Thông tin tên miền

Lượt truy cập

  Home Bài giảng Kế hoạch năm học 2016-2017
  Kế hoạch năm học 2016-2017
  Tin Tức GDTXTB
  Thứ bảy, 12 Tháng 11 2016 10:56

  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TP. HỒ CHÍ MINH                              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.

   TRUNG TÂM GDTX TÂN BÌNH.                                                

  Số :       / KH-GDTX                                                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng 9  năm 2016

  KẾ HOẠCH

  Năm học 2016 – 2017

   

  Tên đơn vị: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÂN BÌNH

  Địa điểm trụ sở chính: số 95/55 Trường Chinh, Phường 12,Q.TB, Tp.HCM

  Website: www.gdtxtanbinh.edu.vn

  Điện thoại: 08 3849 0036                  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  -                     Căn cứ công văn số  4309/BGDĐT-GDTX  ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với Giáo dục thường xuyên ;

  -                     Căn cứ công văn số 2677/GDĐT- GDTX ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017;

  -                     Căn cứ văn bản số 2819/BC-GDĐT-GDTX ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Phòng GDTX Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Bình xây dựng kế hoạch năm học 2016 – 2017 với những nội dung chủ yếu như sau:

  1.    Đặc điểm tình hình chung

  1.1.    Thuận lợi- Cơ hội

  -     Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát, thống nhất về mọi mặt của Ban giám đốc, các Phòng ban thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của phòng Giáo dục thường xuyên.

  -      Được sự lãnh đạo của Quận ủy - UBND quận Tân Bình, sự hỗ trợ của Phòng Giáo dục & Đào tạo cũng như có được sự phối hợp của các ban ngành trong Quận đối với hoạt động chung của Trung tâm.

  -      Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm, yêu nghề, tâm huyết sự phát triển của đơn vị; có sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của học viên.

  1.2.    Khó khăn- Thách thức

  -     Học viên do từ nhiều nguồn, đa dạng về thành phần xuất thân, khác nhau về nhận thức, hoàn cảnh kinh tế, điều kiện đi lại khó khăn nên việc chấn chỉnh nề nếp, kỷ luật, thực hiện nội quy mất nhiều thời gian,công sức.

  -     Học viên mất căn bản còn nhiều và chưa tập trung cao cho việc học tập nên chất lượng và hiệu suất đào tạo chưa đạt được như mong muốn.

  -      Trung tâm hoạt động 03 ca, diện tích sân chơi nhỏ hẹp so với số lượng học viên đã ảnh hưởng đến công tác ngoại khóa cũng như tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí. 

   1.3.    Nhân sự

  1.3.1.Cán bộ quản lý

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Chức vụ

  Môn

  Văn bằng cao nhất

  Công tác kiêm nhiệm

  ĐTDĐ

  1

  Nguyễn Văn Tiến

  1973

  Giám đốc

  Tin

  Thạc sĩ

  P.Bí thư

  0908180993

  2

  Phạm Thị Thúy Nhài

  1972

  P. Giám đốc

  Văn

  ĐH

  Chi ủy viên

  0913565066

  1.3.2.Giáo viên:


  Tổ bộ môn


  Tổng số giáo viên

  Số giáo viên

  So với nhu cầu

  Số GV biên chế(cơ hữu)

  Số GV hợp đồng thỉnh giảng

  Trình độ chuyên môn

  Thừa

  Thiếu

  >ĐH

  ĐH

  Khác
  1

  Ngữ văn

  8

  6

  2

  3

  5

  2

  Lich sử

  4

  4


  2

  2  1


  3

  Địa lý

  3

  3


  1

  2

  4

  Tóan

  9

  7

  2

  1

  8

  5

  Vật lý

  6

  6


  3
  1


  6

  Hóa học

  6

  5

  1


  6  1


  7

  Sinh học

  3

  3


  1

  2

  8

  GDCD

  2

  2  2

  9

  Ngọai ngữ

  4

  3

  1


  3

  10

  Tin học

  3

  3  3

  1.3.3.Tình hình học viên

  Khối lớp

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Tổng cộng

  Số lớp

  1

  2

  2

  8

  10

  8

  31

  Số học viên

  37

  64

  105

  389

  458

  343


  1.4.Cơ sở vật chất

  Chỉ danh

  Số lượng

  Diện tích/Qui cách kỹ thuật/Công năng

  Phòng học

  26

  48m2

  Phòng TN Lý

  1

  64 m2

  Phòng TN Hóa

  1

  64 m2

  Phòng TN Sinh

  1

  64 m2

  Phòng TN LHS

  /


  Phòng TN HS

  /


  Phòng Lab

  1

  64 m2

  Phòng vi tình

  3

  192 m2

  Phòng nghe nhìn

  1

  64 m2

  Hội trường

  2

  256 m2

  Thư viện

  1

  48m2

  2.    Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017:

  2.1.   Chủ đề năm học

  Năm học 2016-2017, Trung tâm tiếp tục thực hiện chủ đề năm học: “Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề.”

  2.2.Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

  2.2.1. Phương hướng:

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Thành phố, của Huyện và của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ,   “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”; các quy định về đạo đức nhà giáo.

  2.2.2. Nhiệm vụ trọng tâm

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII và kế hoạch số 32-KH/QU ngày 6/6/2016 của Ban Thường vụ quận ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU ngày 21/6/2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

  Đa dạng hóa các hình thức giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức nội dung giáo dục khởi nghiệp; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các câu lạc bộ : Văn nghệ, TDTT, nghiên cứu khoa học,...

  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học viên, năng lực đổi mới phương pháp dạy học tích hợp, đổi mới kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

            Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá  nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học viên; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

  Tiếp tục rà soát số liệu về công tác chống mù chữ, hoàn thành nhiệm vụ xoá mù chữ độ tuổi 15-35, nâng cao tỉ lệ xóa mù chữ cho người dân trong độ tuổi 36-60. Nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng theo hướng thiết thực và hiệu quả.

  2.3. Nhiệm vụ cụ thể  

  2.3.1. Công tác chính trị - tư tưởng: thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Mục tiêu:

  -     Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên của trung tâm theo chủ đề năm 2016, gắn với từng công việc cụ thể của mỗi vị trí công tác.

  -     Triển khai thực hiện sâu rộng các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần X Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội lần XI Đảng bộ Quận.

  -      Tổ chức thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Ngành; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;“Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”, các quy định về đạo đức nhà giáo, dạy thêm học thêm trong nhà trường.

  -       Giáo dục học viên sống có trách nhiệm, trung thực, có lý tưởng, trí tuệ, có ý chí khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống, có lòng yêu nước, yêu kính ông bà, thầy cô, cha mẹ và hòa nhã với bạn bè. Giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội.

  -      Tiếp tục đẩy mạnh chủ đề “Sống có trách nhiệm”,trung thực, giáo dục lý tưởng, kỹ năng sống cho học viên. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “hai không và chống vi phạm đạo đức nhà giáo.

  Giải pháp:

  -      Đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ trong các kỳ họp hội đồng của trung tâm và các tiết sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép vào bài giảng cho học viên, tuyên dương những gương điển h́ình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể.

  -      Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học viên tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (từ 01/10/2016 đến 19/5/2017) bằng hình thức thi dưới tiết chào cờ hàng tuần.

  -      Đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, tuyên truyền vận động học viên nêu cao khẩu hiệu “Học chất lượng, thi nghiêm túc”.

  -      Duy trì và đẩy mạnh các hình thức thi đua nhằm giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học viên. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn học đường, giáo dục lòng yêu thương con người, lá lành đùm lá rách, cách sống nhân nghĩa, thủy chung, kính thầy - yêu bạn.

  -      Tổ chức đối thoại với học viên để “Nghe học viên nói” và các buổi tọa đàm về lối sống đạo đức trong học viên. Giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống trong học viên về quan hệ, giao tiếp, ứng xử với thầy cô, bạn bè.

  -     Tích cực thực hiện công tác giáo dục về “An toàn giao thông” trong tháng 9/2016; thông qua các biện pháp tuyên truyền giáo dục và kết hợp chặt chẽ với chính quyền – Công an phường 12, kiên quyết không để xảy ra bạo lực học đường. Thường xuyên giáo dục và đưa vào thi đua việc chấp hành An toàn giao thông, giữ gìn trật tự, thực hiện tốt khẩu hiệu “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn“, công tác “Phòng chống ma túy HIV/AIDS”, thực hiện tốt các tiêu chí để trung tâm đạt danh hiệu “Công sở văn minh sạch đẹp,an toàn”.

  -      Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giáo viên và học viên dưới hình thức các chuyên đề giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, tư vấn học đường, tham quan học tập, tiếp cận thực tế để bổ sung kiến thức cho chương trình dạy và học; cho học viên tự làm vệ sinh lớp học, xây dựng lớp học sạch đẹp, đảm bảo trung tâm luôn Xanh - Sạch- Đẹp - An toàn.

   Dự kiến kết quả đạt được:

  -     Tất cả 100% giáo viên, nhân viên đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  -     Mỗi thầy cô giáo đều nêu cao tinh thần trách nhiệm,không vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo.

  -     Không có học viên vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, không có học viên vi phạm các tệ nạn xã hội, không để tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường.

  -     Học viên biết kính thầy, yêu bạn, có trách nhiệm với nhà trường, gia đình, xã hội và với chính bản thân mình.

  2.3.2. Công tác xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, phổ cập giáo dục.

  Mục tiêu:

  -     Tiếp tục phối hợp tốt với Phòng Giáo dục – Đào tạo triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” với chủ đề “ Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” trong Trung tâm và trên địa bàn quận Tân Bình.

  -      Tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả đạt về công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn; nâng tỉ lệ người biết chữ trong và ngoài độ tuổi qui định. Nâng dần trình độ học vấn sau xóa mù chữ đến hết tiểu học, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho đối tượng là thanh niên và giới nữ.

  Giải pháp:

  -      Phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể, Hội Khuyến học quận và Chi hội khuyến học của trung tâm, Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động hưởng ứng chương trình giáo dục học tập suốt đời, chiến dịch văn hóa hè do thành phố, quận phát động.

  -      Phân công 01 thành viên trong ban lãnh đạo đơn vị để phối hợp với Phòng GD & ĐT để theo dõi hoạt động XMC và GDTTSKBC.

  -      Cùng Ban chỉ đạo xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 15 phường huy động và tổ chức các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho nhân dân trong và ngoài độ tuổi qui định từ 15 tuổi trở lên với các hình thức linh hoạt, nâng cao tỉ lệ người biết chữ, chống tái mù chữ.

  -      Phối hợp với Hội Phụ nữ quận trong công tác xóa mù chữ cho đối tượng là nữ.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Phối hợp Phòng GD-ĐT thực hiện công tác XMC trên địa bàn phấn đấu đạt số lượng như sau: Giáo dục TTSKBC là  63 người; XMC là 71 người.

  2.3.3. Công tác xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng: công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như bồi dưỡng kỹ năng sống, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và người lao động; công tác tổ chức hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng.

  Mục tiêu:

  -      Nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc học tập suốt đời; triển khai có hiệu quả Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng trong hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

  -      Đa dạng hóa các hoạt động theo mô hình dạy văn hóa kết hợp với hướng nghiệp, dạy nghề; thực hiện đạt hiệu quả ngày càng cao trong giảng dạy Tin học - Anh văn – Nghề phổ thông, nghề ngắn hạn.

  -      Thực hiện phối hợp với các trường Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên trong trường chuyên nghiệp theo Công văn số 3615/GDĐT - GDCN&ĐH ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  -      Thực hiện đúng chức năng tham mưu và hướng dẫn hoạt động các Trung tâm học tập công đồng theo quy định góp phần tạo điều kiện học tập suốt đời cho người lao động và xây dựng xã hội học tập.

  -      Tham dự giao ban với Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng của 15 phường về xây dựng kế hoạch và chương trình họat động cụ thể của trung tâm.

  Giải pháp

  -      Phân công một thành viên trong Ban giám đốc phụ trách công tác này để phối hợp với Phòng Giáo dục tham mưu cho UBND quận duyệt kế hoạch hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trong năm học 2016 - 2017. Hỗ trợ chuyên môn cho hoạt động các Trung tâm học tập công đồng (đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tài liệu….).

  -      Mở các lớp Tin học ứng dụng, Anh văn cho học viên có nhu cầu; kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành; chú trọng hiệu suất, chất lượng đào tạo.

  -     Tiếp tục thực hiện tốt nội dung phối hợp hoạt động giữa Phòng Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm GDTX với hình thức tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn về CMC-GDTTSKBC; họp giao ban 01 lần/quý, phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng ở các phường tổ chức giảng dạy các chuyên đề theo nguyên tắc “cần gì dạy nấy” cho người lao động.

  -      Trung tâm cùng với chuyên trách 15 phường rà soát và tạo mọi điều kiện cho mọi đối tượng có điều kiện tham gia học tập suốt đời; Phối hợp các trung tâm học tập cộng đồng để điều tra, xác định đúng nội dung học tập, cập nhật kiến thức cho người dân từ đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Tổ chức lớp CNTT cơ bản và nâng cao cho 420 học viên, Ngoại ngữ A cho 480 học viên.

  -      Tổ chức dạy nghề phổ thông cho 90 học sinh học nghề Điện, cho 130 học viên học nghề Tin học và dạy nghề Dinh dưỡng cho 75 học viên.

  2.3.4. Công tác thực hiện giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo; công tác giáo dục kỹ năng sống, ngoài giờ chính khóa, hoạt động giáo dục khởi nghiệp.

  Mục tiêu

  -     Thực hiện đúng, đủ phân phối chương trình; đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng từng cấp học, môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 và Quyết đinh số 8289/2009/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2009 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  -     Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động có liên quan, thực hiện chương trình theo hướng gọn nhẹ nhằm tạo điều kiện cho học viên tự tin phát huy tính tự học; thực hiện có  hiệu quả phương pháp giáo dục từ “dạy học sang dạy cách học”; chuyển từ dạy “số đông” sang dạy “cá thể”; giảm lý thuyết, tăng thực hành; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, cho điểm học viên theo Quyết định số 23/VBHD-BGDĐT ngày29/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

  -      Hưởng ứng chủ đề và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng giờ dạy, tích cực đổi mới phương pháp theo hướng tích hợp, đáp ứng tốt yêu cẩu đổi mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo, đẩy mạnh thực hành thí nghiệm và tổ chức lớp Anh văn, Tin học; phối hợp tốt giữa các lực lượng giáo dục để đào tạo ra những học viên vừa hồng vừa chuyên.

  -      Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Phấn đấu chỉ tiêu tốt nghiệp trung học phổ thông, số lượng học viên giỏi cao hơn năm trước; thực hiện hiệu quả công tác phụ đạo học viên yếu từ lớp 7 lớp 12, duy trì sĩ số học sinh đạt tỷ lệ cao vào cuối năm học.

  -      Có kế hoạch chủ nhiệm cụ thể theo tháng, học kỳ, năm học; tăng cường công tác giáo dục đạo đức - tư tưởng chínhtrị cho học viên. Phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương trong việc giáo dục học viên cá biệt, chưa ngoan, bỏ học. Xây dựng ý thức tham gia các hoạt động phong trào, sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề, các câu lạc bộ đội nhóm cho học viên; phòng chống tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  -      Tiếp tục thực hiện liên hệ thông tin về học tập, thi cử, rèn luyện của học viên giữa Trung tâm và phụ huynh qua trang website của đơn vị (w.w.w.gdtxtanbinh.edu.vn)  Cải tiến quản lý qua việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, nhanh, chính xác và hiệu quả.

  Giải pháp

  -      Ban giám đốc tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên, tổ chức tuyên dương khen thưởng những nhân tố tích cực cũng như có biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp thực hiện không tốt quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt, hội họp, quy chế cho điểm, kiểm tra, đánh giá học viên.

  -      Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng bộ môn trong hoạt động tổ, đảm bảo chế độ sinh hoạt tổ định kỳ 1 lần/tháng.Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy, không còn tình trạng đọc chép hoặc chiếu chép.

  -      Thực hiện chương trình đúng quy định ở từng khối lớp; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay cho toàn đơn vị; thực hiện chuyên đề cấp thành phố, cấp cụm và trung tâm đúng kế hoạch, hiệu quả.

  -      Chỉ đạo, quản lý chương  trình dạy và học đúng Qui chế do Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành. Đảm bảo thực hiện hồ sơ sổ sách chuyên môn, quản lý hồ sơ giáo vụ - học vụ và thực hiện cho điểm, chấm trả bài bộ môn đúng qui chế. Thực hiện cải tiến quy trình quản lý điểm số học tập, thông tin chuyên môn bằng máy tính.

  -      Tiếp tục giao trách nhiệm cho Tổ trưởng bộ môn thẩm tra chất lượng đề thi, đề kiểm tra và gởi trực tiếp cho Ban giám đốc; bổ sung số lượng câu hỏi vào ngân hàng đề thi để nâng cao dần tính khách quan và chính xác trong kiểm tra, đánh giá; thực hiện ra đề đúng theo tinh thần của công văn hướng dẫn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục –Đào tạo; thực hiện quy trình coi thi, chấm thi nghiêm túc; xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém hiệu quả; tổ chức kiểm tra tập trung đối với học sinh khối 9 và 12 theo hướng dẫn chung của Sở.

  -      Dựa vào chuẩn kiến thức – kỷ năng bộ môn và tình hình thực tế học viên của Trung tâm, các tổ bộ môn tiến hành soạn đề cương ôn tập cho khối 12, thực hiện các bước “Ôn – giảng – luyện” phù hợp theo hướng đổi mới thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có phương án ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia đạt chất lượng, hiệu quả, đưa tỷ lệ tốt nghiệp không thấp hơn tỷ lệ chung của thành phố.

  -      Có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ đầy đủ theo kế hoạch; tham gia tốt chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các chuyên đề do Sở, cụm chuyên môn và trung tâm tổ chức.

  -      Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm tích cực áp dụng các biện pháp quản lý lớp như xây dựng Ban cán sự lớp tích cực, theo sát vấn đề học tập, rèn luyện, chuyên cần của học viên, liên hệ thường xuyên với cha mẹ học viên và giám thị để kịp thời nắm bắt, có biện pháp giải quyết phù hợp.

  -      Tổ chức công tác ngoại khóa với các hình thức thực hiện dạy theo chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, tư vấn học đường, vệ sinh thực phẩm, nâng cao kiến thức cuộc sống, giới tính, Phòng chống ma túy HIV/AIDS, chuyên đề giáo dục phẩm chất đạo đức truyền thống của người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chương trình thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị, an toàn giao thông;… Chỉ đạo các tổ bộ môn tổ chức học tập ngoại khóa, tham quan các cơ quan, di tích lịch sử…nhằm mục đích tăng cường kiến thức và giáo dục lý tưởng cho học viên.

  Dự kiến kết quả đạtđược:

  -        Thực hiện 9 chuyên đề cấp Trung tâm.

  -        Thực hiện 01 chuyên đề cấp cụm, 01 chuyênđề cấp thành phố.

  -        Thi chứng chỉ anh văn A, tin học A đạt từ 75% trở lên/tổng số dự thi.

  -        Tốt nghiệp THPT quốc gia 2017: Bằng hoặc cao hơn tỷ lệ chung của thành phố.

  -        Dự thi học viên giỏi cấp thành phố và thi giải toán nhanh trên máy tính cầm tay không thấp hơn tỷ lệ năm học trước.

  2.3.5. Công tác xây dựng đội ngũ; tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên

  2.3.5.1. Mục tiêu

  -        Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thống nhất, có tinh thần trách nhiệm.

  -        Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn giám đốc, phó giám đốc trung tâm GDTX theo quy định. Đánh giá xếp loại công chức, viên chức.

   -       Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

  -        Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ về lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là lực lượng kế thừa làm công tác quản lý  thông qua đánh giá cán bộ giáo viên, thực hiện dân chủ, công khai.

  -        Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo Kế hoạch của Sở GD-ĐT

  2.3.5.2. Giải pháp

  -        Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Sở, của Quận; các cuộc họp định kỳ của tập thể sư phạm và hoạt động của các tổ chức đoàn thể để tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên học tập nghị quyết Đảng, tuyên truyền phổ biến pháp luật Nhà nước và qui định của ngành.

  -        Tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, giáo viên và nhân viên học tập và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ như: cử đi học trung cấp chính trị, học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của trung tâm, hội thi giáo viên giỏi, sinh hoạt chuyên môn các cấp…

  -        Tạo môi trường làm việc dân chủ, thân thiện và hợp tác để cán bộ, giáo viên và nhân viên có thể hiện năng lực, phẩm chất và sáng tạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao. Động viên và khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực, làm việc có hiệu quả và chất lượng.

  2.3.5.3. Dự kiến kết quả

  -        Giải quyết các chế độ cho giáo viên theo qui định, không để xảy ra đơn khiếu nại tố cáo với bắt kỳ hình thức nào.

  -        100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tự bồi dưỡng thường xuyên; 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng do Sở và Quận tổ chức;

  -        Có ít nhất 04 cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn.

  -        Có ít nhất 04 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cụm

  -        80%  trở lên giáo viên có tiết dạy xếp loại giỏi, còn lại xếp loại khá, không có tiết dạy xếp trung bình.

  -        100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ.

  2.3.6. Công tác quản lý cơ sở vật chất, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

  Mục tiêu

  -      Nhằm để phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập, trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ tích cực cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy cô giáo; chuyển từ dạy số đông sang dạy cá thể; nâng cao chất lượng giảng dạy, kết quả học tập của học viên một cách đồng bộ và thực hiện theo phương châm “Nghiêm túc – Chất lượng – Hiệu quả”.

  -      Phát huy hiệu quả tối đa của cơ sở vật chất: Hội trường, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng Lab, phòng nghe nhìn, phòng học và các công cụ hỗ trợ khác.

  -      Đẩy mạnh thực hiện môi trường học tập thân thiện, từng bước xây dựng trung tâm thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục, thực hiện tốt chương trình chung của Ngành trong việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tạo sự chuyển biến rõ nét trong quan hệ ứng xử, văn minh trong giao tiếp, tôn trọng lẫn nhau giữa người dạy và người học. Xây dựng ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh của trung tâm.

  Giải pháp

  -      Thường xuyên kiểm tra phòng học, phòng chức năng và có kế hoạch bảo quản hệ thống điện, quạt, âm thanh, bàn ghế…đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

  -      Có kế hoạch thực hiện tốt việc chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường sư phạm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong đơn vị.

  -      Xây dựng trung tâm Xanh - Sạch - Đẹp –An toàn và lành mạnh, tạo vẻ mỹ quan trong khuôn viên trung tâm. Tổ chức cho tất cả học viên làm vệ sinh lớp học của mình ở từng ca học.

  -      Môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, căn tin đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường học tập không thuốc lá; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cho học viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tiết sinh hoạt, thi kể chuyện, hoạt cảnh buổi chào cờ hàng tuần.

  -      Thường xuyên nhắc nhở học viên biết lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; thương yêu bạn bè, có hành vi ứng xử văn minh trong sinh hoạt và học tập qua các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống , phong trào Sử ca học đường; tuyệt đối không có học viên xô xát nhau.

  -      Tổ chức phòng chống bệnh cho học viên thông qua Trung tâm y tế dự phòng quận, Trung tâm y tế phường 12. Thực hiện đợt xịt thuốc, thả cá diệt lăng quăng, làm vệ sinh toàn trung tâm. Hàng tháng tổ chức các đợt tổng vệ sinh, làm sạch đẹp cơ quan thông qua hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” do Đoàn trung tâm thực hiện.

  -      Thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm trong trung tâm. Đội ngũ phục vụ căn tin có khám sức khỏe hàng năm, thực phẩm bán phải có chứng nhận kiểm nghiệm của cơ quan y tế, đảm bảo đúng yêu cầu về vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

  -      Tăng cường trang thiết bị, thuốc ở phòngy tế. Có kế hoạch truyên truyền giáo dục sức khỏe, thành lập bảng truyền thông giáo dục sức khỏe học đường.

  -      Tiếp tục phối hợp với Trung tâm phòng cháy chữa cháy Quận 11 lập kế hoạch, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho trung tâm trong năm 2016 - 2017. Kiểm tra toàn bộ phương tiện phòng cháy chữa cháy để bổ sung, thay thế kịp thời; phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức học tập, thao dợt các phương án giả định đối phó khi có tình huống cháy nổ tại trung tâm.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Tất cả các phòng thực hành – thí nghiệm, phòng lý thuyết đảm bảo luôn sạch đẹp và hoạt động tốt, đủ điều kiện phục vụ cho việc dạy và học.

  -      Môi trường trung tâm luôn Xanh – Sạch– Đẹp và an toàn; đạt tiêu chuẩn về An ninh trường học; đảm bảo đơn vị đạt tiêu chuẩn về Đơn vị sạch đẹp, an toàn; không có tình trạng cháy nỗ diễn ra tại đơnvị.

  -  Trung tâm đạt danh hiệu “Cơ sở văn minh sạch đẹp – An toàn” năm 2017.

  2.3.7. Hoạt động đa dạng hoá, liên kết đào tạo.

  Mục tiêu

  -      Thực hiện đa dạng hóa nội dung,chương trình và hình thức học tập.

  -      Tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên theo tinh thần văn bản số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ giáo dục về việc hướng dẫn dạy nghề phổ thông lớp 11.

  -      Phối hợp với các trường Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên trong trường chuyên nghiệp theo Công văn số 3615/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo.

  Giải pháp

  -      Tăng cường phối hợp đào tạo với các trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12, Trung cấp nghề  nhân đạo Q3 dạy chương trình GDTX cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp tại quận 12. Tổ chức các lớp văn hóa ngoài giờ giảng dạy các môn văn hóa, ngoại ngữ, tin học.

  -      Tổ chức lớp dạy thêm học thêm cho các khối lớp theo quy định; dạy Anh văn A, CNTT cơ bản và nâng cao cho học viên trung tâm; tổ chức lớp nghể phổ thông (nghề Điện, Tin học, Nấu ăn cho tất cả học sinh khối lớp11); triển khai giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng niềm tin, tự chủ cho học viên.

  * Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Phối hợp đào tạo: Liên kết tổ chức được 24 lớp học chương trình GDTX với Trường Trung cấp KT - KT Quận 12 với hơn 800 học viên, 5 lớp trường trung cấp nghề nhân đạo Q3.

  -      Tổ chức 08 lớp Anh văn A, 06 lớp nghề phổ thông. Tổ chức ít nhất 04 lớp chuyên đề kỹ năng sống cho học viên.

  2.3.8. Công tác quản lý, điều hành đơn vị: công tác thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và công tác công khai trong nội bộ, công tác quản lý kế hoạch, tài chính

  Đối với việc điều hành và xây dựng khối đoàn kết nội bộ,ngay từ đầu năm học, Ban giám đốc đã triển khai các quy chế đến cán bộ côngchức như: Quy chế công khai, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn minh công sở, quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, công khai tài chính hàng quý, quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo;tích cực giải đáp thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của đội ngũ đúng pháp luật, có lý có tình; đảm bảo thực hiện đúng, đủ chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động. Năm học qua, trung tâm không có đơn thư nặc danh cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  Mục tiêu

  -      Tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý, đổi mới tài chánh để đổi mới nhà trường theo hướng hiện đại hóa chất lượng và phù hợp với cơ chế hoạt động của xã hội.

  -      Đổi mới từ tư duy đến cơ chế hoạt động và năng lực thực hiện của từng thành viên trong bộ máy quản lý trung tâm, nhân rộng và tuyên dương khen thưởng thỏa đáng cho những cá nhân có sự đổi mới hiệuquả.

  -      Đổi mới quản lý bằng hệ thống công nghệ thông tin SMAS; sử dụng hộp thư điện tử, mail trong quản lý chuyên môn, thi đua, thông tin liên lạc giữa trung tâm với giáo viên, với cha mẹ học viên.

  -      Đảm bảo chế độ tiền lương đúng theoquy định của Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013; phân công khối lượng tiết dạy chuẩn theo Thông tư 28/2009/ TT-BGĐĐT.

  -      Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ côngvăn số Số 143/GDĐT-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục – Đào tạo thànhphố Hồ Chí Minh Về việc thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ tại các trường THPT và TTGDTX từ năm học 2015-2016 đối với tất cả các bộ phận từ công tác tài chánh, tài sản đến công tác chuyên môn ở các tổ bộ môn và thực hiện 3 công khai theo tinh thần Thông tư 09/2009/TT-BGDĐ.

  -      Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn cơ quan: Luật Giáo dục, Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật phòng chống tham nhũng lãng phí, Luật Khiếu nại tố cáo, quy chế họat động của trung tâm giáo dục thường xuyên; quy định về đạo đức nhà giáo, các quy định về thi đua, khen thưởng; quy định sử dụng tài sản công; Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại….

  -      Tăng cường mối đoàn kết nội bộ, thân ái, thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo với đội ngũ giáo viên, nhân viên và học viên (02 lần/năm), phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện công khai theo đúng quyđịnh.

  Giải pháp

  -      Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008 ngày 16/4/2008 của BGD&ĐT. Quản lý hoạt động chuyên môn, công tác hành chính, công tác giảng dạy của giáo viên bằng công nghệ thông tin. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ, có đánh giá, nhận xét, thưởng phạt công bằng, minh bạch, công khai, khách quan và đúng quy định.

  -      Thực hiện 2 đợt thi đua/năm. Xây dựng kế hoạch để quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thành phố trong giai đoạn hội nhập phát triển.

  -      Quản lý tốt công tác thu chi tài chính trong trung tâm, thực hiện thu chi đúng quy định của ngành; mua sắm tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị đúng quy định. Quản lý, sử dụng và lưu trữ hồ sơ học vụ, giáo vụ, hành chánh, hồ sơ tài sản khoa học. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quảnlý (Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ chuyên môn, hồ sơ học viên, quản lý điểm,…).

  -      Thực hiện tốt công tác cải cách hành chánh; làm tốt công tác thông tin, báo cáo thỉnh thị. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp trang website của Trung tâm một cách toàn diện hơn để quảng bá hình ảnh đơn vị (w.w.w. gdtxtanbinh.edu.vn).

  -      Duy trì nề nếp, trật tự kỷ cương, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. Tăng cường thanh kiểm tra (thanh tra toàn diện –kiểm tra bộ phận) và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm quy chế dân chủ trong trung tâm.

  -      Phát động thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt” trong Hội đồng sư phạm; xây dựng nề nếp và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong mọi hoạt động của Trung tâm; tham gia đạt hiệu quả cao các hội thi do Quận, thành phố phát động (như hội thi chú ve con, văn nghệ thể thao; thi học viên giỏi các cấp …..); thành lập các câu lạc bộ đội nhóm để tạo nhiều sân chơi bổ ích cho các em.

  -      Quản lý chặt chẽ chuyên cần của họcviên, có xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cụ thể theo tháng, học kỳ, năm học. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức - tư tưởng chính trị cho học viên; giáo viên chủ nhiệm kết hợp với bộ phận giám thị thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra nề nếp,tác phong, ý thức học tập của học viên.

  -       Thực hiện việc công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượnggiáo dục, công khai về thu chi tài chính, được niêm yết tại Phòng Hội đồng đảmbảo thời gian theo quy định; tổ chức đối thọai, lấy ý kiến tín nhiệm đối với lãnh đạo theo quy định.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -        Phấn đấu không có giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan, quy định của ngành;

  -        Giáoviên giỏi cấp cụm: ≥ 04; Giáo viên đạt chủ nhiệm giỏi: 100%.

  -        Lao động Tiên tiến: ≥ 95%; CSTĐ cơ sở (11); CSTĐ cấp Thành phố (03); Tổ xuất sắc: trên 85%;

  -        Tập thể đơn vị: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.

  2.3.9. Công tác phối hợp với Phòng giáo dục và chính quyền địa phương.

  Với Chi bộ Đảng: Thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo bằng Nghị quyết và chính quyền tổ chức thực hiện, có báo cáo kết quả thực hiện cho chi bộ để Chi bộ kiểm tra, giám sát các hoạt động và có hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật.

  -      Với Phòng GD&ĐT quận Tân Bình thực hiện đúng quy chế phối hợp đã được hai bên ký ban hành. Định kỳ có giao ban, triển khai kế hoạch phối hợp ở nội dung giảng dạy THCS-GDTX, xóa mù chữ và phổ cập gíao dục các bậc học.

  -      Tổ chức Công đoàn có kế hoạch hoạt động, kế hoạch phối hợp với chính quyền vận động công đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn,tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Ngành, Trung tâm phát động, tham gia vào các hoạt động công ích của địa phương; tham gia bảo vệ quyền lợi về vật chất và tinh thần cho đội ngũ; tạo mối đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong trung tâm. Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động đơn vị trong phạm vi, thẩm quyền của mình.

  -      Tổ chức Đoàn thanh niên: Vận động đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào thi đua do Sở Giáo dục, Quận đoàn và Trung tâm phát động.Hình thành đội Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự, kỷ cương trường lớp, xung kích trong các phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ đội nhóm và thực hiện nghiêm việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”, đẩy mạng công tác tư vấn học đường và đưa bảng tin Đoàn đi vào hoạt động hiệu quả.

  -      Tổ chức Ban Đại diện Cha mẹ học sinh: Tổ chức đại hội đại biểu CMHS đúng quy định, bầu Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trung tâm, thành lập chi hội khuyến học. Ban đại diện cha mẹ học viên kết hợp cùng Ban giám đốc, các đoàn thể trong trung tâm và giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học viên; hỗ trợ quỹ học bổng, quỹ khen thưởng trong phong trào thi đua “Hai tốt”, chăm lo hỗ trợ học viên yếu kém học phụ đạo, trao tặng các suất học bổng khuyến học cho học viên.

  -      Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục, xử lý học viên. Phối hợp chặt chẽ vớigia đình, địa phương trong việc giáo dục học viên cá biệt chưa ngoan, việc vận động học viên bỏ học; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong học viên như: phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, phòng chống AIDS; thực hiện an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, chủ quyền biển đảo; việc tham gia đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn.

  -      Công an Quận, Phường: Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông cho giáo viên, nhân viên và học viên;

  -      Phối hợp Công an Phường 12, Cảnh sát khu vực, Dân phòng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Công đoàn và Đoàn thanh niên tham dự đầy đủ các phong trào thi đua của Ngành, quận phát động.

  -      Đoàn thanh niên phát triển thêm từ 250 đoàn viên trở lên; duy trì tốt các câu lạc bộ đội nhóm. Không có học viên vi phạm Luật giao thông, không để xãy ra ùn tắt giao thông; không có hiện tượng mất an ninh trận tự trong và ngoài trung tâm.

  -      Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

  -      Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt Xuất sắc năm học 2016 – 2017.

  2.3.10. Công tác khác: kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm tra nội bộ…

  -      Tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá theo hướng dẫn của phòng KT&KĐCLGD Sở Giáo dục – Đào tạo; rà soát, bổ sung các hồ sơ minh chứng để hoàn chỉnh hồ sơ.

  -      Họp Hội đồng tự đánh giá, tổ chức đánh giá lại các chỉ số, tiêu chí chưa đạt, hoàn thành báo cáo tự đánh giá củaTrung tâm.

  Mục tiêu:

  -      Triển khai đến tập thể sư phạm Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT về đổi mới công tác thanh tra giáo dục; công văn số Số 143/GDĐT-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục – Đào tạo, về việc thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ tại các trường THPT và TTGDTX từ năm học 2015-2016.

  -      Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn giáo viên theo quy định mới về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục. Nâng cao nhận thức về công tác thanh kiểm tra nội bộ trong trung tâm là nhằm nâng cao chất lượngchuyên môn và giáo dục toàn diện trong nhà trường.

  Giải pháp:

  -      Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ theo Điều 6 thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và công văn số Số 143/GDĐT-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục – Đào tạo về việc thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ tại các trường THPT và TTGDTX từ năm học 2015-2016 phù hợp với tình hình của trung tâm.

  -      Giám đốc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra và có giải pháp khen thưởng và nhắc nhở kịp thời.

  -      Tăng cường dự giờ - thăm lớp, kiểm tra chặt chẽ kết quả giảng dạy và học tập; tổ chức thi kiểm tra nghiêm túc đối với tất cả học viên các khối lớp.

  -      Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch; giám sát thực hiện các quy chế dân chủ, quy chế công khai, quy chế hoạt động, quy chế đối thoại….Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với đội ngũ giáoviên – nhân viên và học viên; thực hiện kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đối với giáo viên; kiểm tra nội bộ các bộ phận của đơn vị.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Tổ chức kiểm tra học kỳ các ở tất cả các khối lớp thí sinh được xáo trộn với nhau và bố trí 28 thí sinh/phòng thi.

  -        Lãnh đạo đối thoại với giáo viên, nhân viên 02 lần/năm; với học viên 02 lần/năm.

  -      Kiểm tra toàn diện giáo viên 06; kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên; kiểm tra nội bộ tất cả các bộ phận của trung tâm (giáovụ, tài sản, thư viện - thiết bị, giám thị, tài chính, thực hành – thí nghiệm).

  -      Dự giờ đạt chỉ tiêu đề ra (giáo viêndự 04 tiết/năm; tổ trưởng dự 02 tiết/năm).

  2.4. Đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu và danh hiệu thi đua (Mẫu 1)

  Đính kèm phụ lục mẫu 1

  2.5. Lịch công tác tháng năm học 2016 – 2017 (Mẫu 2)

  Đính kèm phụ lục mẫu 2

  2.6. Đăng ký tổ chức các chuyên đề: (Mẫu 3)

  Đính kèm phụ lục mẫu 3

  2.7. Tổ chức kiểm tra nội bộ: (Mẫu 4)

  Đính kèm phụ lục mẫu 4

  DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                     KT. GIÁM ĐỐC

                    PHÓ GIÁM ĐỐC

  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Văn Tiến

                                       

                    Nguyễn Tiến Đạt                                      

   

  ĐĂNG KÝ CÁC TIÊU CHÍ PHẤN ĐẤU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

  TIÊU CHÍ

  KẾT QUẢ NĂM HỌC 2015 - 2016

  CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2016 - 2017

  Ghi chú

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng (% thực hiện)

  100

  100


  2. Công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, phổ cập giáo dục

  Xóa mù chữ GDTTSKBC

  - Độ tuổi từ 15 đến 35

  99.91

  99.92


  - Trên 35 tuổi

  99.77

  99.80


  Phổ cập Giáo dục:

  - THCS

  /

  /


  - THPT

  /

  /


  3. Công tác thực hiện giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

  Duy trì sĩ số

  - THCS

  75.7

  ≥ 76


  - THPT

  84.5

   ≥ 85


  Tỉ lệ các bộ môn (THCS - THPT)

  Ngữ văn

  70.74

  75.00


  Toán

  74.93

  80.00


  Vật lý

  61.30

  65.00


  Hóa học

  67.97

  70.00


  Sinh học

  68.38

  70.00


  Lịch sử

  80.56

  82.00


  Địa lý

  80.58

  82.00


  GDCD

  91.20

  92.00


  Tiếng anh

  79.50

  80.00


  Học lực:

  Giỏi

  5.12

  5.5


  Khá

  22.32

  22.5


  Trung bình

  53.86

  55.00


  Yếu, kém

  18.7

  ≤ 17.0


  Hạnh kiểm

  Tốt

  65,97

  66.00


  Khá

  27.16

  30.00


  Trung bình

  6.77

  4.00


  Công nhận tốt nghiệp THCS - GDTX

  78.08

  80


  Tốt nghiệp THPT - GDTX

  59.35

  ≥ TP


  Học viên giỏi cấp TT

  60

  60


  Học viên giỏi cấp thành phố

  14

  18


  Dự giờ - thao giảng - kiểm tra

  Dự giờ (tiết/HK/Giáo viên)

  306

  306


  Thao giảng (tiết/ môn/tổ bộ môn)

  50

  51


  Kiểm tra bộ phận (% đạt)

  100

  100


  Giáo viên giỏi

  Cấp trung tâm

  13

  13


  Cấp cụm

  /

  4


  Cấp thành phố

  /

  /

   

  Công tác chủ nhiệm (% hoàn thành nhiệm vụ)

  100

  100


  Chuyên đề

  Cấp trung tâm

  13

  11


  Cấp cụm

  3

  3


  Cấp thành phố

  3

  3


  Chứng chỉ

  Ngoại ngữ

  63.9

  70


  Tin học

  71.3

  72
  Nghề

  71

  ≥ 72


  4. Công tác sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học

  Số tiết sử dụng đồ dùng dạy học

  306

  306


  Số tiết có sử dụng CNTT

  250

  300


  Số tiết thực hành thí nghiệm

  320

  320


  Số đồ dùng dạy học tự làm

  20

  22


  5. Danh hiệu thi đua

  Cá nhân

  Lao động tiên tiến (%)

  92.42

  95.00


  Chiến sỹ thi đua cơ sở

  9

  10


  Chiến sỹ thi đua cấp TP

  1

  3


  Tập thể Công đoàn GV

  Chi bộ

  Trong sạch
  vững mạnh

  Trong sạch
  vững mạnh


  Công đoàn

  Vững mạnh

  Vững mạnh


  Đoàn thanh niên

  Vững mạnh
  Xuất sắc

  Vững mạnh
  Xuất sắc


  Trung tâm

  Tập thể
  Lao động Xuất sắc

  Tập thể
  Lao động Xuất sắc


  Cờ - Bằng khen…

  /

  Cờ thi đua Tp


  LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016 – 2017

  Tháng

  Nội dung công việc

  Bộ phận thực hiện

  Ghi chú

  7,8/2016

  - Dự tổng kết NH 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ NH 2016 - 2017

  - Kỷ niệm ngày CM tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

  - Học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính trị hè 2016.

  - Chuẩn bị kế hoạch năm học 2016  –  2017.

  - Tập trung học sinh SH đầu năm (15/8); Các lớp nhập học (16/8/2015)

  - Mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị năm học mới.

  - Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu CMC-GDTTSKBC 2016.

  - Tuyển sinh năm học mới 2016 – 2017

  - Dự Hội nghị tập huấn công tác PCGD năm 2016

  BGĐ, CĐ, TLTN

  Toàn TT

  Toàn TT

  BGĐ

  Toàn TT

  BGĐ + VP + KT

  CB phụ trách

  HĐ tuyển sinh

  BGĐ


  9/2016

  - Báo cáo số liệu đầu năm.

  - Triển khai kế hoạch năm học, phát động thi đua, thảo luận chỉ tiêu.

  - Tiếp nhận và hoàn tất hồ sơ hợp đồng thỉnh giảng.

  - Điều chỉnh chuyên môn, ổn định biên chế lớp, giáo viên Chủ nhiệm.

  - Khai giảng năm học mới 05/9/2016;

  - Họp CMHS lớp (18/9) và Đại hội đại biểu CMHS (25/9);

  - Duyệt Kế hoạch năm học cụm 4 tại TTGDTX Quận Tân Bình (29/9).

  - Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm, tuyển chọn học sinh để bồi dưỡng hv giỏi; bồi dưỡng thi giỏi máy tính  CASIO;

  - Tổ chức dạy ôn thi thi Chứng chỉ Tin học , Anh văn; 

  -  Điều chỉnh nhân sự gián tiếp – trực tiếp, tiến hành ký hợp đồng năm học 2016-2017.

  -  Làm việc với Trường Trung cấp KT – KT Quận 12 và trường TC nghề Nhân Đạo  trong việc phối hợp liên kết đào tạo, ký hợp đồng.

  - Triển khai kế hoạch học nghề phổ thông 11;

  - Thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho giáo viên, học viên – Y tế học đường.

  -  Họp tổ CM - NV đầu năm; Đăng ký thi đua năm học 2016 – 2017.

  - Triển khai Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017;

  - Triển khai kế hoạch dự giờ giáo viên;

  - Dự lớp giờ chủ nhiệm, khả năng quản lý lớp của giáo viên chủ nhiệm.

  - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 và các văn bản có liên quan chuẩn bị Hội nghị CB,CC,VC  năm học 2016 - 2017.

  - Hội nghị cán bộ công chức cấp tổ năm học 2016 – 2017.

  - Đoàn  thanh niên chuẩn bị đại hội chi đoàn các khối lớp sáng chiều tối, thành lập đội Thanh niên xung kích, các câu lạc bộ đội nhóm

  -  Đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn An ninh trật tự năm học 2016-2017.

  - Dự thảo báo cáo thu chi các loại quỹ 9 tháng đầu năm; Báo cáo tài chính quý 3/2016.

  - Dự hội thảo đánh giá kết quả các bộ môn thi THPT quốc gia 6

  - Sửa chữa nhỏ trang thiết bị phục vụ giảng dạy đầu năm học mới

  - Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học theo KH đã được Sở GD phê duyệt;

  - Thống kê đối tượng CMC & GDTTSKBC tham gia lớp học tại TT.

  - Tham dự tập huấn công tác quản lý các trung tâm HTCĐ do Phòng GDTX tổ chức.

  - Kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12.
  - Dự Hội nghị chuyên môn các môn học, đánh giá kết quả thi THPT quốc gia 2016

  - Dự Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo của các TT GDTX.

  BGĐ + Giáo vụ

  BGĐ


  BGĐ+VP
  BGĐ


  BTC
  BGĐ+GVCN+GT


  BGĐ

  GVBM

  Tổ AV-TH

  BGĐ


  BGĐ

  BGĐ

  CB Y tế Trung tâm + Tổ HC

  Các tổ CM-NV
  Phó GĐCM

  BGĐ


  BGĐ + CTCĐ + Kế toán


  Các tổ CĐ


  BGĐ  + TLTN


  CB phụ trách


  BGĐ + KT

  BGĐ + Tổ CM


   Tổ HC-TH

  Ban mua sắm + tổ HC
  CB phụ trách


  BGĐ


  Phó GĐCM

  BGĐ

  BGĐ


  10/2016

  - Triển khai công tác giáo dục CTTT: Phòng chống bạo lực học đường, Phát động  công tác đảm bảo an toàn PCCC.

  - Kỷ niệm ngày Dân vận 15/10, Ngày PNVN 20/10

  - Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể đội ngũ của đơn vị theo chủ đề 2016;

  - Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời (29/9 -> 5/10).

  - Triển khai  KH thi đua mừng 20/11. Tham dự hội thi 20/11 do Quận, thành phố, ngành phát động.

  -  Tham dự chuyên đề bộ môn theo kế hoạch của Sở;

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.

  - Thực hiện kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm. Tham dự kiểm tra CM; Kiểm tra bộ phận theo kế hoạch của Sở, Trung tâm.

  - Tham dự HN tổng kết công tác chính trị tư tưởng 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ 2016 – 2017;

  - Triển khai công tác Khuyến học năm 2016 - 2017 của TT. Phát động thi đua đợt I trong học viên chào mừng 20/11;

  - Đại hội đoàn Trung tâm. Tổ chức lớp I tìm hiểu về Đòan TNCSHCM.

  - Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém;

  - Phối hợp với PGD thực hiện công tác XMC, điều chỉnh QC phối hợp

  - Hội nghị CB,CC,VC năm học 2016 - 2017.

  BGĐ + TLTN


  Chi bộ- Công đoàn

  Chi bộ


  BGĐ + HS

  BGĐ + Công đoàn


  Theo thư triệu tập

  P.GĐCM + Tổ CM + Tổ kiểm tra

  BGĐ+ TLTN


  BGĐ+CĐ+TLTN

  CĐ + ĐTN

  BGĐ
   ĐTN
  KT trưởng

  P.GĐCM
  HS dự thi

  BGĐ

  Toàn TT


  11/2016

  - Công tác giáo dục CTTT: Tuyên truyền giáo dục tuyền thống “Tôn sư trọng đạo” trong học sinh nhân kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

  - Triển khai chủ đề “ Nhớ ơn thầy cô”; tiếp tục thi đua chào mừng 20/11

  - Tuyên truyền GDPL theo kế hoạch.

  - Kiểm tra bộ phận ; thanh kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.
  -  Bồi dưỡng học viên giỏi cấp TP.

  - Thi HVG máy tính Casio 12 cấp TP (tháng 11), bồi dưỡng thi quốc gia (12/2016 -> 02/2017)
  -  Gởi DS nhận học bổng khuyến học cho BĐDCMHS xét duyệt.

  -  Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh khối sáng- chiều.;

  - Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém.

  - Tham gia hội thi GVDG cấp cụm;

  - Thi Tin A

  - Sơ kết thi đua chào mừng 20/11 trong học viên .
  - Kiểm tra hồ sơ – sổ sách Giáo viên đợt tháng11/2016.
  - Công đoàn tham gia hội thi 20/11 do công đoàn SGD tổ chức.

  - Xét đề nghị Giải Võ Trường Toản.

  - Tiếp tục công tác tư vấn trường học; Thực hiện chuyên đề kỹ năng sống cho hs;

  - Tham dự hội nghị chuyên môn lần I.

   - Kiểm tra và xét thi đua công tác CMC PCGD 15 phường; Chuẩn bị kiểm tra XMC- GDTTSKBC năm 2015; Tiến hành kế hoạch khảo sát hoạt động Trung tâm học tập công đồng tại 15 phường.

  BTC


  ĐTN

  CB pháp chế

  Tổ kiểm tra


  Các tổ CM

  GVBM
  GV + HS dự thi


  BGĐ phụ trách


  Y tế


  GVBM
  GV dự thi

  HS dự thi

  BTC
  BGĐ + TTCM

  Công đoàn

  HĐTĐ
  Toàn TT


  BGĐ + CB phụ trách XMC


  12/2016

  - Kỷ niệm 3 ngày lễ lớn 19/12; 20/12 và 22/12.
  - Tuyên truyền Luật thi đua khen thưởng; Luật  Phòng chống  HIV/AIDS

  - Sinh hoạt Truyền thống Nhớ ơn và học tập gương anh bộ độ cụ Hồ

  - Bồi dưỡng học viên giỏi cấp TP.

  - Thi tin học A (11/12).

  - Ôn tập kiểm tra HKI; Thi HKI (12-> 24/12/2016)

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.
  - Phát học bổng Khuyến học cho học sinh.
  - Chuẩn bị công tác điều chỉnh nhân sự HKII.
  - Tham dự chuyên đề bộ môn theo kế hoạch  của Sở .
  - Sơ kết thi đua đợt I - Hoàn tất điểm số, hồ sơ chuyên môn học kỳ I.

  - Báo cáo thi đua cuối năm 2016
  - Chi đoàn: Kết nạp đoàn viên  đợt I.

  - Báo cáo tài chính năm 2016. Hoàn tất Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

  - Kiểm kê tài sản năm 2016.

  -  Kiểm tra hồ sơ CMC – GDTTSKBC 2016 của 15 phường và tham dự hội nghị sơ kết công tác XMC. Chuẩn bị cho Tổng kiểm tra CMC-GDTTSKBC các cấp của phòng GDTX.

  - T6a5p huấnPhương án Phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ của trung tâm năm 2017

  CĐ + ĐTN
  CB pháp chế


  ĐTN


  GVBM
  HV dự thi
  GVBM

  Tổ BM
  BGĐ + PHHS
  BGĐ
  Theo thư triệu tập
  Các bộ phận

  Tổ CM
  ĐTN
  BGĐ

  Kế toán

  BGĐ + Tổ HC
  BGĐ + nhân viên XMC


  Thành viên


  1,2/2017

  - Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II GDTX.
  - Dự họp cụm CM lần 2 năm học 2016 - 2017
  - B/C Sơ kết HKI – triển khai nhiệm vụ HKII, phát động thi đua đợt 2 .

   - Thực hiện chuyên đề Mừng Đảng mừng xuân. Sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu về lịch sử ĐCSVN.

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.

  - Họp CMHS lần 2: Sơ kết HKI và triển khai  kế hoạch HKII.


  - Thanh tra sư phạm GV, kiểm tra nội bộ theo KH
  - Xét thi đua HKI; Đánh giá CBCC năm 2016.
  - Thanh tra chuyên đề bộ môn theo kế hoạch của Sở;  của TT.

  - Giám sát Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ 2017.
  - Chuẩn bị chăm lo Tết cho đội ngũ.

  - Tham gia hoạt động kỷ niệm 9/1.

  - Hoàn tất kiểm kê tài sản 2016 .

  - Thực hiện kế hoạch tài chánh năm 2017.

  -  Kiểm tra TT-HTCĐ; Tổng hợp công tác CMC & GDTTSKBC 2016, Kế hoạch năm 2017.

  - Nhận giao dự toán ngân sách năm2017;

  - Tham gia kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị TH-TN

  Giám đốc


  Theo thư mời

  BGĐ

  Cấp ủy


  Tổ CM

  BGĐ + GVCN  Tổ kiểm tra

  HĐTĐ
  BGĐ + Tổ kiểm tra


  Công đoàn

  GĐ + CĐ

  ĐTN

  BGĐ + Tổ HC

  Kế toán

  BGĐ + nhân viên XMC

  Kế toán

  Trưởng bộ phận


  3/2017

  - Tham dự Ngày hội giáo dục phát triển 2017.                                                                                                       

  - Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

  - Chuyên đề giáo dục tư tưởng: “Tiếp bước đòan viên TNCS “ ;

  - Thi HVG giải toán bằng máy Casio cấp quốc gia (theo lịch của Bộ). Thi HVG Cấp thành phố (24/3).

  - Tham dự ngày hội “ Học sinh phổ thông  TP”.

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.

  - Kiểm tra sư phạm giáo viên; kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nội bộ bộ phận theo kế hoạch.

  - Kiểm tra giữa kỳ II.

  - Liên hệ với các trường ĐH – CĐ – TC tổ chức tư vấn mùa thi cho lớp 12 tại Trung tâm GDTX Tân Bình (tháng 3, 4/2017).

  - Thực hiện phong trào thi đua, hội trại truyền thống kỷ niện ngày thành lập Đoàn 26/3; Kết nạp đoàn viên đợt 2. 

  - Báo cáo tài chính quý I/2017.Kiểm tra và bổ sung hoàn chỉnh cơ sở vật chất các phòng học và làm việc.

  - Tham dự Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2017.

  - Dự hội nghị tổng kết nhiệm vụ XD xã hội học tập 2016, triển khai kế hoạch 2017

  BTC

  CĐ + ĐTN

  ĐTN

  BGĐ + GV,HS

  ĐTN

  Tổ CM

  Tổ kiểm tra

  Toàn TT

  BGĐ

  ĐTN

  Tổ HC + Kế toán

  Theo thư mời

  BGĐ

  BGĐ


  4/2017

  -  Kỷ niệm Giỗ tổ Hùng Vương. Thực hiện lòng tri ân tổ tiên. Công tác giáo dục tư tưởng “ Uống nước nhớ nguồn”

  - Tổ chức kỷ niệm 42 năm ngày 30/4/1975.

  - Học tập qui chế thi  tốt nghiệp THPT quốc gia 2017; Hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi HKII khối 9, 12 (10 -> 22/4/2017)

  - Kiểm tra hồ sơ học vụ –thí vụ dự thi  THPT quốc gia 2017;

  - Thực hiện ôn thi THPT quốc gia 2017 cho học sinh;

  -  Tổng kết công tác  kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017.

  - Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2017; Tiếp tục công tác LK đào tạo.

  - Phối hợp tổ chức Giỗ Tổ HV.Chăm lo chế độ cho đội ngũ

  - Phối hợp thực hiện 2 không trong thi cử.

  - Hướng dẫn  thực hiện chỉ tiêu CMC-GDTTSKBC 2017.

  - Tham gia tuần lễ kế hoạch hành động Quốc gia giáo dục cho mọi người.

  Toàn TT

  Toàn TT

  BGĐ + Giáo vụ

  Tổ kiểm tra

  Tổ CM

  Ban kiểm tra TT

  BGĐ

  Giáo vụ

  Công đoàn

  ĐTN

  BGĐ + Tổ CM

  CB phụ trách

  Theo thư triệu tập.

  -         T


  5/2017

  - - Kỷ niệm ngày QTLĐ 1/5; Tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ sống chiến đấu học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  - Tổng kết việc “Học tập và rèn luyện theo đạo đức Hồ Chí Minh“ năm học 2016-2017.

  - Tiếp tục ôn ập thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017.

  - Thi học kỳ II các khối lớp còn lại; Xét tốt nghiệp THCS cho khối 9.

  - Kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT quốc gia và THCS;

  - Thi nghề phổ thông 2017 (theo kế hoạch của Sở)

  - Lập kế hoạch hoạt động hè 2017.

  - Thi chứng chỉ tin học quốc gia (25/5)

  - Xét thi đua các tổ, bình bầu các danh hiệu thi đua NH 2016-2017.

  - Báo cáo tổng kết cụm 4; Bình bầu danh hiệu thi đua tại các tổ CM, NV; Báo cáo tổng kết thi đua nộp SGD theo kế hoạch;

  - Rút kinh nghiệm công tác liên kết đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, chuẩn bị cho năm học mới;

  - Tổng kết năm học 2016 – 2017; lễ trưởng thành cho học sinh 12;

  - Dự trù kinh phí khen thưởng năm học 2016 – 2017.

  - Chuẩn bị kế hoạch ánh sáng VH hè 2017;

  - Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu CMC – GDTTSKBC."

  CĐ + ĐTN

  Tổ Tuyên giáo + ĐTN

  GVBM

  BGĐ + G.Vụ + CN

  BGĐ + Thành viên

  HS khối 11

  BGĐ

  HV dự thi

  Các tổ

  HĐTĐ

  BGĐ + GV + KT

  BGĐ

  BTC

  BGĐ + KT

  ĐTN

  CB phụ trách


  6/2017

  - Tuyền truyền chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em; Tổ chức họp mặt thiếu nhi 01/6; PBGDPL: Luật giáo dục và bảo vệ trẻ em;

  - Tổ chức Trung thu cho các cháu ( 01/6);

  - Hoàn thành kế hoạch tham quan, học tập, nghỉ dưỡng hè 2016.

  - CBCC nghỉ hè 2 tháng 6+7/2017;

  - Tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ “Hè 2016;

  - Báo cáo tài chính quý II /2017 (6 tháng đầu năm).

  - Thi Anh văn A (16/6/2017)

  - Thi Tin học A (25/6)

  CB pháp chế + CĐ

  Công đoàn

  BGĐ + Công đoàn

  CB-CC

  ĐTN

  Kế toán

  HV dự thi


  7/2016

  - Kỷ niệm ngày TBLS 27/7. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

  - Chiêu sinh các lớp khóa T8/2017 .

  - Thực hiện chỉ tiêu CMC-GDTTSKBC;

  - Tham dự Hội nghị tuyên dương HSG thành phố năm học 2016 – 2017;

  - Tham dự kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè theo KH của Sở Giáo dục;

  - Tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017

  Công đoàn

  HĐ tuyển sinh

  CB phụ trách

  BGĐ + HV giỏi

  Theo KH

  Học sinh 12


  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2016 -2017

  TT

  Tên chuyên đề

  Môn

  Cấp trung tâm, cụm, thành phố

  Thời gian

  tổ chức

  1

  Tuyên truyền Luật Giao thông

  GDCD

  Trung tâm

  Tháng 10/2016

  2

  Phong trào Thơ Mới 1932-1945

  Ngữ văn

  Trung tâm

  Tháng 11/ 2016

  3

  Ứng dụng CNTT trong luyện nghe cho học sinh

  Anh văn

  Trung tâm

  Tháng 11/ 2016

  4

  Giải bài tập di truyền học

  Sinh vật

  Trung tâm

  Tháng 12/2016

  5

  Phương pháp giải toán Điện lớp 11

  Vật lý

  Trung tâm

  Tháng 12/2016

  6

  Thực hiện liên môn: Lịch sử và Địa lý

  Lịch sử - Địa lý

  Thành phố

  Tháng 12/2016

  7

  Chuyên đề Mừng Đảng mừng xuân. Sinh hoạt ngoại khóa : Về nguồn

  Sử - Địa

  Trung tâm

  Tháng 1/2017

  8

  “Tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn – Lịch sử”

  Ngữ văn

  Cụm

  Tháng 3/2017

  9

  HIV- Cách phòng tránh

  Sinh vật

  Trung tâm

  Tháng 3/2017

  10

  Nâng cao hiệu quả trong luyện thi chứng chỉ A Anh văn

  Anh văn

  Trung tâm

  Tháng 3/2017

  11

  Phương pháp Ôn tập thi Quốc gia 2017

  Toán

  Trung tâm

  Tháng 4/2017

  TỔ CHỨC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016 -2017

  Tháng

  SỐ

  TT

  BỘ PHẬN

  ĐƯỢC KIỂM TRA

  NGƯỜI

  PHỤ TRÁCH

  BỘ PHẬN

  NỘI DUNG

  ĐƯỢC KIỂM TRA

  NGƯỜI

  KIỂM TRA

  CHỨC

  VỤ

  GHI

  CHÚ

  09+10

  2016

  1

  Phòng

  Vi tính

  Nghe nhìn

  Huỳnh Đức Điền

  Kiểm kê trang thiết bị, Kiểm tra máy

  Nguyễn Văn Tiến

  Lưu Thị Thái Vân

  Ng. Xuân Dung

  T.T HC


  2

  Phòng

  Thiết bị ĐDDH

  Huỳnh Đức Điền

  Kiểm tra

  trang thiết bị -ĐDDH

  Nguyễn Văn Tiến

  Lưu Thị Thái Vân

  Ng. Xuân Dung

  T.T HC


  11

  2016

  1

  Phòng

  TN-TH

  Lý -Hóa – Sinh

  Vũ Thanh Nghị

  Nguyễn Đức Chung

  Nguyễn Văn Khương

  Kiểm kê trang thiết bị.Hồ sơ sở sách

  Phạm Thị Thúy Nhài

  Lưu Thị Thái Vân

  Ng.  Xuân Dung

  Lương Q. Đức

  Danh.T.H Trân

  Nguyễn.T T.Vân

  P. GĐ

  TT

  TT

  TT

  TT


  2

  Bộ phận

  Gíao vụ- Tuyển sinh

  Nguyễn Đình Phú

  Nguyễn Thị Nhàn

  Kiểm Tra hồ sơ học bạ các khối lớp-Nghề

  Nguyễn Văn Tiến

  Phạm Thị Thúy Nhài

  PGĐ


  3

  Phòng tâm lý học đường

  Nguyễn Thị Quyên

  Kiểm tra hồ sơ sổ sách, kế hoạch thực hiện chuyên đề,...

  Phạm Thị Thúy Nhài

  Nguyễn Mạnh Cường

  P.GĐ

  T.Tr


  12

  2016

  1

  Bộ phận

  Gíam thị

  Nguyễn Như Đồng

  Nguyễn T.M Nguyệt

  T.Chung

  Hồ sơ chấm công giáo viên và học sinh

  Phạm Thị Thúy Nhài

  Nguyễn Đình Phú

  P.GĐ

  TT  2

  Bộ phận

  Gíao vụ-

  Tuyển sinh

  Nguyễn Đình Phú

  Nguyễn Thị Nhàn

  Kiểm Tra hồ sơ học bạ các khối lớp

  Nguyễn Văn Tiến

  Phạm Thị Thúy Nhài

  PGĐ


  01+02

  2017

  1

  Phòng

  Thư  viện

  Lưu Thị Thu Hà

  Kiểm tra hồ sơ sổ sách theo qui định

  Nguyễn Văn Tiến

  Nguyễn Đình Phú

  TTr


  2

  Bộ phận

  Y tế học

  đường

  Nguyễn T.T.Thảo

  Kiểm tra hồ sơ sổ sách BHYT, cấp phát thuốc cho học sinh và giáo viên

  Phạm Thị Thúy Nhài

  Lưu Thị Thái Vân

  P.GĐ

  TTr


  03+04

  2017

  1

  Bộ phận

  Gíao vụ-

  Nguyễn Đình Phú

  Nguyễn Thị Nhàn

  Kiểm tra hồ sơ xét TN.THCS và thi TN.THPT

  Nguyễn Văn Tiến

  Phạm Thị Thúy Nhài

  PGĐ


  05

  2017

  1

  Bộ phận

  Tài vụ

  Đặng T.X.Lệ

  Nguyễn Xuân Dung

  Lưu T.T. Vân

  Công tác công khai tài chính;

  Hóa đơn chứng từ; Công tác thu chi …

  Nguyễn Văn Tiến

  Ban TTND

  TTND


  SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

               TP. HỒ CHÍ MINH                              Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc.

   TRUNG TÂM GDTX TÂN BÌNH.                                                

  Số :       / KH-GDTX                                                              Tp.Hồ Chí Minh, ngày  14  tháng 9  năm 2016

  KẾ HOẠCH

  Năm học 2016 – 2017

   

  Tên đơn vị: TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN TÂN BÌNH

  Địa điểm trụ sở chính: số 95/55 Trường Chinh, Phường 12,Q.TB, Tp.HCM

  Website: www.gdtxtanbinh.edu.vn

  Điện thoại: 08 3849 0036                  Email: Địa chỉ email này đã được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó.

  -                     Căn cứ công văn số  4309/BGDĐT-GDTX  ngày 1 tháng 9 năm 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với Giáo dục thường xuyên ;

  -                     Căn cứ công văn số 2677/GDĐT- GDTX ngày 12 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục & Đào tạo Tp.Hồ Chí Minh về hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm học 2016-2017;

  -                     Căn cứ văn bản số 2819/BC-GDĐT-GDTX ngày 24 tháng 8 năm 2016 của Phòng GDTX Sở Giáo dục – Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh về báo cáo tổng kết năm học 2015 – 2016 và phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 của ngành giáo dục thường xuyên;

  Căn cứ tình hình thực tế của đơn vị, Trung tâm giáo dục thường xuyên Tân Bình xây dựng kế hoạch năm học 2016 – 2017 với những nội dung chủ yếu như sau:

  1.    Đặc điểm tình hình chung

  1.1.    Thuận lợi- Cơ hội

  -     Được sự quan tâm lãnh chỉ đạo sâu sát, thống nhất về mọi mặt của Ban giám đốc, các Phòng ban thuộc Sở Giáo dục - Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt sự chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ của phòng Giáo dục thường xuyên.

  -      Được sự lãnh đạo của Quận ủy - UBND quận Tân Bình, sự hỗ trợ của Phòng Giáo dục & Đào tạo cũng như có được sự phối hợp của các ban ngành trong Quận đối với hoạt động chung của Trung tâm.

  -      Cán bộ, giáo viên, nhân viên nhiệt tình, trách nhiệm, có kinh nghiệm, yêu nghề, tâm huyết sự phát triển của đơn vị; có sự nỗ lực phấn đấu vượt khó của học viên.

  1.2.    Khó khăn- Thách thức

  -     Học viên do từ nhiều nguồn, đa dạng về thành phần xuất thân, khác nhau về nhận thức, hoàn cảnh kinh tế, điều kiện đi lại khó khăn nên việc chấn chỉnh nề nếp, kỷ luật, thực hiện nội quy mất nhiều thời gian,công sức.

  -     Học viên mất căn bản còn nhiều và chưa tập trung cao cho việc học tập nên chất lượng và hiệu suất đào tạo chưa đạt được như mong muốn.

  -      Trung tâm hoạt động 03 ca, diện tích sân chơi nhỏ hẹp so với số lượng học viên đã ảnh hưởng đến công tác ngoại khóa cũng như tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí. 

   1.3.    Nhân sự

  1.3.1.Cán bộ quản lý

  TT

  Họ tên

  Năm sinh

  Chức vụ

  Môn

  Văn bằng cao nhất

  Công tác kiêm nhiệm

  ĐTDĐ

  1

  Nguyễn Văn Tiến

  1973

  Giám đốc

  Tin

  Thạc sĩ

  P.Bí thư

  0908180993

  2

  Phạm Thị Thúy Nhài

  1972

  P. Giám đốc

  Văn

  ĐH

  Chi ủy viên

  0913565066

  1.3.2.Giáo viên:


  Tổ bộ môn


  Tổng số giáo viên

  Số giáo viên

  So với nhu cầu

  Số GV biên chế(cơ hữu)

  Số GV hợp đồng thỉnh giảng

  Trình độ chuyên môn

  Thừa

  Thiếu

  >ĐH

  ĐH

  Khác
  1

  Ngữ văn

  8

  6

  2

  3

  5

  2

  Lich sử

  4

  4


  2

  2  1


  3

  Địa lý

  3

  3


  1

  2

  4

  Tóan

  9

  7

  2

  1

  8

  5

  Vật lý

  6

  6


  3
  1


  6

  Hóa học

  6

  5

  1


  6  1


  7

  Sinh học

  3

  3


  1

  2

  8

  GDCD

  2

  2  2

  9

  Ngọai ngữ

  4

  3

  1


  3

  10

  Tin học

  3

  3  3

  1.3.3.Tình hình học viên

  Khối lớp

  7

  8

  9

  10

  11

  12

  Tổng cộng

  Số lớp

  1

  2

  2

  8

  10

  8

  31

  Số học viên

  37

  64

  105

  389

  458

  343


  1.4.Cơ sở vật chất

  Chỉ danh

  Số lượng

  Diện tích/Qui cách kỹ thuật/Công năng

  Phòng học

  26

  48m2

  Phòng TN Lý

  1

  64 m2

  Phòng TN Hóa

  1

  64 m2

  Phòng TN Sinh

  1

  64 m2

  Phòng TN LHS

  /


  Phòng TN HS

  /


  Phòng Lab

  1

  64 m2

  Phòng vi tình

  3

  192 m2

  Phòng nghe nhìn

  1

  64 m2

  Hội trường

  2

  256 m2

  Thư viện

  1

  48m2

  2.    Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 – 2017:

  2.1.   Chủ đề năm học

  Năm học 2016-2017, Trung tâm tiếp tục thực hiện chủ đề năm học: “Tập trung xây dựng và nhân rộng trường học tiên tiến, hiện đại; gắn giáo dục tri thức, đạo đức với giáo dục truyền thống văn hóa, đào tạo nghề nghiệp, giáo dục thể chất; rèn luyện con người về lý tưởng, phẩm chất, nhân cách, lối sống và tay nghề.”

  2.2.Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm

  2.2.1. Phương hướng:

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình hành động của Thành phố, của Huyện và của ngành giáo dục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; tích cực hưởng ứng các cuộc vận động Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo ,   “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực ”; các quy định về đạo đức nhà giáo.

  2.2.2. Nhiệm vụ trọng tâm

  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị Khóa XII và kế hoạch số 32-KH/QU ngày 6/6/2016 của Ban Thường vụ quận ủy về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động số 46-CTrHĐ/TU ngày 21/6/2015 của Thành ủy về thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 8 - Khóa XI về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”

  Đa dạng hóa các hình thức giáo dục kỹ năng sống và hoạt động ngoài giờ lên lớp; tổ chức nội dung giáo dục khởi nghiệp; tiếp tục xây dựng và hoàn thiện các câu lạc bộ : Văn nghệ, TDTT, nghiên cứu khoa học,...

  Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học viên, năng lực đổi mới phương pháp dạy học tích hợp, đổi mới kiểm tra đánh giá và tổ chức các hoạt động ngoại khóa.

            Đẩy mạnh đổi mới phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá  nhằm phát huy tính tích cực, chủ động sáng tạo của học viên; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.

  Tiếp tục rà soát số liệu về công tác chống mù chữ, hoàn thành nhiệm vụ xoá mù chữ độ tuổi 15-35, nâng cao tỉ lệ xóa mù chữ cho người dân trong độ tuổi 36-60. Nâng cao chất lượng hoạt động các trung tâm học tập cộng đồng theo hướng thiết thực và hiệu quả.

  2.3. Nhiệm vụ cụ thể  

  2.3.1. Công tác chính trị - tư tưởng: thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới cơ bản toàn diện giáo dục và đào tạo và triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  Mục tiêu:

  -     Thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học viên của trung tâm theo chủ đề năm 2016, gắn với từng công việc cụ thể của mỗi vị trí công tác.

  -     Triển khai thực hiện sâu rộng các nội dung của Nghị quyết Đại hội lần XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần X Đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội lần XI Đảng bộ Quận.

  -      Tổ chức thực hiện chương trình hành động của Chính phủ về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Ngành; “Mỗi thầy giáo, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”;“Xây dựng trường học thân thiện, học viên tích cực”, các quy định về đạo đức nhà giáo, dạy thêm học thêm trong nhà trường.

  -       Giáo dục học viên sống có trách nhiệm, trung thực, có lý tưởng, trí tuệ, có ý chí khát vọng vươn lên trong học tập và cuộc sống, có lòng yêu nước, yêu kính ông bà, thầy cô, cha mẹ và hòa nhã với bạn bè. Giáo dục an toàn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự trường học, phòng chống tội phạm, bạo lực, tệ nạn xã hội.

  -      Tiếp tục đẩy mạnh chủ đề “Sống có trách nhiệm”,trung thực, giáo dục lý tưởng, kỹ năng sống cho học viên. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “hai không và chống vi phạm đạo đức nhà giáo.

  Giải pháp:

  -      Đưa nội dung “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sinh hoạt định kỳ trong các kỳ họp hội đồng của trung tâm và các tiết sinh hoạt dưới cờ, lồng ghép vào bài giảng cho học viên, tuyên dương những gương điển h́ình “làm theo” tấm gương đạo đức của Bác bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, cụ thể.

  -      Xây dựng kế hoạch và tổ chức cho học viên tìm hiểu, học tập và làm theo tư tưởng , đạo đức phong cách Hồ Chí Minh (từ 01/10/2016 đến 19/5/2017) bằng hình thức thi dưới tiết chào cờ hàng tuần.

  -      Đấu tranh với các hiện tượng tiêu cực trong thi cử, tuyên truyền vận động học viên nêu cao khẩu hiệu “Học chất lượng, thi nghiêm túc”.

  -      Duy trì và đẩy mạnh các hình thức thi đua nhằm giáo dục tư tưởng, đạo đức cho học viên. Đẩy mạnh hoạt động tư vấn học đường, giáo dục lòng yêu thương con người, lá lành đùm lá rách, cách sống nhân nghĩa, thủy chung, kính thầy - yêu bạn.

  -      Tổ chức đối thoại với học viên để “Nghe học viên nói” và các buổi tọa đàm về lối sống đạo đức trong học viên. Giáo dục nhân cách, đạo đức, lối sống trong học viên về quan hệ, giao tiếp, ứng xử với thầy cô, bạn bè.

  -     Tích cực thực hiện công tác giáo dục về “An toàn giao thông” trong tháng 9/2016; thông qua các biện pháp tuyên truyền giáo dục và kết hợp chặt chẽ với chính quyền – Công an phường 12, kiên quyết không để xảy ra bạo lực học đường. Thường xuyên giáo dục và đưa vào thi đua việc chấp hành An toàn giao thông, giữ gìn trật tự, thực hiện tốt khẩu hiệu “Cổng trường em sạch đẹp, an toàn“, công tác “Phòng chống ma túy HIV/AIDS”, thực hiện tốt các tiêu chí để trung tâm đạt danh hiệu “Công sở văn minh sạch đẹp,an toàn”.

  -      Tổ chức hoạt động ngoại khóa cho giáo viên và học viên dưới hình thức các chuyên đề giáo dục an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, tư vấn học đường, tham quan học tập, tiếp cận thực tế để bổ sung kiến thức cho chương trình dạy và học; cho học viên tự làm vệ sinh lớp học, xây dựng lớp học sạch đẹp, đảm bảo trung tâm luôn Xanh - Sạch- Đẹp - An toàn.

   Dự kiến kết quả đạt được:

  -     Tất cả 100% giáo viên, nhân viên đều hoàn thành nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

  -     Mỗi thầy cô giáo đều nêu cao tinh thần trách nhiệm,không vi phạm các quy định về đạo đức nhà giáo.

  -     Không có học viên vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, không có học viên vi phạm các tệ nạn xã hội, không để tệ nạn xã hội xâm nhập nhà trường.

  -     Học viên biết kính thầy, yêu bạn, có trách nhiệm với nhà trường, gia đình, xã hội và với chính bản thân mình.

  2.3.2. Công tác xoá mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, phổ cập giáo dục.

  Mục tiêu:

  -     Tiếp tục phối hợp tốt với Phòng Giáo dục – Đào tạo triển khai các giải pháp nâng cao nhận thức cho mọi người về học tập suốt đời và xây dựng xã hội học tập. Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch tổ chức các hoạt động “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2016” với chủ đề “ Phát triển văn hóa đọc trong kỷ nguyên số” trong Trung tâm và trên địa bàn quận Tân Bình.

  -      Tiếp tục duy trì và giữ vững kết quả đạt về công tác xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ trên địa bàn; nâng tỉ lệ người biết chữ trong và ngoài độ tuổi qui định. Nâng dần trình độ học vấn sau xóa mù chữ đến hết tiểu học, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho đối tượng là thanh niên và giới nữ.

  Giải pháp:

  -      Phối hợp cùng với các ban ngành đoàn thể, Hội Khuyến học quận và Chi hội khuyến học của trung tâm, Đoàn thanh niên tham gia các hoạt động hưởng ứng chương trình giáo dục học tập suốt đời, chiến dịch văn hóa hè do thành phố, quận phát động.

  -      Phân công 01 thành viên trong ban lãnh đạo đơn vị để phối hợp với Phòng GD & ĐT để theo dõi hoạt động XMC và GDTTSKBC.

  -      Cùng Ban chỉ đạo xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ 15 phường huy động và tổ chức các lớp xóa mù chữ và giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ cho nhân dân trong và ngoài độ tuổi qui định từ 15 tuổi trở lên với các hình thức linh hoạt, nâng cao tỉ lệ người biết chữ, chống tái mù chữ.

  -      Phối hợp với Hội Phụ nữ quận trong công tác xóa mù chữ cho đối tượng là nữ.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Phối hợp Phòng GD-ĐT thực hiện công tác XMC trên địa bàn phấn đấu đạt số lượng như sau: Giáo dục TTSKBC là  63 người; XMC là 71 người.

  2.3.3. Công tác xây dựng xã hội học tập, hỗ trợ trung tâm học tập cộng đồng: công tác tuyên truyền về học tập suốt đời, công tác tổ chức các lớp bồi dưỡng ngắn hạn như bồi dưỡng kỹ năng sống, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, phổ biến kiến thức khoa học, kiến thức pháp luật cho cán bộ, công chức và người lao động; công tác tổ chức hoạt động câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng.

  Mục tiêu:

  -      Nâng cao nhận thức cho người dân về mục đích, ý nghĩa, lợi ích của việc học tập suốt đời; triển khai có hiệu quả Quyết định 89/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt đề án “Xây dựng xã hội xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, tổ chức thực hiện đầy đủ các chức năng trong hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên.

  -      Đa dạng hóa các hoạt động theo mô hình dạy văn hóa kết hợp với hướng nghiệp, dạy nghề; thực hiện đạt hiệu quả ngày càng cao trong giảng dạy Tin học - Anh văn – Nghề phổ thông, nghề ngắn hạn.

  -      Thực hiện phối hợp với các trường Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên trong trường chuyên nghiệp theo Công văn số 3615/GDĐT - GDCN&ĐH ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

  -      Thực hiện đúng chức năng tham mưu và hướng dẫn hoạt động các Trung tâm học tập công đồng theo quy định góp phần tạo điều kiện học tập suốt đời cho người lao động và xây dựng xã hội học tập.

  -      Tham dự giao ban với Ban giám đốc Trung tâm học tập cộng đồng của 15 phường về xây dựng kế hoạch và chương trình họat động cụ thể của trung tâm.

  Giải pháp

  -      Phân công một thành viên trong Ban giám đốc phụ trách công tác này để phối hợp với Phòng Giáo dục tham mưu cho UBND quận duyệt kế hoạch hoạt động của các trung tâm học tập cộng đồng trong năm học 2016 - 2017. Hỗ trợ chuyên môn cho hoạt động các Trung tâm học tập công đồng (đội ngũ giáo viên, báo cáo viên, tài liệu….).

  -      Mở các lớp Tin học ứng dụng, Anh văn cho học viên có nhu cầu; kết hợp hài hòa giữa lý thuyết và thực hành; chú trọng hiệu suất, chất lượng đào tạo.

  -     Tiếp tục thực hiện tốt nội dung phối hợp hoạt động giữa Phòng Giáo dục & Đào tạo và Trung tâm GDTX với hình thức tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nhiệm vụ chuyên môn về CMC-GDTTSKBC; họp giao ban 01 lần/quý, phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng ở các phường tổ chức giảng dạy các chuyên đề theo nguyên tắc “cần gì dạy nấy” cho người lao động.

  -      Trung tâm cùng với chuyên trách 15 phường rà soát và tạo mọi điều kiện cho mọi đối tượng có điều kiện tham gia học tập suốt đời; Phối hợp các trung tâm học tập cộng đồng để điều tra, xác định đúng nội dung học tập, cập nhật kiến thức cho người dân từ đó xây dựng chương trình đào tạo phù hợp.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Tổ chức lớp CNTT cơ bản và nâng cao cho 420 học viên, Ngoại ngữ A cho 480 học viên.

  -      Tổ chức dạy nghề phổ thông cho 90 học sinh học nghề Điện, cho 130 học viên học nghề Tin học và dạy nghề Dinh dưỡng cho 75 học viên.

  2.3.4. Công tác thực hiện giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông: Các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo; công tác giáo dục kỹ năng sống, ngoài giờ chính khóa, hoạt động giáo dục khởi nghiệp.

  Mục tiêu

  -     Thực hiện đúng, đủ phân phối chương trình; đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng từng cấp học, môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 07/11/2006 và Quyết đinh số 8289/2009/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2009 của Bộ trường Bộ Giáo dục và Đào tạo).

  -     Tiếp tục thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và các hoạt động có liên quan, thực hiện chương trình theo hướng gọn nhẹ nhằm tạo điều kiện cho học viên tự tin phát huy tính tự học; thực hiện có  hiệu quả phương pháp giáo dục từ “dạy học sang dạy cách học”; chuyển từ dạy “số đông” sang dạy “cá thể”; giảm lý thuyết, tăng thực hành; đổi mới công tác kiểm tra, đánh giá, cho điểm học viên theo Quyết định số 23/VBHD-BGDĐT ngày29/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học viên theo học Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và cấp trung học phổ thông.

  -      Hưởng ứng chủ đề và cuộc vận động "Mỗi thầy cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong từng giờ dạy, tích cực đổi mới phương pháp theo hướng tích hợp, đáp ứng tốt yêu cẩu đổi mới của Bộ Giáo dục – Đào tạo, đẩy mạnh thực hành thí nghiệm và tổ chức lớp Anh văn, Tin học; phối hợp tốt giữa các lực lượng giáo dục để đào tạo ra những học viên vừa hồng vừa chuyên.

  -      Đẩy mạnh hoạt động chuyên môn, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy. Phấn đấu chỉ tiêu tốt nghiệp trung học phổ thông, số lượng học viên giỏi cao hơn năm trước; thực hiện hiệu quả công tác phụ đạo học viên yếu từ lớp 7 lớp 12, duy trì sĩ số học sinh đạt tỷ lệ cao vào cuối năm học.

  -      Có kế hoạch chủ nhiệm cụ thể theo tháng, học kỳ, năm học; tăng cường công tác giáo dục đạo đức - tư tưởng chínhtrị cho học viên. Phối hợp chặt chẽ với gia đình, địa phương trong việc giáo dục học viên cá biệt, chưa ngoan, bỏ học. Xây dựng ý thức tham gia các hoạt động phong trào, sinh hoạt ngoại khóa, chuyên đề, các câu lạc bộ đội nhóm cho học viên; phòng chống tệ nạn xã hội thâm nhập vào nhà trường góp phần thực hiện hiệu quả phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

  -      Tiếp tục thực hiện liên hệ thông tin về học tập, thi cử, rèn luyện của học viên giữa Trung tâm và phụ huynh qua trang website của đơn vị (w.w.w.gdtxtanbinh.edu.vn)  Cải tiến quản lý qua việc ứng dụng công nghệ thông tin theo hướng hiện đại, nhanh, chính xác và hiệu quả.

  Giải pháp

  -      Ban giám đốc tăng cường công tác dự giờ, kiểm tra chuyên môn giáo viên, tổ chức tuyên dương khen thưởng những nhân tố tích cực cũng như có biện pháp xử lý kịp thời những trường hợp thực hiện không tốt quy chế chuyên môn, chế độ sinh hoạt, hội họp, quy chế cho điểm, kiểm tra, đánh giá học viên.

  -      Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Tổ trưởng bộ môn trong hoạt động tổ, đảm bảo chế độ sinh hoạt tổ định kỳ 1 lần/tháng.Thường xuyên dự giờ đồng nghiệp để trao đổi học tập kinh nghiệm giảng dạy, không còn tình trạng đọc chép hoặc chiếu chép.

  -      Thực hiện chương trình đúng quy định ở từng khối lớp; phổ biến những sáng kiến, kinh nghiệm hay cho toàn đơn vị; thực hiện chuyên đề cấp thành phố, cấp cụm và trung tâm đúng kế hoạch, hiệu quả.

  -      Chỉ đạo, quản lý chương  trình dạy và học đúng Qui chế do Bộ Giáo dục – Đào tạo ban hành. Đảm bảo thực hiện hồ sơ sổ sách chuyên môn, quản lý hồ sơ giáo vụ - học vụ và thực hiện cho điểm, chấm trả bài bộ môn đúng qui chế. Thực hiện cải tiến quy trình quản lý điểm số học tập, thông tin chuyên môn bằng máy tính.

  -      Tiếp tục giao trách nhiệm cho Tổ trưởng bộ môn thẩm tra chất lượng đề thi, đề kiểm tra và gởi trực tiếp cho Ban giám đốc; bổ sung số lượng câu hỏi vào ngân hàng đề thi để nâng cao dần tính khách quan và chính xác trong kiểm tra, đánh giá; thực hiện ra đề đúng theo tinh thần của công văn hướng dẫn số 8773/BGDĐT-GDTrH ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục –Đào tạo; thực hiện quy trình coi thi, chấm thi nghiêm túc; xây dựng kế hoạch phụ đạo cho học sinh yếu kém hiệu quả; tổ chức kiểm tra tập trung đối với học sinh khối 9 và 12 theo hướng dẫn chung của Sở.

  -      Dựa vào chuẩn kiến thức – kỷ năng bộ môn và tình hình thực tế học viên của Trung tâm, các tổ bộ môn tiến hành soạn đề cương ôn tập cho khối 12, thực hiện các bước “Ôn – giảng – luyện” phù hợp theo hướng đổi mới thi tốt nghiệp THPT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành; có phương án ôn tập cho kỳ thi THPT quốc gia đạt chất lượng, hiệu quả, đưa tỷ lệ tốt nghiệp không thấp hơn tỷ lệ chung của thành phố.

  -      Có kế hoạch nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ đầy đủ theo kế hoạch; tham gia tốt chương trình bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ thông qua các chuyên đề do Sở, cụm chuyên môn và trung tâm tổ chức.

  -      Giao trách nhiệm cho giáo viên chủ nhiệm tích cực áp dụng các biện pháp quản lý lớp như xây dựng Ban cán sự lớp tích cực, theo sát vấn đề học tập, rèn luyện, chuyên cần của học viên, liên hệ thường xuyên với cha mẹ học viên và giám thị để kịp thời nắm bắt, có biện pháp giải quyết phù hợp.

  -      Tổ chức công tác ngoại khóa với các hình thức thực hiện dạy theo chuyên đề giáo dục kỹ năng sống, bảo vệ môi trường, tư vấn học đường, vệ sinh thực phẩm, nâng cao kiến thức cuộc sống, giới tính, Phòng chống ma túy HIV/AIDS, chuyên đề giáo dục phẩm chất đạo đức truyền thống của người Việt Nam theo tư tưởng Hồ Chí Minh, chương trình thực hiện nếp sống văn minh mỹ quan đô thị, an toàn giao thông;… Chỉ đạo các tổ bộ môn tổ chức học tập ngoại khóa, tham quan các cơ quan, di tích lịch sử…nhằm mục đích tăng cường kiến thức và giáo dục lý tưởng cho học viên.

  Dự kiến kết quả đạtđược:

  -        Thực hiện 9 chuyên đề cấp Trung tâm.

  -        Thực hiện 01 chuyên đề cấp cụm, 01 chuyênđề cấp thành phố.

  -        Thi chứng chỉ anh văn A, tin học A đạt từ 75% trở lên/tổng số dự thi.

  -        Tốt nghiệp THPT quốc gia 2017: Bằng hoặc cao hơn tỷ lệ chung của thành phố.

  -        Dự thi học viên giỏi cấp thành phố và thi giải toán nhanh trên máy tính cầm tay không thấp hơn tỷ lệ năm học trước.

  2.3.5. Công tác xây dựng đội ngũ; tổ chức bồi dưỡng giáo viên theo chương trình bồi dưỡng thường xuyên

  2.3.5.1. Mục tiêu

  -        Xây dựng tập thể sư phạm đoàn kết thống nhất, có tinh thần trách nhiệm.

  -        Thực hiện đánh giá cán bộ quản lý theo chuẩn giám đốc, phó giám đốc trung tâm GDTX theo quy định. Đánh giá xếp loại công chức, viên chức.

   -       Tạo điều kiện cho cán bộ giáo viên, nhân viên học tập nâng cao trình độ về lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ.

  -        Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng đội ngũ về lý luận chính trị, nâng cao trình độ chuyên môn, nhất là lực lượng kế thừa làm công tác quản lý  thông qua đánh giá cán bộ giáo viên, thực hiện dân chủ, công khai.

  -        Thực hiện bồi dưỡng thường xuyên theo Kế hoạch của Sở GD-ĐT

  2.3.5.2. Giải pháp

  -        Chủ động phối hợp với các phòng ban chuyên môn của Sở, của Quận; các cuộc họp định kỳ của tập thể sư phạm và hoạt động của các tổ chức đoàn thể để tổ chức cho cán bộ, giáo viên và nhân viên học tập nghị quyết Đảng, tuyên truyền phổ biến pháp luật Nhà nước và qui định của ngành.

  -        Tạo điều kiện và khuyến khích cán bộ, giáo viên và nhân viên học tập và tự bồi dưỡng để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ như: cử đi học trung cấp chính trị, học các lớp bồi dưỡng chuyên môn, thực hiện kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên theo kế hoạch của trung tâm, hội thi giáo viên giỏi, sinh hoạt chuyên môn các cấp…

  -        Tạo môi trường làm việc dân chủ, thân thiện và hợp tác để cán bộ, giáo viên và nhân viên có thể hiện năng lực, phẩm chất và sáng tạo trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao. Động viên và khen thưởng kịp thời những nhân tố tích cực, làm việc có hiệu quả và chất lượng.

  2.3.5.3. Dự kiến kết quả

  -        Giải quyết các chế độ cho giáo viên theo qui định, không để xảy ra đơn khiếu nại tố cáo với bắt kỳ hình thức nào.

  -        100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tự bồi dưỡng thường xuyên; 90% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia bồi dưỡng do Sở và Quận tổ chức;

  -        Có ít nhất 04 cán bộ, giáo viên, nhân viên tự học để nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn.

  -        Có ít nhất 04 giáo viên đạt danh hiệu giáo viên giỏi cấp cụm

  -        80%  trở lên giáo viên có tiết dạy xếp loại giỏi, còn lại xếp loại khá, không có tiết dạy xếp trung bình.

  -        100% cán bộ, giáo viên, nhân viên hoàn thành nhiệm vụ.

  2.3.6. Công tác quản lý cơ sở vật chất, sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học.

  Mục tiêu

  -      Nhằm để phục vụ tốt nhất cho công tác giảng dạy và học tập, trang bị đầy đủ các phương tiện, trang thiết bị hỗ trợ tích cực cho việc đổi mới phương pháp giảng dạy của thầy cô giáo; chuyển từ dạy số đông sang dạy cá thể; nâng cao chất lượng giảng dạy, kết quả học tập của học viên một cách đồng bộ và thực hiện theo phương châm “Nghiêm túc – Chất lượng – Hiệu quả”.

  -      Phát huy hiệu quả tối đa của cơ sở vật chất: Hội trường, phòng thí nghiệm, phòng máy tính, phòng Lab, phòng nghe nhìn, phòng học và các công cụ hỗ trợ khác.

  -      Đẩy mạnh thực hiện môi trường học tập thân thiện, từng bước xây dựng trung tâm thật sự là một trung tâm văn hóa, giáo dục, thực hiện tốt chương trình chung của Ngành trong việc “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”; tạo sự chuyển biến rõ nét trong quan hệ ứng xử, văn minh trong giao tiếp, tôn trọng lẫn nhau giữa người dạy và người học. Xây dựng ý thức bảo vệ tài sản, giữ gìn vệ sinh của trung tâm.

  Giải pháp

  -      Thường xuyên kiểm tra phòng học, phòng chức năng và có kế hoạch bảo quản hệ thống điện, quạt, âm thanh, bàn ghế…đảm bảo phục vụ tốt cho công tác dạy và học.

  -      Có kế hoạch thực hiện tốt việc chăm sóc cây xanh, cảnh quan môi trường sư phạm, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trong đơn vị.

  -      Xây dựng trung tâm Xanh - Sạch - Đẹp –An toàn và lành mạnh, tạo vẻ mỹ quan trong khuôn viên trung tâm. Tổ chức cho tất cả học viên làm vệ sinh lớp học của mình ở từng ca học.

  -      Môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, căn tin đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường học tập không thuốc lá; tăng cường giáo dục phẩm chất đạo đức cho học viên gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh qua tiết sinh hoạt, thi kể chuyện, hoạt cảnh buổi chào cờ hàng tuần.

  -      Thường xuyên nhắc nhở học viên biết lễ phép với ông bà, cha mẹ, thầy cô; thương yêu bạn bè, có hành vi ứng xử văn minh trong sinh hoạt và học tập qua các chuyên đề giáo dục kỹ năng sống , phong trào Sử ca học đường; tuyệt đối không có học viên xô xát nhau.

  -      Tổ chức phòng chống bệnh cho học viên thông qua Trung tâm y tế dự phòng quận, Trung tâm y tế phường 12. Thực hiện đợt xịt thuốc, thả cá diệt lăng quăng, làm vệ sinh toàn trung tâm. Hàng tháng tổ chức các đợt tổng vệ sinh, làm sạch đẹp cơ quan thông qua hoạt động “Ngày chủ nhật xanh” do Đoàn trung tâm thực hiện.

  -      Thực hiện nghiêm túc vệ sinh an toàn thực phẩm trong trung tâm. Đội ngũ phục vụ căn tin có khám sức khỏe hàng năm, thực phẩm bán phải có chứng nhận kiểm nghiệm của cơ quan y tế, đảm bảo đúng yêu cầu về vệ sinh phòng bệnh, phòng dịch.

  -      Tăng cường trang thiết bị, thuốc ở phòngy tế. Có kế hoạch truyên truyền giáo dục sức khỏe, thành lập bảng truyền thông giáo dục sức khỏe học đường.

  -      Tiếp tục phối hợp với Trung tâm phòng cháy chữa cháy Quận 11 lập kế hoạch, xây dựng phương án phòng cháy chữa cháy cho trung tâm trong năm 2016 - 2017. Kiểm tra toàn bộ phương tiện phòng cháy chữa cháy để bổ sung, thay thế kịp thời; phối hợp với cảnh sát phòng cháy chữa cháy tổ chức học tập, thao dợt các phương án giả định đối phó khi có tình huống cháy nổ tại trung tâm.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Tất cả các phòng thực hành – thí nghiệm, phòng lý thuyết đảm bảo luôn sạch đẹp và hoạt động tốt, đủ điều kiện phục vụ cho việc dạy và học.

  -      Môi trường trung tâm luôn Xanh – Sạch– Đẹp và an toàn; đạt tiêu chuẩn về An ninh trường học; đảm bảo đơn vị đạt tiêu chuẩn về Đơn vị sạch đẹp, an toàn; không có tình trạng cháy nỗ diễn ra tại đơnvị.

  -  Trung tâm đạt danh hiệu “Cơ sở văn minh sạch đẹp – An toàn” năm 2017.

  2.3.7. Hoạt động đa dạng hoá, liên kết đào tạo.

  Mục tiêu

  -      Thực hiện đa dạng hóa nội dung,chương trình và hình thức học tập.

  -      Tổ chức dạy nghề phổ thông cho học viên theo tinh thần văn bản số 8608/BGDĐT-GDTrH ngày 16/8/2007 của Bộ giáo dục về việc hướng dẫn dạy nghề phổ thông lớp 11.

  -      Phối hợp với các trường Trung cấp chuyên nghiệp thực hiện chương trình Giáo dục thường xuyên trong trường chuyên nghiệp theo Công văn số 3615/GDĐT-GDCN&ĐH ngày 24 tháng 10 năm 2013 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo.

  Giải pháp

  -      Tăng cường phối hợp đào tạo với các trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật quận 12, Trung cấp nghề  nhân đạo Q3 dạy chương trình GDTX cho học sinh Trung cấp chuyên nghiệp tại quận 12. Tổ chức các lớp văn hóa ngoài giờ giảng dạy các môn văn hóa, ngoại ngữ, tin học.

  -      Tổ chức lớp dạy thêm học thêm cho các khối lớp theo quy định; dạy Anh văn A, CNTT cơ bản và nâng cao cho học viên trung tâm; tổ chức lớp nghể phổ thông (nghề Điện, Tin học, Nấu ăn cho tất cả học sinh khối lớp11); triển khai giáo dục kỹ năng sống, ý thức bảo vệ môi trường; xây dựng niềm tin, tự chủ cho học viên.

  * Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Phối hợp đào tạo: Liên kết tổ chức được 24 lớp học chương trình GDTX với Trường Trung cấp KT - KT Quận 12 với hơn 800 học viên, 5 lớp trường trung cấp nghề nhân đạo Q3.

  -      Tổ chức 08 lớp Anh văn A, 06 lớp nghề phổ thông. Tổ chức ít nhất 04 lớp chuyên đề kỹ năng sống cho học viên.

  2.3.8. Công tác quản lý, điều hành đơn vị: công tác thực hiện quy chế dân chủ, quy chế chi tiêu nội bộ và công tác công khai trong nội bộ, công tác quản lý kế hoạch, tài chính

  Đối với việc điều hành và xây dựng khối đoàn kết nội bộ,ngay từ đầu năm học, Ban giám đốc đã triển khai các quy chế đến cán bộ côngchức như: Quy chế công khai, quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế văn minh công sở, quy chế phối hợp giữa chính quyền và công đoàn, công khai tài chính hàng quý, quy trình giải quyết khiếu nại tố cáo;tích cực giải đáp thỏa đáng các ý kiến kiến nghị của đội ngũ đúng pháp luật, có lý có tình; đảm bảo thực hiện đúng, đủ chế độ, quyền lợi chính đáng của người lao động. Năm học qua, trung tâm không có đơn thư nặc danh cũng như đơn thư khiếu nại, tố cáo.

  Mục tiêu

  -      Tiếp tục đổi mới tổ chức quản lý, đổi mới tài chánh để đổi mới nhà trường theo hướng hiện đại hóa chất lượng và phù hợp với cơ chế hoạt động của xã hội.

  -      Đổi mới từ tư duy đến cơ chế hoạt động và năng lực thực hiện của từng thành viên trong bộ máy quản lý trung tâm, nhân rộng và tuyên dương khen thưởng thỏa đáng cho những cá nhân có sự đổi mới hiệuquả.

  -      Đổi mới quản lý bằng hệ thống công nghệ thông tin SMAS; sử dụng hộp thư điện tử, mail trong quản lý chuyên môn, thi đua, thông tin liên lạc giữa trung tâm với giáo viên, với cha mẹ học viên.

  -      Đảm bảo chế độ tiền lương đúng theoquy định của Thông tư 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08/3/2013; phân công khối lượng tiết dạy chuẩn theo Thông tư 28/2009/ TT-BGĐĐT.

  -      Thực hiện kế hoạch kiểm tra nội bộ côngvăn số Số 143/GDĐT-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục – Đào tạo thànhphố Hồ Chí Minh Về việc thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ tại các trường THPT và TTGDTX từ năm học 2015-2016 đối với tất cả các bộ phận từ công tác tài chánh, tài sản đến công tác chuyên môn ở các tổ bộ môn và thực hiện 3 công khai theo tinh thần Thông tư 09/2009/TT-BGDĐ.

  -      Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong toàn cơ quan: Luật Giáo dục, Luật Công chức, Luật Viên chức, Luật phòng chống tham nhũng lãng phí, Luật Khiếu nại tố cáo, quy chế họat động của trung tâm giáo dục thường xuyên; quy định về đạo đức nhà giáo, các quy định về thi đua, khen thưởng; quy định sử dụng tài sản công; Quy chế dân chủ cơ sở, quy chế đối thoại….

  -      Tăng cường mối đoàn kết nội bộ, thân ái, thực hiện đối thoại giữa lãnh đạo với đội ngũ giáo viên, nhân viên và học viên (02 lần/năm), phát huy dân chủ cơ sở, thực hiện công khai theo đúng quyđịnh.

  Giải pháp

  -      Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định về đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008 ngày 16/4/2008 của BGD&ĐT. Quản lý hoạt động chuyên môn, công tác hành chính, công tác giảng dạy của giáo viên bằng công nghệ thông tin. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ, có đánh giá, nhận xét, thưởng phạt công bằng, minh bạch, công khai, khách quan và đúng quy định.

  -      Thực hiện 2 đợt thi đua/năm. Xây dựng kế hoạch để quy hoạch và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ quản lý trẻ, bổ sung kịp thời đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thành phố trong giai đoạn hội nhập phát triển.

  -      Quản lý tốt công tác thu chi tài chính trong trung tâm, thực hiện thu chi đúng quy định của ngành; mua sắm tài sản, cơ sở vật chất của đơn vị đúng quy định. Quản lý, sử dụng và lưu trữ hồ sơ học vụ, giáo vụ, hành chánh, hồ sơ tài sản khoa học. Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào quá trình quảnlý (Quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức; hồ sơ chuyên môn, hồ sơ học viên, quản lý điểm,…).

  -      Thực hiện tốt công tác cải cách hành chánh; làm tốt công tác thông tin, báo cáo thỉnh thị. Tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp trang website của Trung tâm một cách toàn diện hơn để quảng bá hình ảnh đơn vị (w.w.w. gdtxtanbinh.edu.vn).

  -      Duy trì nề nếp, trật tự kỷ cương, đẩy lùi các hiện tượng tiêu cực. Tăng cường thanh kiểm tra (thanh tra toàn diện –kiểm tra bộ phận) và xử lý các hành vi tiêu cực, vi phạm quy chế dân chủ trong trung tâm.

  -      Phát động thực hiện phong trào thi đua “Hai tốt” trong Hội đồng sư phạm; xây dựng nề nếp và tác phong làm việc chuyên nghiệp trong mọi hoạt động của Trung tâm; tham gia đạt hiệu quả cao các hội thi do Quận, thành phố phát động (như hội thi chú ve con, văn nghệ thể thao; thi học viên giỏi các cấp …..); thành lập các câu lạc bộ đội nhóm để tạo nhiều sân chơi bổ ích cho các em.

  -      Quản lý chặt chẽ chuyên cần của họcviên, có xây dựng kế hoạch chủ nhiệm cụ thể theo tháng, học kỳ, năm học. Tăng cường công tác giáo dục đạo đức - tư tưởng chính trị cho học viên; giáo viên chủ nhiệm kết hợp với bộ phận giám thị thường xuyên nhắc nhở, kiểm tra nề nếp,tác phong, ý thức học tập của học viên.

  -       Thực hiện việc công khai cam kết chất lượng đào tạo và chất lượng giáo dục thực tế, công khai điều kiện đảm bảo chất lượnggiáo dục, công khai về thu chi tài chính, được niêm yết tại Phòng Hội đồng đảmbảo thời gian theo quy định; tổ chức đối thọai, lấy ý kiến tín nhiệm đối với lãnh đạo theo quy định.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -        Phấn đấu không có giáo viên, nhân viên vi phạm pháp luật của Nhà nước, nội quy quy chế cơ quan, quy định của ngành;

  -        Giáoviên giỏi cấp cụm: ≥ 04; Giáo viên đạt chủ nhiệm giỏi: 100%.

  -        Lao động Tiên tiến: ≥ 95%; CSTĐ cơ sở (11); CSTĐ cấp Thành phố (03); Tổ xuất sắc: trên 85%;

  -        Tập thể đơn vị: Đạt danh hiệu Tập thể Lao động Xuất sắc.

  2.3.9. Công tác phối hợp với Phòng giáo dục và chính quyền địa phương.

  Với Chi bộ Đảng: Thực hiện nguyên tắc Đảng lãnh đạo bằng Nghị quyết và chính quyền tổ chức thực hiện, có báo cáo kết quả thực hiện cho chi bộ để Chi bộ kiểm tra, giám sát các hoạt động và có hiệu chỉnh theo quy định của pháp luật.

  -      Với Phòng GD&ĐT quận Tân Bình thực hiện đúng quy chế phối hợp đã được hai bên ký ban hành. Định kỳ có giao ban, triển khai kế hoạch phối hợp ở nội dung giảng dạy THCS-GDTX, xóa mù chữ và phổ cập gíao dục các bậc học.

  -      Tổ chức Công đoàn có kế hoạch hoạt động, kế hoạch phối hợp với chính quyền vận động công đoàn viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn,tích cực tham gia các hoạt động phong trào do Ngành, Trung tâm phát động, tham gia vào các hoạt động công ích của địa phương; tham gia bảo vệ quyền lợi về vật chất và tinh thần cho đội ngũ; tạo mối đoàn kết gắn bó giữa các thành viên trong trung tâm. Ban thanh tra nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ giám sát hoạt động đơn vị trong phạm vi, thẩm quyền của mình.

  -      Tổ chức Đoàn thanh niên: Vận động đoàn viên thanh niên tham gia các phong trào thi đua do Sở Giáo dục, Quận đoàn và Trung tâm phát động.Hình thành đội Thanh niên xung kích giữ gìn trật tự, kỷ cương trường lớp, xung kích trong các phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, phong trào văn nghệ, thể dục thể thao, các câu lạc bộ đội nhóm và thực hiện nghiêm việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí minh”, đẩy mạng công tác tư vấn học đường và đưa bảng tin Đoàn đi vào hoạt động hiệu quả.

  -      Tổ chức Ban Đại diện Cha mẹ học sinh: Tổ chức đại hội đại biểu CMHS đúng quy định, bầu Ban Đại diện cha mẹ học sinh của lớp, của trung tâm, thành lập chi hội khuyến học. Ban đại diện cha mẹ học viên kết hợp cùng Ban giám đốc, các đoàn thể trong trung tâm và giáo viên chủ nhiệm giáo dục đạo đức cho học viên; hỗ trợ quỹ học bổng, quỹ khen thưởng trong phong trào thi đua “Hai tốt”, chăm lo hỗ trợ học viên yếu kém học phụ đạo, trao tặng các suất học bổng khuyến học cho học viên.

  -      Thường xuyên trao đổi, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục, xử lý học viên. Phối hợp chặt chẽ vớigia đình, địa phương trong việc giáo dục học viên cá biệt chưa ngoan, việc vận động học viên bỏ học; tích cực tham gia các hoạt động tuyên truyền pháp luật trong học viên như: phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, phòng chống AIDS; thực hiện an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy, chủ quyền biển đảo; việc tham gia đóng Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm tai nạn.

  -      Công an Quận, Phường: Tổ chức tuyên truyền Luật Giao thông đường bộ, văn hóa giao thông cho giáo viên, nhân viên và học viên;

  -      Phối hợp Công an Phường 12, Cảnh sát khu vực, Dân phòng nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn trường học.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Công đoàn và Đoàn thanh niên tham dự đầy đủ các phong trào thi đua của Ngành, quận phát động.

  -      Đoàn thanh niên phát triển thêm từ 250 đoàn viên trở lên; duy trì tốt các câu lạc bộ đội nhóm. Không có học viên vi phạm Luật giao thông, không để xãy ra ùn tắt giao thông; không có hiện tượng mất an ninh trận tự trong và ngoài trung tâm.

  -      Công đoàn chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng cho người lao động.

  -      Công đoàn, Đoàn thanh niên đạt Xuất sắc năm học 2016 – 2017.

  2.3.10. Công tác khác: kiểm định chất lượng giáo dục, kiểm tra nội bộ…

  -      Tiếp tục thực hiện công tác tự đánh giá theo hướng dẫn của phòng KT&KĐCLGD Sở Giáo dục – Đào tạo; rà soát, bổ sung các hồ sơ minh chứng để hoàn chỉnh hồ sơ.

  -      Họp Hội đồng tự đánh giá, tổ chức đánh giá lại các chỉ số, tiêu chí chưa đạt, hoàn thành báo cáo tự đánh giá củaTrung tâm.

  Mục tiêu:

  -      Triển khai đến tập thể sư phạm Nghị định 42/2013/NĐ-CP của Chính phủ và Thông tư 39/2013/TT-BGDĐT về đổi mới công tác thanh tra giáo dục; công văn số Số 143/GDĐT-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục – Đào tạo, về việc thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ tại các trường THPT và TTGDTX từ năm học 2015-2016.

  -      Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chuyên môn giáo viên theo quy định mới về công tác thanh tra trong lĩnh vực giáo dục. Nâng cao nhận thức về công tác thanh kiểm tra nội bộ trong trung tâm là nhằm nâng cao chất lượngchuyên môn và giáo dục toàn diện trong nhà trường.

  Giải pháp:

  -      Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ theo Điều 6 thông tư 39/2013/TT-BGDĐT ngày 04/12/2013 của Bộ Giáo dục và công văn số Số 143/GDĐT-TTr ngày 04 tháng 9 năm 2015 của Sở Giáo dục – Đào tạo về việc thực hiện công tác Kiểm tra nội bộ tại các trường THPT và TTGDTX từ năm học 2015-2016 phù hợp với tình hình của trung tâm.

  -      Giám đốc kiểm tra, giám sát thường xuyên hoạt động kiểm tra nội bộ theo kế hoạch đề ra và có giải pháp khen thưởng và nhắc nhở kịp thời.

  -      Tăng cường dự giờ - thăm lớp, kiểm tra chặt chẽ kết quả giảng dạy và học tập; tổ chức thi kiểm tra nghiêm túc đối với tất cả học viên các khối lớp.

  -      Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ đúng kế hoạch; giám sát thực hiện các quy chế dân chủ, quy chế công khai, quy chế hoạt động, quy chế đối thoại….Tổ chức đối thoại giữa lãnh đạo với đội ngũ giáoviên – nhân viên và học viên; thực hiện kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề đối với giáo viên; kiểm tra nội bộ các bộ phận của đơn vị.

  Dự kiến kết quả đạt được:

  -      Tổ chức kiểm tra học kỳ các ở tất cả các khối lớp thí sinh được xáo trộn với nhau và bố trí 28 thí sinh/phòng thi.

  -        Lãnh đạo đối thoại với giáo viên, nhân viên 02 lần/năm; với học viên 02 lần/năm.

  -      Kiểm tra toàn diện giáo viên 06; kiểm tra chuyên đề 100% giáo viên; kiểm tra nội bộ tất cả các bộ phận của trung tâm (giáovụ, tài sản, thư viện - thiết bị, giám thị, tài chính, thực hành – thí nghiệm).

  -      Dự giờ đạt chỉ tiêu đề ra (giáo viêndự 04 tiết/năm; tổ trưởng dự 02 tiết/năm).

  2.4. Đăng ký các chỉ tiêu phấn đấu và danh hiệu thi đua (Mẫu 1)

  Đính kèm phụ lục mẫu 1

  2.5. Lịch công tác tháng năm học 2016 – 2017 (Mẫu 2)

  Đính kèm phụ lục mẫu 2

  2.6. Đăng ký tổ chức các chuyên đề: (Mẫu 3)

  Đính kèm phụ lục mẫu 3

  2.7. Tổ chức kiểm tra nội bộ: (Mẫu 4)

  Đính kèm phụ lục mẫu 4

  DUYỆT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

                     KT. GIÁM ĐỐC

                    PHÓ GIÁM ĐỐC

  GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Văn Tiến

                                       

                    Nguyễn Tiến Đạt                                      

   

  ĐĂNG KÝ CÁC TIÊU CHÍ PHẤN ĐẤU VÀ DANH HIỆU THI ĐUA

  TIÊU CHÍ

  KẾT QUẢ NĂM HỌC 2015 - 2016

  CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU NĂM HỌC 2016 - 2017

  Ghi chú

  1. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng (% thực hiện)

  100

  100


  2. Công tác xóa mù chữ, giáo dục tiếp tục sau khi biết chữ, phổ cập giáo dục

  Xóa mù chữ GDTTSKBC

  - Độ tuổi từ 15 đến 35

  99.91

  99.92


  - Trên 35 tuổi

  99.77

  99.80


  Phổ cập Giáo dục:

  - THCS

  /

  /


  - THPT

  /

  /


  3. Công tác thực hiện giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông

  Duy trì sĩ số

  - THCS

  75.7

  ≥ 76


  - THPT

  84.5

   ≥ 85


  Tỉ lệ các bộ môn (THCS - THPT)

  Ngữ văn

  70.74

  75.00


  Toán

  74.93

  80.00


  Vật lý

  61.30

  65.00


  Hóa học

  67.97

  70.00


  Sinh học

  68.38

  70.00


  Lịch sử

  80.56

  82.00


  Địa lý

  80.58

  82.00


  GDCD

  91.20

  92.00


  Tiếng anh

  79.50

  80.00


  Học lực:

  Giỏi

  5.12

  5.5


  Khá

  22.32

  22.5


  Trung bình

  53.86

  55.00


  Yếu, kém

  18.7

  ≤ 17.0


  Hạnh kiểm

  Tốt

  65,97

  66.00


  Khá

  27.16

  30.00


  Trung bình

  6.77

  4.00


  Công nhận tốt nghiệp THCS - GDTX

  78.08

  80


  Tốt nghiệp THPT - GDTX

  59.35

  ≥ TP


  Học viên giỏi cấp TT

  60

  60


  Học viên giỏi cấp thành phố

  14

  18


  Dự giờ - thao giảng - kiểm tra

  Dự giờ (tiết/HK/Giáo viên)

  306

  306


  Thao giảng (tiết/ môn/tổ bộ môn)

  50

  51


  Kiểm tra bộ phận (% đạt)

  100

  100


  Giáo viên giỏi

  Cấp trung tâm

  13

  13


  Cấp cụm

  /

  4


  Cấp thành phố

  /

  /

   

  Công tác chủ nhiệm (% hoàn thành nhiệm vụ)

  100

  100


  Chuyên đề

  Cấp trung tâm

  13

  11


  Cấp cụm

  3

  3


  Cấp thành phố

  3

  3


  Chứng chỉ

  Ngoại ngữ

  63.9

  70


  Tin học

  71.3

  72
  Nghề

  71

  ≥ 72


  4. Công tác sử dụng trang thiết bị, đồ dùng dạy học

  Số tiết sử dụng đồ dùng dạy học

  306

  306


  Số tiết có sử dụng CNTT

  250

  300


  Số tiết thực hành thí nghiệm

  320

  320


  Số đồ dùng dạy học tự làm

  20

  22


  5. Danh hiệu thi đua

  Cá nhân

  Lao động tiên tiến (%)

  92.42

  95.00


  Chiến sỹ thi đua cơ sở

  9

  10


  Chiến sỹ thi đua cấp TP

  1

  3


  Tập thể Công đoàn GV

  Chi bộ

  Trong sạch
  vững mạnh

  Trong sạch
  vững mạnh


  Công đoàn

  Vững mạnh

  Vững mạnh


  Đoàn thanh niên

  Vững mạnh
  Xuất sắc

  Vững mạnh
  Xuất sắc


  Trung tâm

  Tập thể
  Lao động Xuất sắc

  Tập thể
  Lao động Xuất sắc


  Cờ - Bằng khen…

  /

  Cờ thi đua Tp


  LỊCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016 – 2017

  Tháng

  Nội dung công việc

  Bộ phận thực hiện

  Ghi chú

  7,8/2016

  - Dự tổng kết NH 2015 – 2016, triển khai nhiệm vụ NH 2016 - 2017

  - Kỷ niệm ngày CM tháng 8 và Quốc khánh 02/9.

  - Học bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, chính trị hè 2016.

  - Chuẩn bị kế hoạch năm học 2016  –  2017.

  - Tập trung học sinh SH đầu năm (15/8); Các lớp nhập học (16/8/2015)

  - Mua sắm trang thiết bị, chuẩn bị năm học mới.

  - Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu CMC-GDTTSKBC 2016.

  - Tuyển sinh năm học mới 2016 – 2017

  - Dự Hội nghị tập huấn công tác PCGD năm 2016

  BGĐ, CĐ, TLTN

  Toàn TT

  Toàn TT

  BGĐ

  Toàn TT

  BGĐ + VP + KT

  CB phụ trách

  HĐ tuyển sinh

  BGĐ


  9/2016

  - Báo cáo số liệu đầu năm.

  - Triển khai kế hoạch năm học, phát động thi đua, thảo luận chỉ tiêu.

  - Tiếp nhận và hoàn tất hồ sơ hợp đồng thỉnh giảng.

  - Điều chỉnh chuyên môn, ổn định biên chế lớp, giáo viên Chủ nhiệm.

  - Khai giảng năm học mới 05/9/2016;

  - Họp CMHS lớp (18/9) và Đại hội đại biểu CMHS (25/9);

  - Duyệt Kế hoạch năm học cụm 4 tại TTGDTX Quận Tân Bình (29/9).

  - Tổ chức kiểm tra chất lượng đầu năm, tuyển chọn học sinh để bồi dưỡng hv giỏi; bồi dưỡng thi giỏi máy tính  CASIO;

  - Tổ chức dạy ôn thi thi Chứng chỉ Tin học , Anh văn; 

  -  Điều chỉnh nhân sự gián tiếp – trực tiếp, tiến hành ký hợp đồng năm học 2016-2017.

  -  Làm việc với Trường Trung cấp KT – KT Quận 12 và trường TC nghề Nhân Đạo  trong việc phối hợp liên kết đào tạo, ký hợp đồng.

  - Triển khai kế hoạch học nghề phổ thông 11;

  - Thực hiện bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn cho giáo viên, học viên – Y tế học đường.

  -  Họp tổ CM - NV đầu năm; Đăng ký thi đua năm học 2016 – 2017.

  - Triển khai Kế hoạch kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017;

  - Triển khai kế hoạch dự giờ giáo viên;

  - Dự lớp giờ chủ nhiệm, khả năng quản lý lớp của giáo viên chủ nhiệm.

  - Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ năm 2017 và các văn bản có liên quan chuẩn bị Hội nghị CB,CC,VC  năm học 2016 - 2017.

  - Hội nghị cán bộ công chức cấp tổ năm học 2016 – 2017.

  - Đoàn  thanh niên chuẩn bị đại hội chi đoàn các khối lớp sáng chiều tối, thành lập đội Thanh niên xung kích, các câu lạc bộ đội nhóm

  -  Đăng ký đơn vị đạt tiêu chuẩn An ninh trật tự năm học 2016-2017.

  - Dự thảo báo cáo thu chi các loại quỹ 9 tháng đầu năm; Báo cáo tài chính quý 3/2016.

  - Dự hội thảo đánh giá kết quả các bộ môn thi THPT quốc gia 6

  - Sửa chữa nhỏ trang thiết bị phục vụ giảng dạy đầu năm học mới

  - Mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy – học theo KH đã được Sở GD phê duyệt;

  - Thống kê đối tượng CMC & GDTTSKBC tham gia lớp học tại TT.

  - Tham dự tập huấn công tác quản lý các trung tâm HTCĐ do Phòng GDTX tổ chức.

  - Kiểm tra chất lượng đầu năm lớp 12.
  - Dự Hội nghị chuyên môn các môn học, đánh giá kết quả thi THPT quốc gia 2016

  - Dự Hội thảo nâng cao chất lượng đào tạo của các TT GDTX.

  BGĐ + Giáo vụ

  BGĐ


  BGĐ+VP
  BGĐ


  BTC
  BGĐ+GVCN+GT


  BGĐ

  GVBM

  Tổ AV-TH

  BGĐ


  BGĐ

  BGĐ

  CB Y tế Trung tâm + Tổ HC

  Các tổ CM-NV
  Phó GĐCM

  BGĐ


  BGĐ + CTCĐ + Kế toán


  Các tổ CĐ


  BGĐ  + TLTN


  CB phụ trách


  BGĐ + KT

  BGĐ + Tổ CM


   Tổ HC-TH

  Ban mua sắm + tổ HC
  CB phụ trách


  BGĐ


  Phó GĐCM

  BGĐ

  BGĐ


  10/2016

  - Triển khai công tác giáo dục CTTT: Phòng chống bạo lực học đường, Phát động  công tác đảm bảo an toàn PCCC.

  - Kỷ niệm ngày Dân vận 15/10, Ngày PNVN 20/10

  - Triển khai việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong toàn thể đội ngũ của đơn vị theo chủ đề 2016;

  - Hưởng ứng tuần lễ học tập suốt đời (29/9 -> 5/10).

  - Triển khai  KH thi đua mừng 20/11. Tham dự hội thi 20/11 do Quận, thành phố, ngành phát động.

  -  Tham dự chuyên đề bộ môn theo kế hoạch của Sở;

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.

  - Thực hiện kế hoạch thi giáo viên dạy giỏi cấp Trung tâm. Tham dự kiểm tra CM; Kiểm tra bộ phận theo kế hoạch của Sở, Trung tâm.

  - Tham dự HN tổng kết công tác chính trị tư tưởng 2016 – 2017, triển khai nhiệm vụ 2016 – 2017;

  - Triển khai công tác Khuyến học năm 2016 - 2017 của TT. Phát động thi đua đợt I trong học viên chào mừng 20/11;

  - Đại hội đoàn Trung tâm. Tổ chức lớp I tìm hiểu về Đòan TNCSHCM.

  - Triển khai kế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu, kém;

  - Phối hợp với PGD thực hiện công tác XMC, điều chỉnh QC phối hợp

  - Hội nghị CB,CC,VC năm học 2016 - 2017.

  BGĐ + TLTN


  Chi bộ- Công đoàn

  Chi bộ


  BGĐ + HS

  BGĐ + Công đoàn


  Theo thư triệu tập

  P.GĐCM + Tổ CM + Tổ kiểm tra

  BGĐ+ TLTN


  BGĐ+CĐ+TLTN

  CĐ + ĐTN

  BGĐ
   ĐTN
  KT trưởng

  P.GĐCM
  HS dự thi

  BGĐ

  Toàn TT


  11/2016

  - Công tác giáo dục CTTT: Tuyên truyền giáo dục tuyền thống “Tôn sư trọng đạo” trong học sinh nhân kỷ niệm ngày nhà giáo VN 20/11.

  - Triển khai chủ đề “ Nhớ ơn thầy cô”; tiếp tục thi đua chào mừng 20/11

  - Tuyên truyền GDPL theo kế hoạch.

  - Kiểm tra bộ phận ; thanh kiểm tra hoạt động sư phạm theo kế hoạch

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.
  -  Bồi dưỡng học viên giỏi cấp TP.

  - Thi HVG máy tính Casio 12 cấp TP (tháng 11), bồi dưỡng thi quốc gia (12/2016 -> 02/2017)
  -  Gởi DS nhận học bổng khuyến học cho BĐDCMHS xét duyệt.

  -  Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh khối sáng- chiều.;

  - Thực hiện phụ đạo học sinh yếu kém.

  - Tham gia hội thi GVDG cấp cụm;

  - Thi Tin A

  - Sơ kết thi đua chào mừng 20/11 trong học viên .
  - Kiểm tra hồ sơ – sổ sách Giáo viên đợt tháng11/2016.
  - Công đoàn tham gia hội thi 20/11 do công đoàn SGD tổ chức.

  - Xét đề nghị Giải Võ Trường Toản.

  - Tiếp tục công tác tư vấn trường học; Thực hiện chuyên đề kỹ năng sống cho hs;

  - Tham dự hội nghị chuyên môn lần I.

   - Kiểm tra và xét thi đua công tác CMC PCGD 15 phường; Chuẩn bị kiểm tra XMC- GDTTSKBC năm 2015; Tiến hành kế hoạch khảo sát hoạt động Trung tâm học tập công đồng tại 15 phường.

  BTC


  ĐTN

  CB pháp chế

  Tổ kiểm tra


  Các tổ CM

  GVBM
  GV + HS dự thi


  BGĐ phụ trách


  Y tế


  GVBM
  GV dự thi

  HS dự thi

  BTC
  BGĐ + TTCM

  Công đoàn

  HĐTĐ
  Toàn TT


  BGĐ + CB phụ trách XMC


  12/2016

  - Kỷ niệm 3 ngày lễ lớn 19/12; 20/12 và 22/12.
  - Tuyên truyền Luật thi đua khen thưởng; Luật  Phòng chống  HIV/AIDS

  - Sinh hoạt Truyền thống Nhớ ơn và học tập gương anh bộ độ cụ Hồ

  - Bồi dưỡng học viên giỏi cấp TP.

  - Thi tin học A (11/12).

  - Ôn tập kiểm tra HKI; Thi HKI (12-> 24/12/2016)

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.
  - Phát học bổng Khuyến học cho học sinh.
  - Chuẩn bị công tác điều chỉnh nhân sự HKII.
  - Tham dự chuyên đề bộ môn theo kế hoạch  của Sở .
  - Sơ kết thi đua đợt I - Hoàn tất điểm số, hồ sơ chuyên môn học kỳ I.

  - Báo cáo thi đua cuối năm 2016
  - Chi đoàn: Kết nạp đoàn viên  đợt I.

  - Báo cáo tài chính năm 2016. Hoàn tất Quy chế chi tiêu nội bộ 2017

  - Kiểm kê tài sản năm 2016.

  -  Kiểm tra hồ sơ CMC – GDTTSKBC 2016 của 15 phường và tham dự hội nghị sơ kết công tác XMC. Chuẩn bị cho Tổng kiểm tra CMC-GDTTSKBC các cấp của phòng GDTX.

  - T6a5p huấnPhương án Phòng cháy chữa cháy, phòng chống cháy nổ của trung tâm năm 2017

  CĐ + ĐTN
  CB pháp chế


  ĐTN


  GVBM
  HV dự thi
  GVBM

  Tổ BM
  BGĐ + PHHS
  BGĐ
  Theo thư triệu tập
  Các bộ phận

  Tổ CM
  ĐTN
  BGĐ

  Kế toán

  BGĐ + Tổ HC
  BGĐ + nhân viên XMC


  Thành viên


  1,2/2017

  - Sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II GDTX.
  - Dự họp cụm CM lần 2 năm học 2016 - 2017
  - B/C Sơ kết HKI – triển khai nhiệm vụ HKII, phát động thi đua đợt 2 .

   - Thực hiện chuyên đề Mừng Đảng mừng xuân. Sinh hoạt ngoại khóa tìm hiểu về lịch sử ĐCSVN.

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.

  - Họp CMHS lần 2: Sơ kết HKI và triển khai  kế hoạch HKII.


  - Thanh tra sư phạm GV, kiểm tra nội bộ theo KH
  - Xét thi đua HKI; Đánh giá CBCC năm 2016.
  - Thanh tra chuyên đề bộ môn theo kế hoạch của Sở;  của TT.

  - Giám sát Thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ 2017.
  - Chuẩn bị chăm lo Tết cho đội ngũ.

  - Tham gia hoạt động kỷ niệm 9/1.

  - Hoàn tất kiểm kê tài sản 2016 .

  - Thực hiện kế hoạch tài chánh năm 2017.

  -  Kiểm tra TT-HTCĐ; Tổng hợp công tác CMC & GDTTSKBC 2016, Kế hoạch năm 2017.

  - Nhận giao dự toán ngân sách năm2017;

  - Tham gia kiểm tra chéo hồ sơ học vụ, thư viện, thiết bị TH-TN

  Giám đốc


  Theo thư mời

  BGĐ

  Cấp ủy


  Tổ CM

  BGĐ + GVCN  Tổ kiểm tra

  HĐTĐ
  BGĐ + Tổ kiểm tra


  Công đoàn

  GĐ + CĐ

  ĐTN

  BGĐ + Tổ HC

  Kế toán

  BGĐ + nhân viên XMC

  Kế toán

  Trưởng bộ phận


  3/2017

  - Tham dự Ngày hội giáo dục phát triển 2017.                                                                                                       

  - Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và ngày thành lập Đoàn 26/3.

  - Chuyên đề giáo dục tư tưởng: “Tiếp bước đòan viên TNCS “ ;

  - Thi HVG giải toán bằng máy Casio cấp quốc gia (theo lịch của Bộ). Thi HVG Cấp thành phố (24/3).

  - Tham dự ngày hội “ Học sinh phổ thông  TP”.

  - Thực hiện chuyên đề bộ môn theo kế hoạch.

  - Kiểm tra sư phạm giáo viên; kiểm tra chuyên đề, kiểm tra nội bộ bộ phận theo kế hoạch.

  - Kiểm tra giữa kỳ II.

  - Liên hệ với các trường ĐH – CĐ – TC tổ chức tư vấn mùa thi cho lớp 12 tại Trung tâm GDTX Tân Bình (tháng 3, 4/2017).

  - Thực hiện phong trào thi đua, hội trại truyền thống kỷ niện ngày thành lập Đoàn 26/3; Kết nạp đoàn viên đợt 2. 

  - Báo cáo tài chính quý I/2017.Kiểm tra và bổ sung hoàn chỉnh cơ sở vật chất các phòng học và làm việc.

  - Tham dự Hội nghị công tác tuyển sinh năm 2017.

  - Dự hội nghị tổng kết nhiệm vụ XD xã hội học tập 2016, triển khai kế hoạch 2017

  BTC

  CĐ + ĐTN

  ĐTN

  BGĐ + GV,HS

  ĐTN

  Tổ CM

  Tổ kiểm tra

  Toàn TT

  BGĐ

  ĐTN

  Tổ HC + Kế toán

  Theo thư mời

  BGĐ

  BGĐ


  4/2017

  -  Kỷ niệm Giỗ tổ Hùng Vương. Thực hiện lòng tri ân tổ tiên. Công tác giáo dục tư tưởng “ Uống nước nhớ nguồn”

  - Tổ chức kỷ niệm 42 năm ngày 30/4/1975.

  - Học tập qui chế thi  tốt nghiệp THPT quốc gia 2017; Hướng dẫn ôn tập và tổ chức thi HKII khối 9, 12 (10 -> 22/4/2017)

  - Kiểm tra hồ sơ học vụ –thí vụ dự thi  THPT quốc gia 2017;

  - Thực hiện ôn thi THPT quốc gia 2017 cho học sinh;

  -  Tổng kết công tác  kiểm tra nội bộ năm học 2016 – 2017.

  - Hướng dẫn nộp hồ sơ tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2017; Tiếp tục công tác LK đào tạo.

  - Phối hợp tổ chức Giỗ Tổ HV.Chăm lo chế độ cho đội ngũ

  - Phối hợp thực hiện 2 không trong thi cử.

  - Hướng dẫn  thực hiện chỉ tiêu CMC-GDTTSKBC 2017.

  - Tham gia tuần lễ kế hoạch hành động Quốc gia giáo dục cho mọi người.

  Toàn TT

  Toàn TT

  BGĐ + Giáo vụ

  Tổ kiểm tra

  Tổ CM

  Ban kiểm tra TT

  BGĐ

  Giáo vụ

  Công đoàn

  ĐTN

  BGĐ + Tổ CM

  CB phụ trách

  Theo thư triệu tập.

  -         T


  5/2017

  - - Kỷ niệm ngày QTLĐ 1/5; Tuyên truyền giáo dục thế hệ trẻ sống chiến đấu học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại. Kỷ niệm 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

  - Tổng kết việc “Học tập và rèn luyện theo đạo đức Hồ Chí Minh“ năm học 2016-2017.

  - Tiếp tục ôn ập thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2017.

  - Thi học kỳ II các khối lớp còn lại; Xét tốt nghiệp THCS cho khối 9.

  - Kiểm tra chéo hồ sơ thi THPT quốc gia và THCS;

  - Thi nghề phổ thông 2017 (theo kế hoạch của Sở)

  - Lập kế hoạch hoạt động hè 2017.

  - Thi chứng chỉ tin học quốc gia (25/5)

  - Xét thi đua các tổ, bình bầu các danh hiệu thi đua NH 2016-2017.

  - Báo cáo tổng kết cụm 4; Bình bầu danh hiệu thi đua tại các tổ CM, NV; Báo cáo tổng kết thi đua nộp SGD theo kế hoạch;

  - Rút kinh nghiệm công tác liên kết đào tạo Trung cấp chuyên nghiệp, chuẩn bị cho năm học mới;

  - Tổng kết năm học 2016 – 2017; lễ trưởng thành cho học sinh 12;

  - Dự trù kinh phí khen thưởng năm học 2016 – 2017.

  - Chuẩn bị kế hoạch ánh sáng VH hè 2017;

  - Tiếp tục thực hiện chỉ tiêu CMC – GDTTSKBC."

  CĐ + ĐTN

  Tổ Tuyên giáo + ĐTN

  GVBM

  BGĐ + G.Vụ + CN

  BGĐ + Thành viên

  HS khối 11

  BGĐ

  HV dự thi

  Các tổ

  HĐTĐ

  BGĐ + GV + KT

  BGĐ

  BTC

  BGĐ + KT

  ĐTN

  CB phụ trách


  6/2017

  - Tuyền truyền chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em; Tổ chức họp mặt thiếu nhi 01/6; PBGDPL: Luật giáo dục và bảo vệ trẻ em;

  - Tổ chức Trung thu cho các cháu ( 01/6);

  - Hoàn thành kế hoạch tham quan, học tập, nghỉ dưỡng hè 2016.

  - CBCC nghỉ hè 2 tháng 6+7/2017;

  - Tham gia chiến dịch “Hoa phượng đỏ “Hè 2016;

  - Báo cáo tài chính quý II /2017 (6 tháng đầu năm).

  - Thi Anh văn A (16/6/2017)

  - Thi Tin học A (25/6)

  CB pháp chế + CĐ

  Công đoàn

  BGĐ + Công đoàn

  CB-CC

  ĐTN

  Kế toán

  HV dự thi


  7/2016

  - Kỷ niệm ngày TBLS 27/7. Tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa.

  - Chiêu sinh các lớp khóa T8/2017 .

  - Thực hiện chỉ tiêu CMC-GDTTSKBC;

  - Tham dự Hội nghị tuyên dương HSG thành phố năm học 2016 – 2017;

  - Tham dự kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ hè theo KH của Sở Giáo dục;

  - Tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2017

  Công đoàn

  HĐ tuyển sinh

  CB phụ trách

  BGĐ + HV giỏi

  Theo KH

  Học sinh 12


  TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ NĂM HỌC 2016 -2017

  TT

  Tên chuyên đề

  Môn

  Cấp trung tâm, cụm, thành phố

  Thời gian

  tổ chức

  1

  Tuyên truyền Luật Giao thông

  GDCD

  Trung tâm

  Tháng 10/2016

  2

  Phong trào Thơ Mới 1932-1945

  Ngữ văn

  Trung tâm

  Tháng 11/ 2016

  3

  Ứng dụng CNTT trong luyện nghe cho học sinh

  Anh văn

  Trung tâm

  Tháng 11/ 2016

  4

  Giải bài tập di truyền học

  Sinh vật

  Trung tâm

  Tháng 12/2016

  5

  Phương pháp giải toán Điện lớp 11

  Vật lý

  Trung tâm

  Tháng 12/2016

  6

  Thực hiện liên môn: Lịch sử và Địa lý

  Lịch sử - Địa lý

  Thành phố

  Tháng 12/2016

  7

  Chuyên đề Mừng Đảng mừng xuân. Sinh hoạt ngoại khóa : Về nguồn

  Sử - Địa

  Trung tâm

  Tháng 1/2017

  8

  “Tích hợp kiến thức liên môn Ngữ văn – Lịch sử”

  Ngữ văn

  Cụm

  Tháng 3/2017

  9

  HIV- Cách phòng tránh

  Sinh vật

  Trung tâm

  Tháng 3/2017

  10

  Nâng cao hiệu quả trong luyện thi chứng chỉ A Anh văn

  Anh văn

  Trung tâm

  Tháng 3/2017

  11

  Phương pháp Ôn tập thi Quốc gia 2017

  Toán

  Trung tâm

  Tháng 4/2017

  TỔ CHỨC KIỂM TRA NỘI BỘ NĂM HỌC 2016 -2017

  Tháng

  SỐ

  TT

  BỘ PHẬN

  ĐƯỢC KIỂM TRA

  NGƯỜI

  PHỤ TRÁCH

  BỘ PHẬN

  NỘI DUNG

  ĐƯỢC KIỂM TRA

  NGƯỜI

  KIỂM TRA

  CHỨC

  VỤ

  GHI

  CHÚ

  09+10

  2016

  1

  Phòng

  Vi tính

  Nghe nhìn

  Huỳnh Đức Điền

  Kiểm kê trang thiết bị, Kiểm tra máy

  Nguyễn Văn Tiến

  Lưu Thị Thái Vân

  Ng. Xuân Dung

  T.T HC


  2

  Phòng

  Thiết bị ĐDDH

  Huỳnh Đức Điền

  Kiểm tra

  trang thiết bị -ĐDDH

  Nguyễn Văn Tiến

  Lưu Thị Thái Vân

  Ng. Xuân Dung

  T.T HC


  11

  2016

  1

  Phòng

  TN-TH

  Lý -Hóa – Sinh

  Vũ Thanh Nghị

  Nguyễn Đức Chung

  Nguyễn Văn Khương

  Kiểm kê trang thiết bị.Hồ sơ sở sách

  Phạm Thị Thúy Nhài

  Lưu Thị Thái Vân

  Ng.  Xuân Dung

  Lương Q. Đức

  Danh.T.H Trân

  Nguyễn.T T.Vân

  P. GĐ

  TT

  TT

  TT

  TT


  2

  Bộ phận

  Gíao vụ- Tuyển sinh

  Nguyễn Đình Phú

  Nguyễn Thị Nhàn

  Kiểm Tra hồ sơ học bạ các khối lớp-Nghề

  Nguyễn Văn Tiến

  Phạm Thị Thúy Nhài

  PGĐ


  3

  Phòng tâm lý học đường

  Nguyễn Thị Quyên

  Kiểm tra hồ sơ sổ sách, kế hoạch thực hiện chuyên đề,...

  Phạm Thị Thúy Nhài

  Nguyễn Mạnh Cường

  P.GĐ

  T.Tr


  12

  2016

  1

  Bộ phận

  Gíam thị

  Nguyễn Như Đồng

  Nguyễn T.M Nguyệt

  T.Chung

  Hồ sơ chấm công giáo viên và học sinh

  Phạm Thị Thúy Nhài

  Nguyễn Đình Phú

  P.GĐ

  TT  2

  Bộ phận

  Gíao vụ-

  Tuyển sinh

  Nguyễn Đình Phú

  Nguyễn Thị Nhàn

  Kiểm Tra hồ sơ học bạ các khối lớp

  Nguyễn Văn Tiến

  Phạm Thị Thúy Nhài

  PGĐ


  01+02

  2017

  1

  Phòng

  Thư  viện

  Lưu Thị Thu Hà

  Kiểm tra hồ sơ sổ sách theo qui định

  Nguyễn Văn Tiến

  Nguyễn Đình Phú

  TTr


  2

  Bộ phận

  Y tế học

  đường

  Nguyễn T.T.Thảo

  Kiểm tra hồ sơ sổ sách BHYT, cấp phát thuốc cho học sinh và giáo viên

  Phạm Thị Thúy Nhài

  Lưu Thị Thái Vân

  P.GĐ

  TTr


  03+04

  2017

  1

  Bộ phận

  Gíao vụ-

  Nguyễn Đình Phú

  Nguyễn Thị Nhàn

  Kiểm tra hồ sơ xét TN.THCS và thi TN.THPT

  Nguyễn Văn Tiến

  Phạm Thị Thúy Nhài

  PGĐ


  05

  2017

  1

  Bộ phận

  Tài vụ

  Đặng T.X.Lệ

  Nguyễn Xuân Dung

  Lưu T.T. Vân

  Công tác công khai tài chính;

  Hóa đơn chứng từ; Công tác thu chi …

  Nguyễn Văn Tiến

  Ban TTND

  TTND


   

   

  Tiện ích

  Tìm kiếm Tùy Chỉnh

  (Nhập từ khoá không dấu)


  Email TTGDTX Tân Bình

  sideBar


  Thiết kế: TTGDTX Tân Bình.
  Bản quyền thuộc về TTGDTX Tân Bình © 2009 -