : Sáng – Chiều – Tối.

  2.Đội ngũ:

  - Tổng số Cán bộ - Giáo viên- CNV: 73.

  - Trình độ: Thạc sĩ: 18, đại học 46.

   Trong đó Ban giám đốc: 02;

  - Giáo viên: 50;

  + Tổ Văn: 8(1-hợp đồng trường-2 thỉnh giảng)

  + Tổ Toán:14 (1-hợp đồng trường-2 thỉnh giảng)

  + Tổ Lý : 6 (01 hợp đồng)

  + Tổ Hóa :06 (02 hợp đồng trường )

  + Tổ Sinh : 03 (01 hợp đồng trường)

  +Tổ Sử - Địa-CD : 10(01 hợp đồng trường -02 thỉnh giảng)

  + Tổ AV : 3 ( 01 thỉnh giảng).

  -  Nhân viên: 21.

  3.Tình hình cơ sở vật chất – Thực hành thí nghiệm – Phòng chức năng.

  Hiện tại Trung tâm hoạt động với 26 phòng học lý thuyết và 14 phòng chức năng, 03 phòng thức hành thí nghiệm hoàn chỉnh theo yêu cầu bộ môn, trang thiết bị đầy đủ phục vụ cho 45 học sinh/ca thực hành, 03 phòng máy tính 01 phòng Lab, 01 phòng nghe nhìn có đủ thiết bị phương tiện đáp ứng đầy đủ yêu cầu tốt nhất cho hoạt động giảng dạy.

  III.                       KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2015-2016.

  1.Kết quả thực hiện cuộc vận động:

  1.1.  Triển khai hiệu quả Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14 tháng 5 năm 2011 của Bộ chính trị về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Ngày từ đầu năm Chi ủy – chi bộ, Ban giám đốc đã xây dựng kế hoạch triển khai cuộc thi Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh” trong toàn thể cán bộ, viên chức và học viên của Trung tâm với kết quả như sau :

  -           Học viên có 31 lớp tham gia với 31 tiết mục, và ngày 19/5/2016 thi vòng chung kết 9 tiết mục xuất sắc ( 01 giải I, 02 Giải II,03 Giải III, 03 Giải KK)

  -           08 tập thể tổ -08 cán bộ-giáo viên – công nhân viên được khen thưởng trong tổng kết 5 năm thực hiện cuộc vận động theo chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ chính trị.

  1.2.Kết quả các cuộc vận động.

  Triển khai tốt công tác giáo dục toàn diện cho học viên thông qua qua các hoạt động ngoại khóa với nhiều chủ đề như: sống có trách nhiệm, trung thực, ý chí vươn lên trong học tập và cuộc sống; lòng yêu nước, kính trọng ông bà, cha mẹ, thầy cô, hòa nhã với bạn bè. Giáo dục an toàn giao thông, an ninh trật tự trường học, phòng chống bạo lực, tệ nạn xã hội; thực hiện có hiệu quả chủ đề năm học, xây dựng môi trường học tập thân thiện, học sinh tích cực. Đổi mới tiết sinh hoạt dưới cờ bằng hình thức sinh hoạt chuyên đề do các lớp xây dựng và thực hiện kết quả như sau:

  -           03 tuyên truyền giáo dục an toàn giao thông, an ninh trường học, PCCC.

  -           Xây dựng tiết sinh hoạt chào cờ bằng các hoạt động chuyên đề do các lớp thực hiện.

  1.2.  Kết quả thực hiện Thông tư 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 2 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ chính khóa.

  -  Tổ chức tham gia ngoại khóa cho học viên với chủ đề ” Một ngày làm nông dân” tại Nông trại tree với trên 200 học viên tham gia.

  -  Thành lập câu lạc bộ bóng đá tổ chức thành công 01 giải bóng đá với 32 đội tham gia chào mừng ngày thành lập Đoàn 26-3.

  -  Thành lập câu lạc bộ văn nghệ và tham gia các hoạt động của Quận ủy tổ chức và hoạt động của Sở (Văn nghệ phục vụ sơ kết học kỳ I).

  -  Tham gia cuộc thi giải quyết tình cho học sinh trung học phổ thông với 02 nhóm tham gia kết quả có 01 nhóm được tham dự vòng thi do Bộ giáo dục tổ chức.

  2.Kết quả các hoạt động phối hợp

  2.1.  Việc thực hiện Quyết định 1372/QĐ-GDĐT-TC ngày 12/10/2011 của Sở GD-ĐT

  -  Trung tâm đã xây dựng xong Quy chế phối hợp hoạt động giữa phòng Giáo dục và đào tạo với trung tâm.

  -   Trung tâm phối hợp với các phòng ban quận, Phòng GD&ĐT khảo sát thực tế hoạt động của 15 Trung tâm học tập cộng đồng các phường, từ đó có kế hoạch hướng dẩn tổ chức, định hướng hoạt động các trung tâm theo đúng chỉ đạo của ngành.

  2.1 Hỗ trợ chuyên môn trung tâm học tập cộng đồng

  -  Trung tâm phối hợp cùng Phòng Giáo dục & Đào tạo lên kế hoạch, hướng dẫn tổ chức các hoạt động : mở các lớp xóa mù chữ, giáo dục sau khi biết chữ, dạy tin học, ngoại ngữ , hướng nghiệp, nghề ngắn hạn, báo cáo thời sự, … của Trung tâm học tập cộng đồng 15 phường.Riêng Trung tâm Tân Bình được phân công phụ trách trực tiếp TTHTCĐ phường 12 đã hỗ trợ phân công giáo viên phụ trách TTHTCĐ ở phường 12, phối hợp cùng TTHTCĐ các phường hỗ trợ việc thực hiện tổ chức chuyên đề, phổ biến giáo dục về y tế, dân số.

  2.2 Xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ

  Trong năm học 2015-2016 công tác XMC – PCGD đã tiếp tục điều tra thống kê phân loại trình độ và triển khai công tác XMC – GDTTSKBC  cho các đối tượng trong diện (kể cả tạm trú).Đối với đối tượng từ 15 đến 35 tuổi và trên 35 đến 60  tuổi vận động ra học lớp 4, lớp 5 theo chương trình GDTTSKBC để tránh tái mù chữ.

  -  Số người đang theo học XMC: 164/30 lớp (Mức 1: 59 ; Mức 2: 56 ; Mức 3: 49)

  -   Số học viên XMC: 164 học viên/30 lớp; Số học viên GDTTSKBC: 57 học viên/6 lớp;

  -  Số người được xóa trong năm: 164 (Mức 1: 59; Mức 2:56 Mức 3: 49);

  -  Tỷ lệ người biết chữ  tuổi từ 15 – 35: 123.559 người

  -  Số phường đạt chuẩn XMC: 15/15 phường (100% )

  -  Danh sách độ tuổi từ 15 đến 35: 126.831 người (miễn giảm 221)

  -  Tỷ lệ biết chữ 99,96%

  -  Số học viên trong độ tuổi được công nhận hoàn thành XMC: 49

  -  Số học viên GDTTSKBC: 57 (lớp 4: 22 ; lớp 5: 35) học lớp phổ cập.

  2.3   Công tác phối hợp với các trường trung cấp chuyên nghiệp.

  -  Tổ chức giảng dạy học tin học A cho 100% học sinh các lớp từ lớp 7 đến lớp 11; đối với các lớp Anh văn, ngoài chương trình vào giảng dạy chính khóa từ lớp 6 – 11, trung tâm tổ chức các lớp ôn tập để học viên dự thi bằng A. Kết quả dự thi tỷ lệ đạt trên 60%.

  -  Phối hợp với Trung tâm hướng nghiệp kỹ thuật tổng hợp quận Tân Bình mở lớp nghề dinh dưỡng cho 70 học sinh và tổ chức dạy nghề Điện cho 20 học sinh và nghề Tin học cho 51 học sinh lớp 11. Cuối năm tổng cộng trung tâm có 141 học sinh lớp 11 dự thi nghề phổ thông do Sở GD&ĐT tổ chức vào 14/5/2016.

  -  Phối hợp với trường Trung cấp Q12 giảng dạy chương trình GDTX cho 16 lớp TCCN với 718 học sinh (hiện còn 556 em).

   

  3. Kết quả giáo dục :

  3.1.Về phát triển số lượng

   

   

  Tổng số lớp

  Tổng số học viên

  Tháng 9/15

  50 (cấp 2: 06; cấp 3: 28;Q12:16)

  2151(TT:1433-Q12:718)

  Tháng 5/16

  48 (cấp 2: 06; cấp 3: 26; Q12:16)

  1748(TT:1192-Q12:556)

   

   

  Khối

  Lớp

  Đầu năm

  Cuối năm

  Tỉ lệ duy trì

   

  Khối

  Lớp

  Đầu năm

  Cuối năm

  Tỉ lệ duy trì

  6

  26

  20

  83.33

  10

  496

  390

  79

  7

  32

  21

  65.6

  11

  352

  314

  89

  8

  70

  53

  76

  12

  362

  318

  88

  9

  95

  75

  79

  Tổng C3

  1210

  1022

   

  Tổng C2

  223

  169

   

   

   

   

   

   

  Duy trì sĩ số học viên đến cuối năm tỷ lệ  79.70% .

   

  3.2.1.Về hạnh kiểm

  Hạnh kiểm cả năm: Tốt:  65.97% .Khá: 27.16%. - TB: 6.77% . - Yếu: 0.1% .

   

  Khối

  Lớp

  Số HV

  Yếu

  TB

  Khá

  Tốt

  Trên TB

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  6

  14

   

   

  3

  21,4

  4

  28,57

  7

  50

  14

  100

  7

  19

   

   

  6

  31,6

  6

  31,58

  7

  36,84

  19

  100

  8

  47

   

   

  6

  12,8

  12

  25,53

  29

  61,7

  47

  100

  9

  70

   

   

  7

  10,0

  21

  30

  42

  60

  70

  100

  Tổng C2

  150

   

   

  22

  14.66

  43

  28.66

  85

  56.66

  150

  100

  10

  357

   

   

  30

  8,4

  114

  31,93

  213

  59,66

  357

  100

  11

  299

  1

  0,33

  23

  7,7

  98

  32,78

  177

  59,2

  298

  99,67

  12

  302

   

   

   

   

  46

  15,23

  256

  84,77

  302

  100

  Tổng C3

  958

  1

  0.1

  53

  0.31

  258

  26.93

  646

  67.43

  635

  66.28

   

  3.2.2.Về học lực

  Học lực cả năm: Giỏi:  5.12 %       - Kh 22.32%; - TB: 53.86% - Yếu: 14.7%Kém: 4%.

   

  Khối

  Lớp

  Số HV

  Yếu/kém

  TB

  Khá

  Giỏi

  Trên TB

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  SL

  %

  6

  18

  6

  33.34

  2

  11.1

  5

  27.78

  5

  27.78

  12

  66.67

  7

  18

  2

  11.12

  7

  38.88

  4

  22.22

  5

  27.78

  16

  88.89

  8

  53

  14

  26.42

  25

  47.16

  10

  18.87

  4

  7.55

  39

  73.58

  9

  73

  16

  21.92

  28

  38.35

  20

  27.4

  9

  12.33

  57

  78.08

  Tổng C2

  162

  38

  23.45

  62

  38.27

  39

  24.07

  23

  14.19

  124

  76.54

  10

  406

  110

  27.09

  202

  49.75

  78

  19.21

  16

  3.94

  296

  72.90

  11

  307

  61

  19.86

  173

  56.35

  63

  20.52

  10

  3.25

  246

  79.80

  12

  317

  14

  4.41

  205

  64.66

  86

  27.12

  12

  3.78

  303

  95.58

  Tổng C3

  1030

  185

  17.96

  580

  56.31

  227

  22.03

  38

  3.68

  845

  82.03


   

  Học viên lên lớp thẳng 81.29 %

  3.2.3.Công tác bồi dưỡng học viên

  -           Thi máy tính casio: cấp thành phố: 01 giải II, 01 giải III , 01 Giải KK;cấp toàn quốc: 01 giải nhì.

  -  Học sinh giỏi TP: 14 em

  -  Học viên xếp loại giỏi toàn diện cuối năm: 60

  -  Học viên tiên tiến: 263

  -  Lớp xuất sắc: 7

  -  Lớp tiên tiến về học tập và phong trào: 8

  - Kết quả học viên đạt chứng chỉ ngoại ngữ, tin học

  Tin học A dự thi : 373, đậu 266 , tỉ lệ : 71.3%

  Anh văn A dự thi 37 , đậu 33, tỉ lệ :89.2%

  - Kết quả các công trình nghiên cứu của học viên, tham gia các câu lạc bộ bộ môn

  Có 02 nhóm học viên tham gia cuộc thi “ Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn và cuộc thi Dạy học theo chủ đề tích hợp” do Sở phát động, kết quả 01 nhóm được tham dự vòng chung kết của Bộ Giáo dục và Đào tạo.01 giáo viên tham dự vòng 2 cuộc thi “ Giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin”.

  3.2.4. Công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới quản lý và dạy học (số lượng cán bộ quản lý và giáo viên đã tham gia tập huấn ứng dụng công nghệ thông tin, các nội dung đã thực hiện và nhận xét kết quả thực hiện).

  - Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, sử dụng giáo án điện tử trong đội ngũ giáo viên rất nhiều trong từng môn học góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.Số tiết ứng dụng CNTT đổi mới phương pháp dạy học là 912 tiết.Trung tâm triển khai việc quản lý hồ sơ CBGVCNV qua phần mềm quản lý của Sở, trung tâm thường xuyên cập nhật thông tin trên 2 trang web,quản lý điểm học viên qua phần mềm Smas, quản lý công văn bằng phần mềm Excel.

  4. Công tác quản lý của Ban Giám đốc:

  4.1    Công tác kiểm tra nội bộ nhà trường trong việc thực hiện qui chế chuyên môn của giám đốc.

  Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ công văn số 143/GDĐT-TTr ngày 4/9/2015 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện công tác kiểm tra nội bộ tại các trường THPT và TTGDTX từ năm 2015-2016,ngay từ đầu năm trung tâm xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học, phân công từng thành viên trong Ban giám đốc, Tổ trưởng chuyên môn phụ trách kiểm tra, dự giờ chuyên môn các tổ.Giám đốc kiểm tra, thanh tra về cơ sở vật chất, Công đoàn và Ban thanh tra nhân dân giám sát tài chính và thực hiện 3 công khai theo tinh thần Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, kết quả như sau:

  -  Dự giờ thăm lớp: 306 tiết. Xếp loại A: 306 tiết.

  -   Có 50 giáo viên đăng ký tiết dạy tốt với 50 tiết. Xếp loại A: 50 tiết.

  -   Thanh tra toàn diện của TT: 3 giáo viên  đều đạt 03 giỏi.

  -   Thanh tra chuyên đề: 03 giáo viên, 03 tốt. Thanh tra bộ phận: 04, đạt 03 tốt + 01 khá.

  4.2    Đánh giá công tác thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và công tác công khai trong nội bộ.

  Ban giám đốc phối hợp với Công đoàn hoàn thành qui chế chi tiêu nội bộ năm 2015; qui chế dân chủ , công khai trong toàn Trung tâm.

  4.3    Đánh giá hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học.

  Năm học 2015-2016, Trung tâm Giáo dục thường xuyên Tân Bình tiếp tục có những chuyển biến tích cực về các mặt hoạt động từ công tác chỉ đạo, quản lý.Tập thể đội ngũ sư phạm trung tâm luôn gương mẫu, thực hiện tốt nội quy, quy chế cơ quan, luôn thể hiện được sự thống nhất trong ý chí và hành động, có sự đoàn kết nội bộ giúp cho sự chỉ đạo và quản lý đi đúng hướng giúp cho Trung tâm ngày càng phát triển ổn định.

  4.4     Đánh giá hiệu quả thực hiện mục tiêu phát triển qui mô, loại hình đào tạo.

  Trung tâm thực hiện đa dạng nội dung , chương trình và hình thức học tập, tổ chức dạy nghề, liên kết đào tạo, qui mô phát triển Trung tâm ngày càng đa dạng các loại hình hoạt động, tăng số lượng các lớp liên kết ( Năm học 2014-2015: có 6 lớp 10, năm 2015-2016 tăng 16 lớp với 11 lớp 10 và 5 lớp 11). 

  4.5     Đánh giá công tác phối hợp với ngành giáo dục và chính quyền địa phương.

  -  Phối với trường Trung cấp Kinh tế Q12 để đào tạo chương trình giáo dục thường xuyên.

  -   Phối hợp công an phường 12, dân phòng nhằm đảm bảo an ninh trật tự trường học.

  -  Phối hợp công an Quận và Đội PCCC Q11: Tổ chức tuyên truyền Luật giao thông đường bộ, PCCC cho đội ngũ giáo viên , nhân viên và học viên.

  4.6     Đánh giá công tác phối hợp trong liên tịch, mối đoàn kết nội bộ.

  Trung tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ, ngay từ đầu năm học Ban giám đốc triển khai các quy chế đến cán bộ, giáo viên và công nhân viên như : Quy chế công khai, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn minh công sở, quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, công khai tài chính hang quý, quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo; tích cực giải đáp các thỏa đáng, các ý kiến kiến nghị của đội ngũ đúng pháp luật, có lý có tình; đảm bảo thực hiện đúng, đủ chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động.Năm học qua, trung tâm không có đơn thư nặc danh cũng như đơn thư khiếu nại tố cáo.

  4.7    Việc thực hiện chính sách theo qui định cho đối tượng học viên dân tộc thiểu số.

  Trung tâm thực hiện đầy đủ chế độ miễn giảm, chính sách cho học viên cụ thể như sau:

  -   BCH Đoàn học viên giảm 13 em với số tiền 5.870.000 đ.

  -   Diện chính sách, dân tộc, thương binh liệt sĩ hộ nghèo,…68 em với tổng số tiền 50.506.000 đ

  -  Giảm học phí cho học viên đạt học viên giỏi cấp thành phố,học viên nghèo không mã số … 68 em với số tiền 31.764.000 đ

  4.8    Công tác quản lý hồ sơ, cấp phát văn bằng chứng chỉ.

  Quản lý văn bằng chứng chỉ hồ sơ chặt chẽ khoa học.Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào quá trình quản lý hồ sơ.

  4.9    Công tác quản lý kế hoạch, tài chính.

  Đảm bảo chế độ tiền lương theo đúng quy định của Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 8/3/2013; phân công khối lượng tiết dạy chuẩn theo Thông tư 28/2009/TT-BGDĐT.Quản lý tốt công tác thu chi tài chính trong trung tâm, thực hiện thu chi đúng qui định của ngành; mua sắm tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị đúng qui định

  5. Các công tác khác:

  5.1 Công tác kiểm định chất lượng giáo dục.

  Họp hội đồng tự đánh giá để bổ sung các minh chứng, các chỉ số, tiêu chí tự đánh giá.Trung tâm tiến hành báo cáo tự đánh giá dự kiến đăng ký thời gian đánh giá ngoài học kỳ I năm học 2016-2017.

  5.2 Công tác tổ chức tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tổ chức chuyên đề thao giảng, tham quan học tập.

  Tham gia đầy đủ các đợt tập huấn chuyên môn nghiệp vụ do Sở tổ chức, có kế hoạch tổ chức các chuyên đề, thao giảng cấp thành phố, cấp cụm và cấp cơ sở với kết quả như sau 13 chuyên đề ( trong đó:02 chuyên đề cấp TP; 02 chuyên đề cấp cụm; 9 chuyên đề cấp cơ sở)

  5.3 Công tác xây dựng và phát triển đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý

  Thực hiện tốt công tác quy hoạch cán bộ theo hướng dẫn của ngành, bố trí nhân sự tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn- nghiệp vụ cho đội ngũ và thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016, ổn định nhân sự đáp ứng tốt công tác giảng dạy và hoạt động của trung tâm,kết quả:

  -  Số lượng GV đạt chuẩn:32/50  trên chuẩn: 18/50 , tỉ lệ 36%.

  -  Trình độ lý luận chính trị: - Cao cấp:/, tỉ lệ 0%…..; Trung cấp:8/50,tỉ lệ 16%    

  -  Chứng chỉ Tin học 65/73.tỉ lệ 89.04%.

  -  Chứng chỉ Ngoại ngữ : 58/73. tỉ lệ 79.45%.

  -  Kết nạp đảng viên mới:1 đảng viên, tỉ lệ 50% ( So chỉ tiêu quận ủy giao ).

  -  Tình hình cán bộ quản lý và giáo viên đang học nâng cao trình độ 7 thầy cô

  5.4  Công tác xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học:

  -  Công tác chỉ đạo xây dựng cơ sở vật chất: Nhằm chuẩn bị tốt cho công tác giảng dạy và học tập, Ban giám đốc chỉ đạo các bộ phận kiểm tra phòng học, phòng chức năng, chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường sư phạm, vệ sinh môi trường. Phát huy hiệu quả phòng máy tính, phòng Lab, phòng nghe nhìn và các thiết bị cho việc dạy và học.

  -  Số lượng thiết bị dạy học đã được đầu tư trong năm là 5 thiết bị với tổng số tiền 108.541.999 đ, kết quả sử dụng hiệu quả tích cực đáp ứng học tập và giảng dạy.

  -  Hoạt động thí nghiệm thực hành: Trung tâm đã triển khai kế hoạch thực hành thí nghiệm ngay từ đầu năm kết quả như sau :Số tiết thực hành thí nghiệm-Sử dụng đồ dung dạy học: Lý (111 tiết) - Hóa (87 tiết-339 tiết) – Sinh (111 tiết-33 tiết).

  -  Hoạt động thư viện: Trung tâm kế hợp cùng với ngân sách do Sở GD&ĐT cấp, Trung tâm  đã đầu tư nhiều cho việc bổ sung, mua sắm trang thiết bị  đồ dùng dạy học cho các phòng thực hành Lý Hóa Sinh, phòng chức năng. trang bị sách giáo khoa, sách giáo viên và thiết bị đồ dùng dạy học đầy đủ.

  III. Đánh giá chung:

  1.       Những kết quả đạt được, những mặt công tác tâm đắc nhất trong năm học

  -  Có sự đoàn kết nhất trí trong đội ngũ của tập thể sư phạm, hoàn thành nhiệm vụ năm theo kế hoạch đề ra

  - Ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành nội quy trong học viên thực hiện khá tốt.

  - Trung tâm tham gia đầy đủ các yêu cầu thi đua trong học tập, giảng dạy, phong trào, đoàn thể do Thành phố, quận tổ chức.Các phong trào, ngoại khóa, sinh hoạt chyên đề, câu lạc bộ đội nhóm được tổ chức tốt đem lại hiệu quả tich cực.

  - Hiệu quả chuyên môn từng bước được cải thiện, đội ngũ giáo viên nhiệt tình, tận tâm với nghề nghiệp luôn học tập nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và chính trị. Các bộ phận phục vụ dạy và học làm việc đều tay, có trách nhiệm trong công việc.

  2.       Những hạn chế, yếu kém 

   Tỉ lệ học bỏ học còn cao, học viên đủ điều kiện công nhận tốt nghiệp THCS còn thấp.Tỷ lệ duy trì sĩ số học viên chưa cao.

  3.       Nguyên nhân

  Học viên do từ nhiều nguồn, đa dạng về thành phần xuất thân, khác nhau về nhận thức nên việc chấn chỉnh nề nếp, kỷ luật, thực hiện nội quy chưa thật tốt ;Công tác phối hợp giữa giáo viên chủ nhiệm với cha mẹ học sinh một vài lớp chưa thường xuyên, tính hiệu quả không cao.

  4. Bài học kinh nghiệm

        Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, công khai minh bạch trong hoạt động; thực hiện tốt quy chế hoạt động, quy chế hi tiêu nội bộ của đơn vị.

        Ban Giám đốc phải nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của đội ngũ và có giải pháp phù hợp trong giải quyết và xử lý công việc, thực hiện đúng quan điểm chỉ đạo của ngành. Trong làm việc và thực thi công vụ phải dựa trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, các văn bản quy phạm pháp luật; trong xử lý phải kiên quyết nhưng phải thấu tình đạt lý.

        Thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải công khai minh bạch, đảm bảo tính khách quan, công bằng và kịp thời động viên đội ngũ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

  5. Kiến nghị, đề xuất

        Không có

  IV. Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017

  Tiếp tục đẩy mạnh duy trì, ổn định nề nếp giảng dạy và học tập, thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2016 – 2017, đặc biệt là giảm mạnh tỷ lệ học sinh bỏ học.

  Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chủ đề năm học và thực hiện tốt việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

  Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đội ngũ và học viên thông qua việc tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn trong năm học 2016 - 2017. Tiếp tục vận động trong đội ngũ và học viên thực hiện tốt công tác xã hội, nhân đạo, từ thiện.

  Tham gia đầy đủ các hoạt động do Sở Giáo dục - Đào tạo tổ chức, phối hợp với các ban ngành trong Quận thực hiện công tác XMC, GDTTSKBC và thực hiện tốt công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn.

  Tập trung bồi học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi các cấp, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt – học tốt. Tăng cường đầu tư, bổ sung cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ dạy và học; đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tập trung vào các lớp cuối cấp, tổ chức phụ đạo học viên yếu, bồi dưỡng học viên giỏi nhằm nâng cao chất lượng dạy và học phù hợp với đối tượng học sinh của trung tâm.

  Đa dạng hóa hình thức đào tạo theo quy định của ngành học Giáo dục thường xuyên như dạy nghề phổ thông, dạy nghề ngắn hạn, đào tạo từ xa, Phát triển các lớp tin học – ngoại ngữ cấp độ A, B ngoài giờ, phối hợp đào tạo với các trường Trung cấp, Cao đẳng trong điều kiện cho phép.

  Có kế hoạch tổ chức cho khối 12 ôn thi khoa học, chất lượng, hiệu quả đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục trong năm học mới.

  Xây dựng kế hoạch năm học phù hợp, tăng cường công tác quản lý, chăm lo tốt đời sống vật chất tinh thần cho đội ngũ, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học 2016 – 2017.

                                                                                                             

  Nơi nhận :                                                                              PHÓ GIÁM ĐỐC

  - Sở GDĐT (P.GDTX - để báo cáo);                                               PHỤ TRÁCH CHUNG

  - Ban giám đốc;                                                                                                                 

  - Lưu VT.                                                                                                                  

   

   

                                                                                                    Nguyễn Văn Tiến

     
   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -